/ Главная / Актуально / ПОСТАНОВА КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Деякі питання призначення і виплати
допомоги сім’ям з дітьми

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 січня 2007 р. № 13
Київ

Деякі питання призначення і виплати
допомоги сім’ям з дітьми


Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.
2. Установити, що на виконання статті 56 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, призначається та виплачується з метою створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини з урахуванням таких особливостей:
1) допомога призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень (мінімальний розмір);
2) для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї, визначений згідно з методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан усіх членів сім’ї;
3) до складу сім’ї особи, що звернулася за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I—IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації місця проживання; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
3. Зупинити на 2007 рік дію абзаців першого—третього пункту 13 та абзацу першого пункту 22 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2005 р., № 17, ст. 902).
4. Внести до Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1092 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2259), такі зміни:
1) у пункті 3:
абзац третій підпункту 2 після слів “Порядку, які” доповнити словами “застраховані та”;
підпункти 3 і 4 виключити;
2) абзац другий пунктів 7 і 8 виключити;
3) у пункті 10 слова “та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” виключити.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2005 р. № 315 “Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 902);
постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 503 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1112).
6. Виплата згідно з цією постановою допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснюється починаючи з 1 січня 2007 року.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.03.2007 19:12

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/essential/6622/