/ Главная / Городские программы / Программа развития и поддержки малого предпринимательства в г. Одессе на 2005-2006 гг.

Программа развития и поддержки малого предпринимательства в г. Одессе на 2005-2006 гг.

Программа предпринимательства 2005-2006г.ЧАСТЬ 1

 

Затверджено
рішенням Одеської міської ради
від 28.01.2005 № 3517-IV


ПРОГРАМА
розвитку та підтримки малого підприємництва
в м. ОДЕСІ
на 2005-2006 роки

З М І С Т
1. Стан розвитку та підсумки виконання Програми розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Одесі за 2003-2004 роки

1.1. Виробнича діяльність малих підприємств.
1.2. Структура виробництва малих промислових підприємств.
1.3. Зайнятість та оплата праці малих підприємств.
1.4. Розвиток виставково-ярмаркової діяльності.
1.5. Проблеми стану розвитку малого підприємництва.
2. Паспорт Програми 2005-2006 роки
3. Мета та завдання Програми.
4. Основні заходи та механізми підтримки підприємництва.
4.1. Нормативно-правова підтримка та заходи у сфері реалізації державної регуляторної політики.
4.2. Розвиток партнерських зв´язків між підприємницькими структурами та органами місцевого самоврядування.
4.3. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка.
4.4.Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.
4.5. Консультування і навчання.
4.6. Зовнішньо-економічна діяльність.
4.7. Реалізація інноваційних проектів та пілотних програм.
4.8. Специфіка і задачі підприємництва в окремих галузях.
4.9. Підготовка та сприяння залученню до підприємницької діяльності молоді.

5. Очікувані результати.

6. Контроль за виконанням Програми.

1. Стан розвитку та підсумки виконання Програми розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Одесі за 2003-2004 роки
Підприємництво є невід´ємним елементом ринкової системи, яка сприяє структурній перебудові економіки міста, укріпленню його економічної бази, швидкому наповненню ринка товарами та послугами.
Перехід до регульованих ринкових відносин вимагає прискореного створення мережі підприємств, здатних активізувати структурну перебудову економіки міста та створення нових робочих міст.
Станом на 01.09.2004р. у м. Одесі зареєстровано – 91,5 тис.суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі:
-юридичних осіб – 29,3 тис.;
-фізичних осіб – 62,2 тис.
Динаміка розвитку підприємництва в м. Одесі свідчить про те, що останнім часом зберігається тенденція збільшення кількісних показників.
Оцінка стану цього напрямку в розвитку економіки міста характеризується слідуючими показниками:
Динаміка кількісного стану суб’єктів підприємницької діяльності (в тис. од.)

 

п/п
Показники
2001р.
 
2002р.
 
2003р.
 
2004р.
 
2005р.
 (очікується)
2006р.
(очікується)
1.
Кількість СПД – юридичних осіб, що зареєстровані,
у тому числі малі
підприємства,
з них - малі промислові підприємства,
малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі
 
28,0
 
7,4
 
1,0
 
 
 
2,8
27,6
 
7,9
 
1,0
 
 
 
2,9
28,9
 
8,7
 
1,0
 
 
 
3,0
29,7
 
9,5
 
1,1
 
 
 
3,1
31,4
 
11,6
 
1,2
 
 
 
3,3
32,0
 
12,8
 
1,3
 
 
 
3,4
2.
Кількість СПД – фізичних осіб, що зареєстровані
37,7
50,0
56,7
64,2
64,6
68,0
 
 
Всього:
65,7
77,6
85,6
93,9
96,0
101,0

 

 

Программа предпринимательства 2005-2006г.ЧАСТЬ 2

 4. Основні заходи та механізми підтримки підприємництва

4.1 Нормативно – правова підтримка та заходи у сфері реалізації державної регуляторної політики
Мета: Встановлення доступності та прозорості правил ведення підприємницької діяльності в місті Одесі. Залучення до участі в розробці нормативно – правової бази підприємців, об’єднань підприємців. Підвищення рівня їх правової інформованості. Зменшення конфліктних ситуацій при здійсненні підприємницької діяльності.

 /в тис. грн./

 

Таблицы:

4.2. Розвиток партнерських зв´язків між підприємницькими структурами та органами місцевого самоврядування
4.3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємництва
4.4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва
4.5. Надання консалтингових послуг і навчання
4.6. Зовнішньо-економічна діяльність
4.7. Реалізація інноваційних проектів та пілотних програм

Программа предпринимательства 2005-2006г.ЧАСТЬ 3 

4.8. Специфіка й задачі підприємництва в окремих галузях 

4.9. Підготовка та сприяння залученню до підприємницької діяльності молоді
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.01.2006 17:42

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/programmes/216/