04:50:08   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Управления и отделы

ЗВІТ про підсумки роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради і підпорядкованих йому комунальних установах протягом 2012 року у порівнянні з 2011 роком

ЗВІТ
про підсумки роботи зі зверненнями громадян
у департаменті праці та соціальної політики
Одеської міської ради і підпорядкованих йому
комунальних установах протягом 2012 року
у порівнянні з 2011 роком
 
 
Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проаналізована робота зі зверненнями громадян протягом 2012 року.
До департаменту та його структурних підрозділів протягом зазначеного періоду надійшло 14859 звернень (за 2011 рік – 11701 звернення), що на 3158 звернень більше, ніж за минулий рік. Із загальної кількості звернень 99,33 % становлять заяви і клопотання, 0,60 % – скарги, 0,07 % – пропозиції та зауваження.
За звітний період на особистому прийомі до департаменту подано 4125 звернень громадян, надіслано поштою заявниками – 4079 (2005 та 5187 відповідно за 2011 рік). Із загальної кількості звернень надійшло:
-         від депутатів всіх рівнів – 1534;
-         від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств – 4802;
-         безпосередньо від громадян – 8204.
Протягом звітного періоду департаментом отримано 51 колективне звернення (0,34 % від їх загальної кількості).
Всього за звітний період звернулося до департаменту 15041 громадянин(12219– за 2011 рік) з урахуванням колективних звернень.
Зросла кількість звернень жителів міста, особливо пенсіонерів, які в даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім матеріальної допомоги, через погіршення умов життя. Дуже багато прикладів, коли жителі міста Одеси через своє скрутне матеріальне становище змушені неодноразово звертатися до департаменту. Із загальної кількості отриманих звернень 4016 повторних (27,03 %). Керівництво йде на зустріч таким громадянам і надає допомогу в межах своєї компетенції.
 
Більшість порушених заявниками основних питань стосується сфери соціального захисту (11728 звернень). Значну питому вагу звернень складають проблеми громадян зі здоров’ям, необхідністю придбання життєво необхідних медикаментів, проведення курсу лікування, обстежень та термінових хірургічних операцій. За звітний період отримано 3592 таких звернення. За 2012 рік до департаменту надійшло також 66 звернень, які стосуються питань житлово-комунального господарства, що на 584 менше аналогічного показника за 2011 рік (650 звернень), та 110 звернень з питань праці і заробітної плати (78 – за 2011 рік).
 
 
За місцем проживання заявників звернення поділяються наступним чином:
- Київський район – 3105 (2550 за 2011 рік);
- Малиновський район – 4456 (3064 за 2011 рік);
- Приморський район – 3247 (2871 за 2011 рік);
- Суворовський район – 3505 (2489 за 2011 рік);
- поза межами м. Одеса – 83 (118 за 2011 рік).
 
 
У середньому кількість звернень на район міста збільшилася на 835.
 
Протягом звітного періоду департаментом отримано 504 звернення від інвалідів Великої Вітчизняної війни в основному з питань охорони здоров’я, що становить 3,39 % від загальної кількості звернень. Такі звернення розглядалися винятково директором департаменту з подальшим позитивним вирішенням порушених заявниками питань.
За 2012 рік до департаменту надійшло 14355 звернень від ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціальної допомоги та підтримки, в основному з питань соціального захисту та охорони здоров’я (96,61 % від загальної кількості). Зазначені звернення розглядалися посадовими особами департаменту відповідно до компетенції. Порушені заявниками питання у цілому вирішено позитивно.
 
 
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 14459 звернень, що становить 97,31 % від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 8370 звернень (56,33 % від загальної кількості);
- надано роз’яснення – 4896 звернень (32,95 % від загальної кількості);
- відмовлено у задоволенні – 1193 звернення (8,03 %).
 
 
На 1 січня 2013 року 369 отриманих звернень (2,48 % від загальної кількості) перебувало у стадії розгляду, 27 (0,18 % від загальної кількості) – переслано за належністю, 4 анонімні (0,03 % від загальної кількості) – не підлягало розгляду.
 
Всі рішення, що були прийняті під час розгляду звернень, та результати їх розгляду повідомлялися в обов’язковому порядку авторам у письмовому вигляді з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.
У департаменті проводиться значна робота щодо особистого прийому громадян, що сприяє оперативному вирішенню виниклих у громадян питань і підвищенню рівня попереднього розгляду звернень. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян і графіки особистого та виїзного прийомів громадян посадовими особами затверджено наказом директора департаменту від 25.12.2012 р. № 260, оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради 03.01.2013 р. На особистому прийомі директором, заступниками директора, начальниками управлінь та відділів департаменту за звітний період прийнято 4462 громадянина, від яких отримано 4125 звернень. Відділом звернень громадян департаменту проводиться щоденний моніторинг особистого прийому з подальшим аналізом його проведення на щотижневих апаратних нарадах. У департаменті обладнані належним чином приміщення для прийому громадян для теплої та холодної пори року.
За 2012 рік директором департаменту здійснено 43 виїзні прийоми громадян в районних управліннях праці та соціального захисту населення    м. Одеса, що дало змогу вирішувати проблеми громадян на місці.
З метою посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб за належну організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань згідно із Законом України „Про звернення громадян” відділом звернень громадян департаменту, крім графіків особистого та виїзного прийомів посадових осіб, також було розроблено порядок роботи з документами за зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради, графік перевірки організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах, затверджені наказом директора департаменту від 03.01.2012 р. № 1.
На апаратних нарадах в департаменті щотижнево обговорюються та аналізуються питання роботи зі зверненнями громадян, додержання строків їх розгляду, а також щоквартально заслуховується аналітичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян з виданням відповідного наказу. У наказі директора департаменту від 19.10.2012 р. № 203 „Про стан організації роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради протягом 9 місяців 2012 року” проаналізовано недоліки з організації та ведення цієї роботи, а також визначено завдання щодо удосконалення та покращення зазначеної роботи.
Протягом 2012 року відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.01.2010 р. № 15, та затверджених графіків проведено 29 перевірок рівня організації роботи зі зверненнями громадян у всіх структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах. За результатами перевірок стан організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах та комунальних установах приведено у відповідність до вимог, установлених законодавством.
Посадові особи, відповідальні за роботу зі зверненнями громадян, 28.03.2012 р. та 21.08.2012 р. взяли участь у роботі навчальних семінарів Одеської міської ради з питань ведення діловодства, контролю та розгляду звернень громадян.
 
 
У засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради керівництвом департаменту регулярно висвітлюються заходи місцевої влади, які спрямовані на підвищення якості життя населення, оприлюднюється інформація про роботу зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань. Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики і підпорядкованих йому комунальних установах протягом 9 місяців 2012 року розміщено на сайті Одеської міської ради 12.10.2012 р.
 
Додатково, до підпорядкованих департаменту комунальних установ протягом зазначеного періоду надійшло 27002 звернення. Із загальної кількості звернень 99,84 % становлять заяви і клопотання, 0,12 % – пропозиції та зауваження, 0,04 % – скарги.
На особистому прийомі керівництвом комунальних установ за звітний період отримано 4443 звернення громадян.
Заявники у зверненнях порушили такі основні питання:
- соціального захисту – 27032 звернення;
- охорони здоров’я – 19 звернень;
- комунального господарства – 35 звернень.
Із загальної кількості отриманих звернень 567 неодноразових, 5893 – повторних.
 
 
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 26546 звернень, що становить 98,31 % від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 23243 звернення (86,08 %);
- надано роз’яснення – 3107 звернень (11,51 %);
- відмовлено у задоволенні – 196 звернень (0,72 %).
Переслано за належністю 455 звернень (1,69 %), перебувало у стадії розгляду – 1 (0,004 %).
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее