13:08:35   |   21 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета

65023, Украина, г. Одесса, ул. Л. Толстого, 7
Тел./факс: 728-14-48

ЗВІТ
про підсумки роботи зі зверненнями громадян
у департаменті праці та соціальної політики
Одеської міської ради та підпорядкованих йому
комунальних установах протягом 9 місяців 2012 року
у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року

 

Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проаналізована робота зі зверненнями громадян протягом 9 місяців 2012 року.
До департаменту та його структурних підрозділів протягом зазначеного періоду надійшло 11314 звернень (за 9 місяців 2011 року – 9257 звернень), що на 2057 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості звернень 99,39 % становлять заяви і клопотання, 0,60 % – скарги, 0,009 % – пропозиції та зауваження.
За звітний період на особистому прийомі до департаменту подано 3300 звернень громадян, надіслано поштою заявниками – 3679 (1552 та 4155 відповідно за 9 місяців 2011 року). Із загальної кількості звернень надійшло:
- від депутатів всіх рівнів – 487;
- від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств – 3605;
- безпосередньо від громадян – 7222.
Протягом звітного періоду департаментом отримано 35 колективних звернень (0,31 % від їх загальної кількості).
Всього за звітний період звернулося до департаменту 11436 громадян (9708– за 9 місяців 2011 року) з урахуванням колективних звернень.
Зросла кількість звернень жителів міста, особливо пенсіонерів, які в даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім матеріальної допомоги, через погіршення умов життя. Дуже багато прикладів, коли жителі міста Одеси через своє скрутне матеріальне становище змушені неодноразово звертатися до департаменту. Із загальної кількості отриманих звернень 2702 повторних (23,88 %). Керівництво йде на зустріч таким громадянам і надає допомогу в межах своєї компетенції.
Більшість порушених заявниками основних питань стосується сфери соціального захисту (8680 звернень). Значну питому вагу звернень складають проблеми громадян зі здоров’ям, необхідністю придбання життєво необхідних медикаментів, проведення курсу лікування, обстежень та термінових хірургічних операцій. За звітний період отримано 2514 таких звернень. За 9 місяців 2012 року до департаменту надійшло також 45 звернень, які стосуються питань житлово-комунального господарства, що на 600 менше аналогічного показника за 9 місяців 2011 року (645 звернень), та 96 звернень з питань праці і заробітної плати (58 – за 9 місяців 2011 року).
За місцем проживання заявників звернення поділяються наступним чином:
- Київський район – 2357 (1996 за 9 місяців 2011 року);
- Малиновський район – 3030 (2400 за 9 місяців 2011 року);
- Приморський район – 2616 (2270 за 9 місяців 2011 року);
- Суворовський район – 2924 (2024 за 9 місяців 2011 року);
- поза межами м. Одеса – 56 (97 за 9 місяців 2011 року).
У середньому кількість звернень на район міста збільшилася на 514.
Протягом звітного періоду департаментом отримано 440 звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни в основному з питань охорони здоров’я, що становить 3,89 % від загальної кількості звернень. Такі звернення розглядалися винятково директором департаменту з подальшим позитивним вирішенням порушених заявниками питань.
За 9 місяців 2012 року до департаменту надійшло 10874 звернення ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціальної допомоги та підтримки, в основному з питань соціального захисту та охорони здоров’я (96,11 % від загальної кількості). Зазначені звернення розглядалися посадовими особами департаменту відповідно до компетенції. Порушені заявниками питання у цілому вирішено позитивно.
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 10594 звернення, що становить 93,64 % від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 6061 звернення (53,57% від загальної кількості);
- надано роз’яснення – 3693 звернення (32,64% від загальної кількості);
- відмовлено у задоволенні – 840 звернень (7,43% від загальної кількості).
На 1 жовтня 2012 року 694 отриманих звернення (6,13% від загальної кількості) перебувало у стадії розгляду, 23 (0,20% від загальної кількості) – переслано за належністю, 3 (0,03% від загальної кількості) – не підлягало розгляду.
Всі рішення, що були прийняті під час розгляду звернень, та результати їх розгляду повідомлялися в обов’язковому порядку у письмовому вигляді з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.
У департаменті проводиться значна робота щодо особистого прийому громадян, що сприяє оперативному вирішенню виниклих у громадян питань і підвищенню рівня попереднього розгляду звернень. Графіки особистого та виїзного прийомів громадян посадовими особами затверджено наказом директора департаменту від 3 січня 2012 року № 1, оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради 6 січня 2012 року та у газеті „Одеський вісник” від 19 січня 2012 року № 7. На особистому прийомі директором, заступниками директора, начальниками управлінь та відділів департаменту за звітний період прийнято 3416 громадян, від яких отримано 3300 звернень. Відділом звернень громадян департаменту проводиться щоденний моніторинг особистого прийому з подальшим аналізом його проведення на щотижневих апаратних нарадах. У департаменті обладнані належним чином приміщення для прийому громадян для теплої та холодної пори року.
За 9 місяців 2012 року директором департаменту здійснено 34 виїзні прийоми громадян в районних управліннях праці та соціального захисту населення м. Одеса, що дало змогу вирішувати проблеми громадян на місці.
З метою посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб за належну організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань згідно із Законом України „Про звернення громадян” відділом звернень громадян департаменту, крім графіків особистого та виїзного прийомів посадових осіб, також розроблено порядок роботи з документами за зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради, графік перевірки організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах, затверджені наказом директора департаменту від 3 січня 2012 року № 1.
На апаратних нарадах в департаменті щотижнево обговорюються та аналізуються питання роботи зі зверненнями громадян, додержання строків їх розгляду, а також щоквартально заслуховується аналітичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян з виданням відповідного наказу. У наказі директора департаменту від 10 липня 2012 року № 112 „Про стан організації роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради протягом І півріччя 2012 року” проаналізовано недоліки з організації та ведення цієї роботи, а також визначено завдання щодо удосконалення та покращення зазначеної роботи.
З початку року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади” та затвердженого графіку проведено 17 перевірок рівня організації роботи зі зверненнями громадян у всіх структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах. Посадові особи, відповідальні за роботу зі зверненнями громадян, 28 березня та 21 серпня 2012 року взяли участь у роботі навчальних семінарів Одеської міської ради з питань ведення діловодства, контролю та розгляду звернень громадян.
У засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради керівництвом департаменту регулярно висвітлюються заходи місцевої влади, які спрямовані на підвищення якості життя населення, оприлюднюється інформація про роботу зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань. Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики та підпорядкованих йому комунальних установах протягом І півріччя 2012 року розміщено на сайті Одеської міської ради 6 липня 2012 року.
Додатково, до підпорядкованих департаменту комунальних установ протягом зазначеного періоду надійшло 22237 звернень. Із загальної кількості звернень 99,88 % становлять заяви і клопотання, 0,11 % – пропозиції та зауваження, 0,009 % – скарги..
На особистому прийомі керівництвом комунальних установ за звітний період отримано 3454 звернення громадян.
Заявники у зверненнях порушили такі основні питання:
- соціального захисту – 22265 звернень;
- охорони здоров’я – 11 звернень;
- комунального господарства – 27 звернень.
Із загальної кількості отриманих звернень 418 неодноразових, 5306 – повторних.
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 21781 звернення, що становить 97,95 % від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 18850 звернень (84,77 %);
- надано роз’яснення – 2784 звернення (12,52 %);
- відмовлено у задоволенні – 147 звернень (0,66 %).
Переслано за належністю 455 звернень (2,05 %), перебувало у стадії розгляду – 1 (0,004 %).

 

Директор департаменту                                                 О.П. Китайська

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 сентября 14:00
флешмоб «За мир»

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 21 сентября в 16.00
презентация 
фотоальбома 
об Одессе

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее