05:53:10   |   18 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради протягом 2012 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради протягом 2012 року

З В І Т
за результатами проведеної перевірки та оцінювання
рівня організації роботи зі зверненнями громадян
у департаменті праці та соціальної політики
Одеської міської ради протягом 2012 року
 
 
Відповідно до графіків, затверджених наказами директора департаменту від 03.01.2012 р. № 1 „Про організацію роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради на 2012 рік” та від 08.11.2012 р. № 225 „Про проведення комплексної перевірки щодо діяльності комунальних установ – територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Одеси”, робочою групою департаменту протягом 2012 року проведено 29 перевірок організації роботи зі зверненнями громадян у 4 районних управліннях соціального захисту населення департаменту та 9 підпорядкованих йому комунальних установах за показниками Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.01.2010 р. № 15. За результатами перевірок стан організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах та комунальних установах приведено у відповідність до вимог, установлених законодавством. Усунено найбільш поширені недоліки у роботі зі зверненнями громадян, а саме: змішана реєстрація звернень громадян з документами загального діловодства та подвійна реєстрація звернень за різними реєстраційними журналами; невідповідність вимогам законодавства форм та ведення журналів реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян та обліку особистого прийому громадян, а також оформлення номенклатурних справ відпрацьованих звернень; відсутність або несвоєчасне надання звітів про стан роботи зі зверненнями громадян.
Перевірками було охоплено період з січня до грудня включно 2012 року.
Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради затверджено рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р.      № 384-VI. Відповідно до п. 38 Положення департамент розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, у тому числі на особистому прийомі громадян, з питань праці та соціального захисту населення, надає відповіді на них. Згідно з Положенням про відділ звернень громадян департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, затвердженим наказом директора департаменту від 03.03.2012 р. № 33, відділ організовує та веде діловодство за зверненнями громадян, організовує та контролює роботу з їх розгляду, проведення особистого прийому громадян, щоквартально узагальнює стан роботи зі зверненнями громадян, готує аналітичні та статистичні матеріали з питань цієї роботи, організовує та проводить перевірки стану зазначеної роботи у структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах. Контроль за роботою зі зверненнями громадян та діяльністю відділу здійснює перший заступник директора департаменту Жаровцев О.К. відповідно до розподілу обов’язків. Посадові інструкції посадових осіб структурних підрозділів департаменту затверджено директором департаменту, комунальних установ – директорами установ.
Наказом директора департаменту від 17.12.2012 р. № 252 „Про призначення відповідальних осіб за роботу зі зверненнями громадян у територіальних структурних підрозділах департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради” призначено відповідальних осіб за організацію роботи зі зверненнями громадян, ведення діловодства за ними й надання відповідної статистичної та аналітичної звітності в районних управліннях соціального захисту населення, внутрішніми наказами директорів – у комунальних установах. Відповідно до цих наказів внесено необхідний перелік обов’язків до посадових інструкцій зазначених відповідальних осіб.
У департаменті ведеться електронна форма реєстрації звернень громадян, в районних управліннях та комунальних установах – журнальна. Форма та ведення журналів реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян відповідають вимогам Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі – Інструкція). Водночас відповідно до вимог Інструкції в організаціях з річним обсягом надходження більше 600 звернень має вестися карткова або електронна форма реєстрації. Тому департаментом вишукується можливість переходу на електронну форму реєстрації у районних територіальних центрах соціального обслуговування з обсягом надходження звернень більше 1000 за квартал.
У департаменті заведена карткова форма обліку особистого прийому громадян з подальшою електронною реєстрацією отриманих на прийомі звернень, в районних управліннях та комунальних установах – журнальна та карткова. Форма та ведення карток і журналів відповідають вимогам Інструкції.
Архів відпрацьованих звернень у департаменті, його структурних підрозділах та комунальних установах долучено до окремих справ, оформлено та укомплектовано відповідно до вимог Інструкції. Звернення після надання вичерпної відповіді заявникам по суті списуються „До справи” відповідними керівниками. Перешкодою для своєчасного оформлення та передачі справ відпрацьованих звернень до архіву є відсутність обладнаних належним чином приміщень для зберігання архівних справ через недостатнє фінансування статей матеріально-технічного забезпечення департаменту та підпорядкованих йому комунальних установ. У відповідних номенклатурах справ зазначені правильні назви журналів, справ та інших документів за зверненнями громадян.
Звернення громадян розглядаються належним чином лише відповідними керівниками або їх заступниками в основному з дотриманням строків виконання. Порушень встановлених чинним законодавством термінів розгляду звернень громадян не допускалося.
Звернення за ст. 7 Закону України „Про звернення громадян” пересилаються в термін не більше 5 днів за належністю відповідному органу з обов’язковим повідомленням про це заявника.
Всього на 17.12.2012 р. до департаменту надійшло 14170 звернень в основному з питань соціального захисту, з них 3794 отримано на особистому прийомі посадовими особами департаменту. Із загальної кількості звернень 3909 повторних.
Протягом зазначеного періоду розглянуто 478 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, 2 – від жінок, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”. Порушень при розгляді звернень зазначених категорій громадян не допускалося.
Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” директором департаменту, його заступниками, начальниками управлінь і відділів проводиться щотижневий особистий прийом громадян. Графіки особистого та виїзного прийомів громадян директором та посадовими особами затверджено наказом директора департаменту від 03.01.2012 р. № 1, оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради 06.01.2012 р. та у газеті „Одеський вісник” від 19.01.2012 р. № 7. Особистий прийом директором департаменту проводиться двічі на тиждень. Відділом звернень громадян проводиться щоденний моніторинг особистого прийому із щотижневим наданням аналізу його проведення керівництву. Порушень в організації та проведенні особистого прийому не допускалося.
Щотижневий особистий прийом громадян керівництвом департаменту, районних управлінь та комунальних установ організовано у службових кабінетах. Додатково у департаменті та деяких структурних підрозділах обладнані приміщення для прийому громадян посадовими особами для теплої та холодної пори року. Необхідна настінна інформація для громадян розміщена у вестибюлях при вході до будівель, коридорах, а також у службових кабінетах за компетенцією.
Телефонна „гаряча лінія” у департаменті не передбачена. Проте забезпечено своєчасний розгляд телефонних звернень громадян, які надійшли на урядову „гарячу лінію” та „телефон довіри Одеського міського голови”. Для ефективного та своєчасного відпрацювання звернень громадян на урядову „гарячу лінію” при отриманні електронною поштою інформації з управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради зазначені звернення невідкладно направляються у роботу та вживається заходів щодо їх розгляду й надання відповіді заявнику та інформації до Одеської обласної державної адміністрації.
Аналітична робота зі зверненнями громадян протягом 2012 року проводилася належним чином. Щоквартально надаються аналітичні та статистичні звіти про підсумки цієї роботи з виданням відповідних наказів. Аналітичні довідки оприлюднюються на офіційному сайті Одеської міської ради. У підсумкових наказах директора департаменту аналізуються недоліки з організації та ведення зазначеної роботи, а також визначаються завдання щодо її удосконалення та покращення.
На апаратних нарадах департаменту щотижнево обговорюються та аналізуються питання щодо роботи зі зверненнями громадян, додержання строків їх розгляду з наданням протокольних доручень.
У департаменті робота проводиться на підставі щоквартальних планів. До планів включені питання проведення особистого та виїзних прийомів громадян, якісного та вчасного розгляду звернень громадян на урядову „гарячу лінію” та „телефон довіри Одеського міського голови”, контролю дотримання термінів розгляду звернень, виконання вимог Указу Президента України від     07.02.2008 р. № 109/2008.
Інформація структурних підрозділів та комунальних установ щодо стану роботи зі зверненнями громадян установи постійно доповідається на апаратних нарадах департаменту, а також шляхом надання ними доповідних і службових записок.
На окремій веб-сторінці офіційного сайту міста Одеси розміщено інформацію про місцезнаходження департаменту, відомості про керівництво, посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, контактні телефони; узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян (річні та квартальні звіти); графіки особистого прийому громадян посадовими особами департаменту та виїзного прийому директором; інформацію щодо міських цільових соціальних програм; роз’яснення на найбільш актуальні питання громадян. Інформація оновлюється своєчасно.
На виконання розпорядження Одеського міського голови від 14.11.2012 р. № 1086-01 р „Про затвердження заходів з вдосконалення роботи із зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради”, враховуючи результати проведених протягом 2012 року перевірок та оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах департаменту і підпорядкованих йому комунальних установах, та з метою усунення виявлених недоліків, вдосконалення і підвищення ефективності цієї роботи видано наказ директора департаменту від 11.12.2012 р. № 249 „Про здійснення заходів щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради та підпорядкованих йому комунальних установах”.
 
Висновки:
1. За результатами перевірки додержання законодавства про звернення громадян слід зазначити, що вимоги Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02. 2008 р. № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради виконуються.
2. Відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.01.2010 р. № 15 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради” за результатами перевірок стан організації роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради, його територіальних структурних підрозділах та підпорядкованих комунальних установах оцінено як такий, що відповідає вимогам, установленим законодавством.
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее