/ Главная / Городские программы / Программа комплексного социально-экономического развития г. Одессы на 2005-2015 гг.

Программа комплексного социально-экономического развития г. Одессы на 2005-2015 гг.

ПРОГРАМА
комплексного соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2005-2015 рокиЗагальні положення

Одеса - сучасний промисловий, науковий, торговельний, транспортний, туристичний і культурний центр півдня України та всього європейсько-азіатського Причорномор'я, а також великий центр рекреаційного господарства з населенням понад 1 млн. чоловік. Приморське і прикордонне економіко-географічне положення створює місту і всьому регіону широкі можливості для розвитку міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності.

Щороку до м. Одеси приїжджає на відпочинок понад 1 млн. чоловік (переважно неорганізованих відпочиваючих).
У 48 пансіонатах і здравницях у 2003 році поліпшили своє здоров'я 84 тис. чоловік, з них третина - іноземці.

Небезпечні геологічні процеси, зокрема зсуви і обвали на схилах морського узбережжя, провали над підземними виробками (катакомбами), підтоплення більш як 2/3 міської території, призвели до того, що близько 750 будівель у місті перебуває в аварійному стані.

Загальна протяжність виробок (катакомб) завглибшки 25-30 метрів становить майже 100 кілометрів, з яких 15 відсотків потребує першочергового укріплення.

У небезпечній зоні знаходиться понад 1500 будівель, що перебувають на державному обліку як пам'ятки культурної спадщини, частину яких передбачається включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міське житлово-комунальне господарство залишається технічно відсталим, багато проблем у якому останнім часом особливо
загострилося.

На виправлення ситуації спрямовується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, мета якої - підвищення
ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення  населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг,
забезпечення їх доступності для громадян з низьким рівнем доходів.

Житловий фонд м. Одеси складається з 21 396 будинків загальною площею 18,2 млн. кв. метрів, 54 відсотків з яких збудовано наприкінці XIX - на початку XX століття, а ще 30 відсотків припадає на період 60 - 70-х років.

У вкрай незадовільному стані перебуває ліфтове господарство. Потребують заміни і модернізації 30 відсотків ліфтів, які відпрацювали установлені експлуатаційні строки.

Невирішеними залишаються питання, пов'язані з фінансуванням утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей, насамперед водопостачання і водовідведення, санітарного очищення та переробки сміття.

Теплові мережі перебувають в аварійному стані. Так, строк експлуатації міських котелень перевищив 35 років, унаслідок чого коефіцієнт їх корисної дії становить менше ніж 45 відсотків.
Зношення на 70-75 відсотків теплової мережі центральної частини міста, протяжність якої перевищує 11 кілометрів, призводить до значних втрат тепла і негативно позначається на фінансово-господарських результатах діяльності теплопостачальних підприємств.

Реконструкція паливно-енергетичного комплексу є важливою передумовою сталого соціально-економічного розвитку міста.

Загальна протяжність вулиць становить 826 кілометрів, у тому числі магістральних - 263,6 кілометра. У зв'язку із збільшенням потоку транспортних засобів, особливо вантажних (тільки за останні  3-4 роки вантажні перевезення зросли у 10 разів), та нестачею коштів на капітальний ремонт різко погіршився стан доріг. Реконструкції і ремонту потребують 60 відсотків шляхів сполучення.

Потреби населення у перевезеннях задовольняє мережа маршрутів загальною протяжністю 3457,4 кілометра. Для її обслуговування задіяно понад 20 тис. транспортних засобів, у тому числі понад 300 - міського електротранспорту. Проте питання щодо оновлення засобів міського електротранспорту, фізичний знос яких становить 85 відсотків, не вирішуються.

Раціональне використання земельних ресурсів практично неможливо забезпечити без здійснення грошової оцінки землі.

Заклади освіти, охорони здоров'я, культури, що перебувають у комунальній власності міста, потребують капітального ремонту і реконструкції.

Потребують відновлення також об'єкти ландшафтно-рекреаційного комплексу.

Першочергового значення набули соціальні проблеми, зокрема забезпечення зайнятості населення, відновлення культурної спадщини, активізація туристичної діяльності, раціонального використання та збереження природних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації.

Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Основні завдання Програми:

розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також житлового будівництва в місті;

запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідація їх наслідків;

збереження і реставрація об'єктів культурної спадщини;

створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів;

підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку ринку праці;

залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій.

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку

Пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку м. Одеси є:

реконструкція і завершення будівництва об'єктів і мереж електро- та водопостачання і водовідведення, берегоукріплення;

реконструкція та будівництво об'єктів теплопостачання, теплових мереж;

модернізація міського електротранспорту;

реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних доріг, внутрішньоквартальних проїздів;

збільшення обсягів будівництва житла, в тому числі доступного для більшості громадян міста;

будівництво, ремонт і реставрація об'єктів соціально-культурної інфраструктури;

проведення робіт, пов'язаних із створенням умов для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, у тому числі автомобільного,
екологічного (зеленого) тощо;

ремонт і реставрація пам'яток культурної спадщини, об'єктів ландшафтно-рекреаційного комплексу;

будівництво споруд, призначених для захисту від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Етапи виконання Програми

Програма виконується поетапно.

На першому етапі - 2005-2010 роки - забезпечується розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього
господарства, транспортного комплексу, житлового будівництва, матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційної галузі,
розширення будівництва нових об'єктів, поліпшення соціально-економічного стану міста.

На другому етапі - 2011-2015 роки - продовжується проведення берегоукріплювальних та протизсувних робіт, забезпечується
подальший розвиток транспортної інфраструктури міста, збільшення кількості курортно-туристичних закладів, готелів, завершення
реалізації визначених Програмою заходів.


Ресурсне забезпечення

Заходи, визначені у додатку до Програми, передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та міського
бюджетів, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на Одеську облдержадміністрацію, Мінекономіки та інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.


Результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

розв'язання найбільш гострих соціально-економічних проблем міста, поліпшення його інвестиційної привабливості, відновлення соціальної інфраструктури;

залучення додаткових інвестицій в обсязі не менш як 1,5 млрд. доларів США;

створення щороку не менш як 25 тис. додаткових робочих місць;

досягнення повної продуктивної зайнятості населення;

формування у місті сучасного високоефективного конкурентоспроможного санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів загальнодержавного і міжнародного значення шляхом зміцнення його матеріально-технічної бази, створення умов для якісного відпочинку туристів та лікування майже 200 тис. осіб;

збільшення в 1,6 рази надходжень до державного, обласного та міського бюджетів;

поліпшення соціально-економічного стану міста, зростання добробуту громадян, якості їх життя.


Кабінет Міністрів України
Постанова, Програма, Заходи від 30.11.2004 № 1604
Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 рокиСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.01.2006 15:54

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/programmes/210/