11:40:03   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Комунальна установа «Правова допомога»

Комунальна установа «Правова допомога»

ЗВІТ про роботу комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»
(КУ «Правова допомога») за період: 01.01.2016 - 30.06.2016

ЗВІТ
про роботу комунальної установи
«Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»
(КУ «Правова допомога»)
за період: 01.01.2016 - 30.06.2016

З метою реалізації конституційних прав громадян на безоплатну первинну правову допомогу та основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Одеською міською радою в липні 2012 року було прийнято рішення про створення комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (№ 2229- VI), яка фактично почала свою роботу з січня 2013 року.

До складу установи входять чотири юридичні відділи, в яких безпосередньо здійснюється особистий прийом громадян впродовж робочої неділі та за робочим графіком, що для зручності громадян, розташовані в кожному районі м. Одеси.

 
Юридичний відділ в Приморському районі м. Одеси
Адреса: Одеса, вул. Канатна, 134, каб.12-а (в будівлі Приморської районної адміністрації);

 
Юридичний відділ в Київському районі м. Одеси
Адреса: Одеса, вул. Ак. Корольова, 9, каб.108 (в будівлі Київської районної адміністрації);

 
Юридичний відділ в Малиновському районі м. Одеси
Адреса: Одеса, вул. Ген. Петрова, 22, каб.105 (в будівлі Малиновської районної адміністрації);

 
Юридичний відділ в Суворовському районі м. Одеси
Тимчасова адреса: Одеса, вул. Висоцького, 22.

Також, для зручності громадян, проводитися щоденний прийом спеціалістами КУ «Правова допомога» (за відповідними угодами про співпрацю та за погодженими графіками прийому):
в Київському р-ні м. Одеси
Адреса: Одеса, вул. Адміральський проспект, 9 (на 5-й дільниці
ЖКС «Вузівський», в приймальні ВГО «ВССН»);
в Малиновському районі м. Одеси
Адреса: Одеса, вул. Генерала Петрова, 22-В (в Одеському міському центрі зайнятості);
в Суворовському районі м. Одеси
Адреса: Одеса, вул. Висоцького, 22 (в приймальні ГО «Юридична група «Правова корпорація»).

Більш детальна інформація про порядок роботи комунальної установи та її повноваження, розташована на офіційному сайті Одеської міської ради. 

 

Усі відділи КУ «Правова допомога» укомплектовані кваліфікованими кадрами, які мають вищу юридичну освіту і достатній досвід роботи в різних галузях права, що дає можливість своєчасно та в максимально короткі строки надавати правову допомогу населенню. Безкоштовна правова допомога надається як на особистому прийомі, так і за письмовими зверненнями громадян, якісно та в повному обсязі, про що свідчать численні позитивні відгуки осіб, що звернулися по таку допомогу.

 
Основною категорією громадян, які звернулися за допомогою у першому півріччі 2016 року, є громадяни з малозабезпечених верств населення: пенсіонери та громадяни передпенсійного віку, інваліди та громадяни зі статусом «Діти війни», «Учасники війни», «Учасники бойових дій», одинокі матері, багатодітні сім’ї та інші, тобто ті верстви населення, яким дійсно складно в силу їхнього матеріального стану отримати кваліфіковану правову допомогу. Їх число становить близько 80% з числа всіх відвідувачів.

 
На цей час, всім особам, що звернулися в установу, надана правова допомога з різних категорій питань, а саме: допомога у складанні заяв, скарг до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в різні комунальні підприємства, установи, організації, надані консультації, витяги з норм чинного законодавства, роз'яснено норми чинного законодавства, а в разі необхідності звернення в судові органи - роз'яснена можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги, враховуючи певні категорії громадян, на яких поширюються норми Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 
Розширений аналіз потреб населення в безоплатній первинній правовій допомозі, розроблений на підставі документування процесу надання такої допомоги на особистому прийомі і здійснюється шляхом ведення форм первинного обліку в КУ «Правова допомога» таких, як:
- «Журнал реєстрації особистого прийому осіб, які звернулися для надання безоплатної первинної правової допомоги»;
- «Облікова картка особи, яка звернулися для надання безоплатної первинної правової допомоги»;
- «Облікова картка письмового звернення та звернення за допомогою технічних (електронних) засобів зв’язку».
- «Повідомлення про право та порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги».

 
На підставі аналізу яких формуються щомісячні та, відповідно, узагальнені статистичні звіти про роботу юридичних відділів установи в цілому (додаток 1 до Звіту).
(Зразки форм вищезазначених документів розташовані на сторінці КУ «Правова допомога» на офіційному сайті Одеської міської ради).

В повсякденній роботі працівники установи суворо дотримуються Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Закону України «Про захист персональних даних», Порядку обробки персональних даних, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок надання первинної правової допомоги, порядку особистого прийому осіб та розгляду письмових звернень в діяльності установи, відповідно до покладених завдань та з дотриманням етичних норм, що полягають:
- в недопущені порушень прав і свобод людини і громадянина;
- в націленості на всі можливі шляхи врегулювання спорів та вирішення питань мирним шляхом;
- в повідомленні керівників відповідних установ, підприємств та організацій у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів осіб за зверненням;
- в не розголошуванні конфіденційної інформації про особу, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
- у відповідальному ставленні до проблем та життєвих обставин осіб, що звернулися по допомогу, незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального і національного походження, статі, тощо;
- в недопущені застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Для оперативного вирішення питань за зверненнями, установа тісно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, державними та громадськими організаціями, суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Слід зазначити, що спостерігається тенденція до повторних візитів відвідувачів за іншими правовими питаннями, що свідчить про актуальність та своєчасність надаваємої населенню безоплатної первинної правової допомоги.

 
Робота по інформуванню населення (виключно на безоплатній основі) здійснюється установою через інформаційні стенди як установи, так і органів державної влади, громадських організацій, інших установ державної та недержаної форм власності, а також засобами розповсюдження інформаційних листівок, розміщенням інформації у всеукраїнських та регіональних довідникових системах через мережу інтернет та на особистій сторінці установи в соціальній мережі Facebook. 


Для підвищення свого професійного рівня, актуалізації надаваємої населенню допомоги та для збільшення кількості поінформованих осіб з актуальних питань сьогодення, спеціалісти установи приймають активну участь у різноманітних профільних семінарах, круглих столах та інших громадських заходах як за запрошеннями зацікавлених організацій, так і за особистою ініціативою. Прикладом такої співпраці є заходи проведені за ініціативою та із залученням спеціалістів КУ «Правова допомога» у першому півріччі 2016 року, а саме:

- в січні 2016 року:

22 та 25 січня в Impact Hub Odessa (в залі «Хельсінки») - семінари на тему: «Особливості надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам», організовані ВГО «Комітет виборців України» спільно із ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», в рамках ініціативи «Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука рівних можливостей», яка реалізується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні (в межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні») та уряду Японії за участю Одеських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.


- в лютому 2016 року:

18 лютого в Одеській міській раді - круглий стіл з питань «Взаємодії державних і громадських організацій щодо впровадження підходу «кейс-менеджмент» в роботі з внутрішньо переміщеними особами (ВПЛ)», організований Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради та благодійним фондом «Карітас Одеса УГКЦ» за участю Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, регіонального координатора Програми розвитку ООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні», представників БФ «Карітас Одеса УГКЦ, а також КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району м. Одеси», представники Одеського обласного і южненського міського центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

- в березні 2016 року:

15 березня в Обласному центрі соціально-психологічної допомоги для людей, які потрапили в складні життєві обставини - круглий стіл з «Питань підвищення рівня правової культури в сфері соціального забезпечення», ініційований Громадською організацією «Асоціація «Ренесанс Одеси», в рамках проекту «Сприяння піднесенню правової культури в Одеському регіоні», що виконується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, а також спільного проекту Мінсоцполітики України, ГО «Крим-SOS» і Британського уряду «Радники з питань ВПО» за участю психолога-експерта телеканалів СТБ і Інтер (м. Київ), Радника Міністерства соціальної політики України з питань ВПО в Одеському регіоні, керівника та модератора проекту «Сприяння піднесенню правової культури в Одеському регіоні» та представника проекту по роботі в сфері освіти для адміністрації, персоналу і клієнтів Обласного центру соціально-психологічної допомоги. 
 


15 березня в Одеській загальноосвітній школі №52 - круглий стіл з «Питань підвищення рівня правової культури в сфері шкільної освіти», ініційований Громадською організацією «Асоціація «Ренесанс Одеси», в рамках проекту «Сприяння піднесенню правової культури в Одеському регіоні», що виконується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, а також спільного проекту Мінсоцполітики України, ГО «Крим-SOS» і Британського уряду «Радники з питань ВПЛ» за участю психолога-експерта телеканалів СТБ і Інтер (м. Київ), Радника Міністерства соціальної політики України з питань ВПО в Одеському регіоні, керівника проекту «Сприяння піднесенню правової культури в Одеському регіоні» та представника проекту по роботі в сфері освіти для адміністрації, педагогів і старшокласників ЗОШ № 52.

 
24 березня в Одеському міському центрі зайнятості - обласний ярмарок вакансій за ініціативою міської та обласної служби зайнятості для роботодавців м. Одеси, м. Іллічівська, Комінтернівського та Біляївського районів Одеської області та для більш ніж 500 здобувачів на посади лікарів і молодшого медичного складу, військовослужбовців, інженерів, бухгалтерів, менеджерів, поліцейських, професій сфери послуг і торгівлі та інших робочих професій. 
 


29 березня в Одеському міському центрі зайнятості - інформаційно-роз'яснювальний семінар на тему «Створення та реєстрація Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», ініційований КУ «Правова допомога» за участю представників Фонду «Місцева ініціатива», юридичного департаменту Одеської міської ради, департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, Головного управління ДФС в Одеській області та Головного територіального управління юстиції в Одеській області (Відділ державної реєстрації юридичних осіб), Одеського міського центру зайнятості для представників багатоквартирних будинків, розташованих в Малиновському районі м. Одеси. Зареєстровано більш ніж 50 осіб. Захід відвідали також представники багатоквартирних будинків Суворовського, Київського та Приморського районів м. Одеси. 
 


- в квітні 2016 року:

12 квітня – в Impact Hub Odessa семінар організований Благодійним фондом «Місцева ініціатива» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та участю комунального закладу «Правова допомога» на тему Захист багатоквартирного дому від рейдерства та махінацій із законом» . 


15 квітня - за ініціативою КУ «Правова допомога», за підтримки Приморської районної адміністрації, було проведено інформаційно-роз'яснювальний семінар для представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Приморського району м. Одеси за участю провідних співробітників установи та із залученням профільних спеціалістів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, офіційних представників від Приморської районної адміністрації. 


21 квітня - за ініціативою КУ «Правова допомога», за підтримки Київської районної адміністрації, було проведено інформаційно-роз'яснювальний семінар для представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Київського району м. Одеси за участю провідних співробітників установи та із залученням профільних спеціалістів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, офіційних представників від Київської районної адміністрації.

 

 
26 квітня - за підтримки Одеської міської ради та Громадської організації «Фонд розвитку міста Одеси» відбувся семінар для ОСББ і ЖБК на тему «Багатоквартирний будинок: основи енергоефективності». Семінар провели в рамках проекту IFC (Міжнародної фінансової корпорації) «Енергоефективність у житловому секторі України». За підсумками семінару були обговорені шляхи подальшої взаємодії з питань консультування жителів Одеси щодо впровадження програм енергоефективності.

 

з 27 по 29 квітня - участь у Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», що відбулася в рамках ODESSA SMART FORUM за запрошенням Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», Ради адвокатів Одеської області, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області та Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

 

28 квітня – у Державному навчальному закладі «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» - фінал «Фестивалю професій», організованому Одеським міським центром зайнятості та Департаментом освіти і науки Одеської міської ради при сприянні заступника міського голови та директора Одеського обласного центру зайнятості.
Керівництво КУ «Правова допомога» запрошено як член журі відбіркового туру фестивалю 2015 року. 


28 квітня - за ініціативою КУ «Правова допомога», за підтримки Суворовської районної адміністрації, було проведено інформаційно-роз'яснювальний семінар для представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Суворовського району м. Одеси за участю провідних співробітників установи та із залученням профільних спеціалістів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, офіційних представників від Суворовської районної адміністрації.

 
- в травні 2016 року:

В продовж травня місяця - всебічне інформування та сприяння в наборі груп слухачів з курсового навчання за напрямом «Підготовка керуючих багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств ЖКГ, які надають послуги з управління та утримання житлового комплексу» у Державному навчальному закладі «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».
 


- в червні 2016 року:

1 червня – в Одеській міській раді участь у робочій нараді з проблемних питань застосування закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» під головуванням першого заступника міського голови.


2 червня – у БЦ «Одесит» участь у робочій нараді з проблемних питань застосування закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» із представниками депутатів та посадовцями Одеської міської ради.

 

10 червня – на Думській площі, в межах проекту «Ярмарок вакансій на Думській», співробітниками установи проводилася роз’яснювальна робота з учасниками з питань трудового законодавства та інших хвилюючих питань сьогодення та про порядок надання безоплатної правової допомоги в м.Одесі.
Ініціатори заходу: департамент освіти і науки Одеської міської ради спільно з Молодіжною радою при Одеському міському голові.

 

 
17 червня у БЦ «Одесит» відбувся брифінг, присвячений питанням створення ОСББ, в якому взяли участь: директор департаменту міського господарства Одеської міської ради, представник керівництва міської комунальної установи «Правова допомога» і начальник відділу тарифної політики департаменту економічного розвитку.
Учасники брифінгу відповіли на різні питання, що виникають при створенні ОСББ, і прокоментували останні зміни в законодавстві. Крім того, одеситам дали відповіді на хвилюючі питання про програми підтримки міською владою ОСББ, про специфіку формування членських внесків, про порядок прийому будинків в управління, про підтримку, яку вони можуть отримати від департаменту міського господарства при укладанні договорів з постачальниками послуг.

 

 
В межах взаємодії з вищими навчальними закладами з метою підтримки правового виховання молоді та набуття практичних навичок студентами-практикантами шляхом ознайомлення із системою надання безоплатної правової допомоги населенню
- з 22 червня по 15 липня - в установі проходять навчальну (ознайомчу) практику три студенти Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
- з 27 червня по 30 липня - в установі проходить виробничу практику студент Національного університету «Одеська юридична академія».

 

30 червня – в приміщені Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради спільно з Третім Одеським міським центром з надання безоплатної вторинної допомоги проведений інформаційно-роз'яснювальний семінар на тему: «Оренда нерухомого майна. Особливості оформлення». Висвітлені питання із контролю за виконанням договору, оподаткуванням правочину та можливості оформлення субсидій. Семінар організований для жителів та гостей м. Одеси у підготовці до курортного сезону та для інформування вимушених переселенців на території Одеси та Одеської області. 
 


З метою інформування жителів та гостей м. Одеси для вирішення нагальних проблем сьогодення, враховуючи стратегічний характер питань, комунальною установою Одеської міської ради «Правова допомога» планується ряд заходів та проведення відповідних інформаційно-роз'яснювальних семінарів впродовж третього кварталу 2016 року, з огляду на територіальні інтереси та зручність для в всіх жителів районів міста Одеси.

 

 

Статистичний звіт

 

 

Директор                          С.І. Коваленко 

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее