19:12:58   |   14 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Управления и отделы

Нормативно-правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию департамента:

- Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 28, ст.135 ) від 22 березня 2001р.

- Закон України від 20 березня 2003 р., яким вносяться доповнення до Декрету Кабінету Міністрів «Про місцеві податки і збори» № 56-93 від 20.05.1993 р.- скасовується готельний сбір, який протягом довгого часу був однією з найбільш серйозних перешкод для розвитку готельної індустрії.

- Закон України № 742 від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство», яким визначено що надання послуг сільського зеленого туризму є видом особистого селянського господарства.

- Закон України № 1282/IV від 18 листопада 2003р. «Про зміни до Закону України «Про туризм» , що фактично є новою редакцією рамкового туристичного закону. Цей закон структурує туристичну галузь відповідно до світової практики, поділяючи туристичні компанії на туроператорів та турагентів. Ним регулюються питання інтеграції українського та світового туристичного законодавства. Законом введено механізм фінансових гарантій, що має забезпечувати права споживачів туристичних послуг у випадку неплатоспроможності суб’єктів туристичної діяльності Він захищає інтересі як держави, так і відчиняннях та зарубіжних споживачів турподукту, і , разом з тим, не втручається у діяльність суб’єктів підприємництва.

- Закон України № 209 від 24.10.2004 р., яким внесено доповнення до глави 3 Закону України «Про концесії».Цим законом запроваджено можливість надання в концесію для розвитку туристичної інфраструктури об’єктів державної та комунальної власності, що спростило певною мірою можливості для інвестування в туристичну сферу.

- Закон України «Про курорти» ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 ) Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади розвитку курортів в Україні та спрямований на забезпечення використання з метою лікування і оздоровлення людей природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів, які є надбанням народу України, та їх охорони.

- Указ Президента України № 207 від 11 березня 2003 р. «Про першочергові заходи що до розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери».Зокрема ,ним дано Кабміну завдання розробити механізм сприяння будівництву та реконструкції об’єктів туристичної інфраструктури, комплекс заходів з покращення матеріальної бази музеїв, історико-культурних заповідників та об’єктів культурної спадщини, та визначено необхідність здійснення цілеспрямованої рекламно-інформаційної роботи в туризмі.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 7“Про заходи подальшого розвитку туризму”( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 555 ( 555-2001-п ) від 23.05.2001).

- Постанова КМУ № 410 від 29 березня 2002 року, щодо порядку перетину кордону іноземними туристами, запровадивши вїзд за дозволами на термін до 8 діб для туристів з країн ЄС, Канади, США , Швейцарської конфедерації та Японії в міжнародних аеропортах Сімферополь, Одеса та морському Одеському порту.

- Постанова Кабінету Міністрів України № 583 від 29 квітня 2002 року «Про Державну програму розвитку в Україні на період 2002-2010 роках», яка визначила стратегічні напрями розвитку туристичної індустрії на зазначений період, роль і місце в цій роботі центральних та місцевих органів виконавчої влади.

- Постанова Кабінету Міністрів України №133 від 29 січня 2003 р., Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного і туристичного центру.

- Постанова Кабінетів Міністрів України № 612 від 12 травня 2004 р., Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України № 390-р від 27 червня 2003 р., "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму".

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 14 декабря 17:00
20-летие БФ
«Молодой инвалид»

Далее до 15 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 15 декабря 9:00
общественные
слушания

Далее 15 декабря 14:00
день открытых дверей 
в педуниверситете

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 15 декабря 14:00
КВН на «Кубок мэра»

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее