04:45:19   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Одесса в цифрах / ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО роботи

юридичного управління Одеської міської ради у 2006 році.


1. Юридичне управління відповідно до покладених на нього повноважень здійснює правове забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови. Так, спеціалістами юридичного управління, перевірено:
- 763 рішень Одеської міської ради, на 265 з яких оформлено зауважень;
- 789 рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, на 206 з яких оформлено зауважень;
- 1530 розпоряджень Одеського міського голови, на 65 з яких оформлено зауважень;
- 1630 розпоряджень Одеського міського голови "По особовому складу".

З метою впорядкування правових відносин територіальної громади м. Одеси з фізичними та юридичними особами, за підсумками роботи, юридичним управлінням Одеської міської ради було винесено на розгляд 38 проектів рішень Одеської міської ради, 41 проект рішень виконавчого комітету Одеської міської ради і 32 проектів розпоряджень міського голови, які були прийняті відповідними органами та міським головою.
Всі проекти регуляторних актів міського голови, Одеської міської ради і його виконавчого комітету проходять обов'язкове узгодження з управлінням, в деяких випадках спільно з розробником проекту регуляторного акту істотно проводиться його доопрацювання. Також управління виступає ініціатором підготовки ряду регуляторних актів.
При необхідності, юридичне управління сприяє іншим виконавчим органам Одеської міської ради в підготовці проектів регуляторних актів і їх аналізів регуляторного впливу. У звітному періоді детально розглянуто 39 проектів регуляторних актів Одеської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови. Підготовлено та доопрацьовано 33 аналізи регуляторного впливу до проектів регуляторних актів. Відмінено 4 регуляторних актів.
2. Згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.03.2004 року № 172 «Про організаційні засади здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами Одеської міської ради» у складі виконавчих органів Одеської міської ради призначені відповідальні особи за реалізацію державної регуляторної політики. Відділом регуляторної політики управління ведеться перелік таких відповідальних осіб і постійно актуалізується.
3. З метою систематизації чинних регуляторних актів Одеської міської ради, його виконавчого комітету і міського голови, сформований їх електронний реєстр. На даний момент в електронному реєстрі налічується 139 регуляторних актів. Робота з виявлення регуляторних актів продовжується і до подальшого їх внесення до електронного реєстру.
4. Відповідно до розпорядження міського голови від 14.07.2006 року
№ 751-01 р «Про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів в місті Одесі» управлінням спільно з іншими органами виконавчого комітету Одеської міської ради проводиться відстеження результативності 53 регуляторних актів, по яких прийшов термін відстеження їх результативності. Незабаром на офіційному сайті omr.gov.ua Одеської міської ради будуть оприлюднені звіти про відстеження вказаних регуляторних актів.
5. У 2006 році увійшло в практику залучення представників громадськості до підготовки регуляторних актів. Так, відділом регуляторної політики управління було проведено 5 громадських обговорень проектів регуляторних актів із залученням всіх зацікавлених співробітників виконавчих органів Одеської міської ради, суб'єктів господарської діяльності, представників громадськості і засобів масової інформації.
Такі обговорення мають позитивний результат, оскільки допомагають об'єктивно і всебічно розглянути запропонований варіант вирішення проблеми і ухвалити найбільш вірне і обґрунтоване рішення.
6. На сайті Одеської міської ради omr.gov.ua був розміщений складений перелік колегіальних органів, які діють у сфері підприємництва. Посилилися вимоги до колегіальних органів в частині здійснення ними своїх повноважень. Відповідно до розпоряджень міського голови проводяться перевірки діяльності колегіальних органів.
З цією метою були розроблені критерії перевірки колегіальних органів, які затверджені розпорядженням міського голови від 13.11.2006 року № 1236-01 р.
7. В межах наданих повноважень працівниками управління здійснювався аналіз та розгляд заяв, звернень та скарг фізичних та юридичних осіб щодо окремих питань, адресованих Одеській міській раді, її виконавчим органам та міському голові. Так, було розглянуто 2256 заяви та скарги, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, а також 891 запити (у тому числі і депутатські) та листи від виконавчих органів Одеської міської ради та комунальних підприємств.
За звітній період на прийомі у фахівців управління побувало 1893 громадян та представників юридичних осіб, якім було надано консультації з правових питань, у тому числі на особистому прийомі у начальника управління - 225 осіб.
Крім того, у поточному році було розглянуто 42 акти прокурорського реагування, за результатами вивчення яких підготовлені рішення міської ради, виконавчого комітету і розпорядження міського голови.
8. Юридичним управлінням проводилась переддоговірна робота. Так, здійснено правову експертизу 524 договорів та контрактів.
9. У 2006 році видано 804 свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна. Проведено правову експертизу 2525 проектів свідоцтв про право власності, підготовку яких здійснює комунальне підприємство „Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості".
10. Здійснювалось судове супроводження справ у судах загальної юрисдикції, адміністративних судах та господарських судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Обсяг судових справ, які знаходяться у провадженні претензійно-позовного відділу юридичного управління Одеської міської ради станом на 22.12.06 р. складає 2430 справ, які розподілені на 31 категорію за предметом позову. Серед них, 50 % масиву складають справи у суді першої інстанції, 35 % масиву позовного провадження перейшли до розгляду в судах апеляційної інстанції, та 15 % - знаходиться на розгляді судів касаційної інстанції, у тому числі справи, які мають актуальний та резонансний характер, та наслідки розгляду яких становлять суспільно важливе значення для територіальної громади м. Одеси.
Одним із головних напрямів роботи управління є повернення незаконно вилученого комунального майна територіальної громади м. Одеси, у т.ч. земельних ділянок.
З метою запобігання значного зростання порушень фізичними та юридичними особами містобудівного законодавства України вживались заходи щодо припинення фізичними та юридичними особами самочинного будівництва, зокрема юридичним управлінням здійснювалось листування з органами державної влади, виконавчі органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами. Так, станом на 22.12.06 р. до суду направлено та прийнято до розгляду 230 позовних заяв, пов'язаних із здійсненням фізичними та юридичними особами самочинного будівництва (реконструкції) об'єктів нерухомості.
В наслідок судового супроводження справ, пов'язаних з майновими спорами, судовими органами були винесені рішення на користь міського голови, Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради у сумі, що перевищує 25 мільйонів (25 168 879,91) гривень та 19 596 190,94 доларів США.
11. За результатами аналізу інформації, отриманої юридичним управлінням Одеської міської ради, щодо рішень судів, винесених з порушенням інтересів
територіальної громади м. Одеси, були виявлені факти прийняття судами першої інстанції рішень під час відсутності (або без залучення) представника Одеської міської ради та представника виконавчого комітету Одеської міської ради. Представниками Одеської міської ради та виконавчим комітетом Одеської міської ради було оскаржено 100 % рішень, що надійшли до юридичного управління Одеської міської ради.
12. Крім того, у межах наданих повноважень юридичним управлінням Одеської міської ради здійснювалось узгодження 54 позовів, які пред'являлися виконавчими органами Одеської міської ради щодо їх відповідності чинному законодавству України, вносили пропозиції щодо доручення управлінням та виконавчим органам ради представляти інтереси Одеської міської ради та її виконавчого комітету по справах, що віднесені до їх компетенції та у випадках необхідності участі у судовому процесі спеціаліста певної категорії.
Протягом 2006 року була налагоджена взаємодія та координація претензійно-позовної роботи з юридичними відділами виконавчих органів Одеської міської ради, підприємствами та установами комунальної форми власності.
13. Спеціалістами юридичного управління Одеської міської ради з метою підвищення ефективності та результативності судового супроводження справ в судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах, на підставі наявних аналітичних матеріалів та матеріалів узагальненої судової практики щодо судового супроводження справ в судах загальної юрисдикції, здійснюється розробка методичних рекомендацій у претензійно-позовній діяльності за 31 категорією.
14. З метою оптимізації робочого процесу юридичним управлінням розроблено проект автоматизованої інформаційної системи „Автоматизоване робоче місце юриста", яка призначена для створення комфортних умов праці юриста щодо належного виконання функціональних обов'язків, надання можливості працівнику контролювати стадії проходження процесуальних документів та визначати черговість виконання документів, здійснювати аналіз даних по введенню документів, узагальнювати результати розгляду справ юристами.

--------------------

ПІДСУМКИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ за 2005 РІК

Претензійно-позовний відділ
юридичного управління Одеської міської ради
(02.01.2005 р. по 30.12.2005 р.)

Працівники претензійно-позовного відділу юридичного управління Одеської міської ради з метою захисту інтересів Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови приймають участь в якості сторони або третіх осіб у 911 судових справах.

Значна кількість судових справ – 746 – знаходиться на стадії розгляду.


524 судові справи знаходяться в провадженні судів загальної юрисдикції, серед них:

 23 позовні заяви, пред’явлені в інтересах Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради або міського голови,

455 позовних заяв, пред’явлені фізичними особами до органів місцевого самоврядування та в 46 судових справах Одеська міська рада, виконавчий комітет Одеської міської ради виступає в якості третьої особи.


Таким чином, в провадженні працівників претензійно-позовного відділу юридичного управління Одеської міської ради знаходяться 524 судові справи, що розглядаються відповідно до Цивільного процесуального кодексу України або Кодексу адміністративного судочинства України, в яких Одеська міська рада, виконавчий комітет Одеської міської ради або міський голова виступають в якості сторони або третіх осіб.


415 судових справ (80 % загального масиву позовного провадження) знаходяться в судовому провадженні по першій інстанції, а саме:
- 77 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням недійсними рішень, розпоряджень органів місцевого самоврядування та міського голови;
- 68 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних зі спадковими правовідносинами;
- 56 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням права власності;
- 45 судових справ, що виникли зі спорів про усунення перешкод у користуванні та визначення порядку користування об’єктами нерухомості;
- 27 справ, пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв та ордерів;
- 22 судові справи, пов’язаних зі здійсненням самочинного будівництва;
- 19 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з житловими правовідносинами;
- 17 судових справ, пов’язаних з визнанням недійсними договорів купівлі-продажу;
- 13 справ, що виникли зі скарг на дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
- 13 судових справ, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
- 7 справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з реєстрацією фізичних та юридичних осіб;
- 6 справ, щодо зобов’язання вчинити певні дії;
- 5 судових справ, пов’язаних із виселенням;
- 4 судові справи, що пов’язані з визнанням приватизації недійсною;
- 3 судові справи, що виникли зі спорів, пов’язаних з трудовими правовідносинами
та інші.

84 судові справи (16 % масиву) знаходяться в судовому провадженні Апеляційного суду Одеської області, а саме:
- 18 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням права власності;
- 16 справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням недійсними рішень, розпоряджень органів місцевого самоврядування та міського голови;
- 11 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних зі спадковими правовідносинами;
- 8 судових справ, пов’язаних з визнанням недійсними договорів купівлі-продажу;
- 6 справ, що виникли зі скарг на дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
- 5 судових справ, що виникли зі спорів про усунення перешкод у користуванні та визначення порядку користування об’єктами нерухомості;
- 4 судові справи, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
- 3 судові справи, пов’язані з визнанням недійсними свідоцтв на право власності;
- 2 судові справи, що виникли зі спорів, пов’язаних з трудовими правовідносинами
та інші.

2 судові справи (1 % масиву) знаходяться в провадженні Вищого адміністративного суду України, саме:
- 1 судова справа, щодо визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування;
- 1 судова справа, що виникла зі скарги на дії органу місцевого самоврядування.

23 судові справи (4 % масиву) – в судовому провадженні Верховного суду України, а саме:
- 10 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням недійсними рішень, розпоряджень органів місцевого самоврядування;
- 3 судові справи, що пов’язані з визнанням недійсними договорів купівлі-продажу;
- 3 судові справи, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
- 2 судові справи, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням права власності;
- 2 судові справи, що виникли зі спорів, пов’язаних з житловими правовідносинами та інші.


За результатами розгляду судами загальної юрисдикції судових справ, можна зробити висновок, що більшість рішень, а саме 87 рішень винесено на користь органів місцевого самоврядування. Лише одне рішення винесено всупереч інтересам Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови.
222 судові справи, знаходяться в провадженні господарського суду Одеської області, Одеського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та Верховного суду України.

Серед них 78 позовних заяв, пред’явлені в інтересах Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради або міського голови, 111 позовних заяв, пред’явлені суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування та в 33 судових справах Одеська міська рада, виконавчий комітет Одеської міської ради виступає в якості третьої особи.

Таким чином, в провадженні працівників претензійно-позовного відділу юридичного управління Одеської міської ради знаходяться 222 судові справи, які розглядаються відповідно до Господарського процесуального кодексу або Кодексу адміністративного судочинства України, в яких Одеська міська рада, виконавчий комітет Одеської міської ради або міський голова виступають в якості сторони або третіх осіб.


135 судових справ ( 61 % загального масиву позовного провадження) знаходяться в судовому провадженні господарського суду Одеської області, а саме:
- 29 судових справ, що виникли зі спорів про виконання договорів оренди;
- 27 судових справ, пов’язаних зі стягненням заборгованості;
- 22 судові справи, щодо визнання недійсними рішень, розпоряджень органів місцевого самоврядування та міського голови;
- 12 судових справ, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням права власності;
- 9 судових справ, щодо зобов’язання вчинити певні дії;
- 8 судових справ, пов’язаних зі здійсненням самочинного будівництва;
- 5 судових справ, що виникли зі спорів щодо припинення юридичної особи;
- 3 судові справи, пов’язані з виконанням договору купівлі-продажу
та інші.

38 судових справ ( 17 % масиву) знаходяться в судовому провадженні Одеського апеляційного господарського суду, а саме:
- 14 судових справ, щодо визнання недійсними рішень, розпоряджень органів місцевого самоврядування та міського голови;
- 5 судових справ, що виникли зі спорів про виконання договорів оренди;
- 5 судових справ, щодо зобов’язання вчинити певні дії;
- 4 справи, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням права власності;
- 2 судові справи, що виникли зі спорів щодо припинення юридичної особи;
- 2 судові справи, пов’язані зі стягненням заборгованості;
- 2 судові справи, пов’язані зі здійсненням самочинного будівництва
та інші.

42 судові справи ( 19 % масиву) знаходяться в судовому провадженні Вищого господарського суду України, а саме:
- 11 судових справ, пов’язаних зі стягненням заборгованості;
- 10 судових справ, щодо визнання недійсними рішень, розпоряджень органів місцевого самоврядування та міського голови;
- 7 судових справ, що виникли зі спорів про виконання договорів оренди;
- 3 судові справи, що виникли зі спорів, пов’язаних з визнанням права власності;
- 2 судові справи, щодо зобов’язання вчинити певні дії;
- 2 судові справи, щодо визнання недійсним інвестиційних договорів
та інші.

3 судові справи (1 % масиву) знаходяться в судовому провадженні Вищого адміністративного суду України, а саме:
- 2 судових справи, щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування та зобов’язання вчинити певні дії;
- 1 судова справа, щодо зобов’язання вчинити певні дії.

4 судові справи ( 2 % масиву) знаходяться в судовому провадженні Верховного суду України, а саме:
- 3 судові справи, щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування;
- 1 судова справа, пов’язана зі стягненням заборгованості.

За результатами розгляду справ господарським судом Одеської області, Одеським апеляційним господарським судом, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративний судом України та Верховним судом України можна зробити висновок, що більшість рішень суду, а саме – 73 рішення винесені на користь Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови. Лише 4 судових рішення винесені всупереч інтересам органів місцевого самоврядування.

 Відділ правового контролю та аналітичного забезпечення юридичного управління Одеської міської ради
(01.01.2005 по 30.12.2005)

Робота відділу правового контролю та аналітичного забезпечення юридичного управління за звітний період була направлена на забезпечення дотримання законності при підготовці міською радою, виконавчим комітетом та іншим виконавчими органами міської ради проектів рішень, розпоряджень міського голови, матеріалів і документів, які надходили до юридичного управління.

Так, спеціалістами відділу правового контролю та аналітичного забезпечення :
- перевірено:
- 523 рішень Одеської міської ради ;
- 470 рішень виконавчого комітету Одеської міської ради;
- 1173 розпоряджень Одеського міського голови;
- 1806 розпоряджень Одеського міського голови “По особовому складу”;
- розглянуто заяв та скарг, що надійшли від фізичних та юридичних осіб- 1145;
- запитів та листів виконавчих органів Одеської міської ради – 752;
- розглянуто актів прокурорського реагування – 42;
- заходів щодо соціальної реабілітації 2126 осіб, що були звільнені від відбуття кримінальних покарань.

Відділом правового контролю та аналітичного забезпечення юридичного управління проводилась переддоговірна робота. Так, здійснено правову експертизу 456 договорів та контрактів.
Працівники відділу правового контролю та аналітичного забезпечення неодноразово надавали юридичні консультації та роз’яснення, готували відповіді на листи, що надходили від юридичних та фізичних осіб, тощо. За звітній період на прийомі у працівників відділу побувало 935 громадян та представників юридичних осіб, якім було надано консультації з правових питань.
Велика робота проведена з підготовки різноманітних міських програм. Працівниками відділу прийнято участь у розробленні необхідних документів, які регламентують окремі галузі діяльності міської ради та її виконкому (як приклад можна привести участь працівників при підготовці Правил забудови міста, Методики розрахунку орендної плати, проектів рішень щодо структурних змін в міській раді та її виконавчих органах тощо ).
Спеціалісти відділу приймали участь у роботі житлової комісії виконавчого комітету Одеської міської ради, тендерного комітету, робочих депутатських комісіях та нарадах, а також в комісіях, що створювались відповідно до розпоряджень міського голови для перевірки фактів, викладених у листах та скаргах громадян.Відділом оформлення свідоцтв про право власності
юридичного управління Одеської міської ради за 2005 рік:
- видано – 281 свідоцтво про право власності на об’єкти нерухомого майна;
- проведено правову експертизу проектів свідоцтв про право власності, підготовку яких здійснює КП “ОМБТІ та РОН” – 2242 проектів свідоцтв про право власності;
- підготовлено 20 проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо видачі свідоцтв про право власності;
- у 2005 року розглянуто біля 180 звернень фізичних та юридичних осіб.


Oсновні показники діяльності відділу захисту прав споживачів
юридичного управління Одеської міської ради за період 2003 – 2005 р. р. 
 

Рік
Розглянуто
письмових скарг споживачів
(кількість)
Складено актів
перевірок
(кількість)
 
Складено протоколів
про адміністративні правопорушення
Повернено грошей споживачам
(сума грн.)
 
Застосовано
адміністративних
санкцій
(сума грн.)
 
2003
112
79
92
3 626
9 299
2004
217
161
176
6 980.68
17 850
2005
316
 250
 
295
27 318.5
21 403
 

 
 
 
 
 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее