/ Главная / Городские программы / Программа развития централизованных библиотечных систем г. Одессы на 2004-2008гг.

Программа развития централизованных библиотечных систем г. Одессы на 2004-2008гг.

Программа развития централизованных библиотечных систем г. Одессы на 2004-2008гг.

Затверджена рішенням Одеської міської ради
№ 1855-XXIV від 18.11.2003р


I. Стан справ у централізованих бібліотечних системах міста Одеси.

У місті Одесі існує розвинута мережа масових бібліотек, які обслуговують всі верстви населення міста. Централізована бібліотечна система для дорослих (далі – ЦБС для дорослих) та централізована бібліотечна система для дітей (далі - ЦБС для дітей) є комунальними бюджетними установами культури м.Одеси, які об’єднують універсальні спеціалізовані міські бібліотеки та задовольняють потреби міста в бібліотечному обслуговуванні населення.
Програма розвитку централізованих бібліотечних систем міста Одеси розроблена на підставі Законів України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про місцеве самоврядування”, “Плану конкретних заходів виконавчого комітету Одеської міської ради на 2002-2006 рр.”, Програми інформатизації бібліотек Одеської області на 2000-2005 роки, затвердженої розпорядженням обласної державної адміністрації від 14 грудня 1999 р № 1246/А-99, Програми розвитку краєзнавства на період 2010 року затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 8 липня 2003 р. № 178-ХХIV) , Програми збереження бібліотечних та архівних фондів в м. Одесі та в Одеській області на 2000-2005 роки, затвердженої розпорядженням обласної державної адміністрації від 06 листопада 1999 р. №1121/А-99.
Програма розроблена з метою збереження та розвитку міських бібліотек як культурно-просвітницьких, інформаційних закладів.
За останні роки впроваджуються нові форми культурно-просвітницької діяльності бібліотек, здійснюються сучасні заходи щодо збереження бібліотечних фондів, опановуються нові інформаційні технології, які дозволяють відкрити доступ читачеві у світовий інформаційний простір.
Сьогодні пріоритетне значення в роботі масових міських бібліотек набуває розвиток краєзнавчого напряму. Саме масові бібліотеки міста скрупульозно збирають всю інформацію про історію та сьогодення Одещини і ці матеріали користуються масовим попитом читачів бібліотек.
Робота централізованої бібліотечної системи для дітей сприяє реалізації державної політики в бібліотечній сфері та в дитячому читанні, організації роботи дитячих бібліотек міста, як центрів інформації, культури та виховання, формуванні в суспільстві розуміння пріоритету дитячих бібліотек як впливового позитивного фактору виховання.
Разом з тим, брак коштів не дозволяє в повному обсязі забезпечити потреби культурного обслуговування населення, особливо у сфері нових інформаційних технологій. Вимагає термінової реставрації фасад приміщення центральної міської бібліотеки ім. І. Франка – пам’ятник архітектури місцевого значення.
Більшість приміщень бібліотек-філіалів ЦБС для дорослих та ЦБС для дітей знаходяться у незадовільному стані.
Централізовані бібліотечні системи Одеси за багато років свого існування довели свою необхідність та стали невід’ємною частиною культурної інфраструктури міста, атрибутом цивілізованого суспільства та оплотом національної духовності.

II. Мета та основні завдання Програми

Головною метою програми розвитку масових бібліотек на 2004-2008 роки є визначення головних напрямків та практичних заходів щодо розв’язання основних проблем функціонування та розвитку бібліотек міста.
Програма направлена на виконання таких основних завдань:
- сприяння реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи;
- організація роботи масових бібліотек міста як осередків інформації,культури, освіти;
- збереження та розвиток існуючої мережі міських масових бібліотек; - створення необхідних умов для збереження та оптимального використання бібліотечних ресурсів;
- оснащення централізованих бібліотечних систем м. Одеси комп’ютерною технікою;
- забезпечення централізованих бібліотечних систем м. Одеси транспортними засобами для перевезення літератури, електротоварів та господарчого приладдя по бібліотекам-філіям;
- здійснення реставрації фасаду пам’ятника архітектури місцевого значення - центральної міської бібліотеки ім. І. Франка;
- переоснащення бібліотек сучасними меблями, теле- та відеоапаратурою.

Виконання Програми надасть можливість:
- зберегти існуючу мережу масових бібліотек, якими є централізовані
бібліотечні системи м. Одеси;
- своєчасно поповнювати фонди бібліотек та здійснювати заходи щодо їх збереження;
- забезпечити своєчасне надання літератури користувачам;
- поліпшити якість інформаційного обслуговування населення із забезпеченням доступу до світових інформаційних мереж;
- зміцнити кадровий потенціал централізованих бібліотечних систем міста.
Джерелами фінансування Програми є бюджет м.Одеси, кошти від надання платних послуг населенню, спонсорські та інші надходження.

Перелік основних заходів Програми 

 

Перелік основних заходів Програми (2)
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.01.2006 18:38

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/programmes/220/