04:43:53   |   15 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / Проект распоряжения городского головы

Проект распоряжения городского головы

Об отмене распоряжения городского головы от 27.04.2000 г. № 351-01 р "О разработке и реализации программы "Мансарда" "

Проект принят распоряжением городского головы №1149-01р от 20.10.2006г.

Розміщено 05.09.2006

 

Проект розпорядження

міського голови

Про скасування розпорядження міського голови від 27.04.2000 р. № 351-01 р «Про розробку і реалізацію програми «Мансарда»

1. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою дотримання діючого законодавства.
2. Скасувати розпорядження міського голови від 27.04.2000 р. № 351-01р «Про розробку і реалізацію програми «Мансарда».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Кучука М.І.


Аналіз впливу регуляторного акта -


проекту розпорядження міського голови "Про скасування розпорядження від 27.04.2000р. № 351-01р "Про розробку і реалізацію програми "Мансарда".


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Розпорядженням міського голови від 27.04.2000 р. № 351-01р "Про розробку і реалізацію програми "Мансарда" було встановлено порядок реконструкції горищних приміщень у мансардні поверхи. За своїми ознаками розпорядження належить до числа регуляторних актів, бо регулює складання нових відносин між юридичними особами, громадою міста Одеси і органами місцевого самоврядування. Але, процедура втілення регуляторного акту не була дотримана, як того вимагає діюче законодавство.
Передбачалася схема відчуження комунального майна - горищних приміщень з порушеннями чинного законодавства у частині порушення прав співвласників будинку, які мають однакові права на нежилі приміщення будинку, що перебувають у власності, та використовуються для обслуговування будинку. На теперішній час, з урахуванням рішення Конституційного суду України від 02.03.2004 р. № 4-рп/2004, припинена практика відчуження районними адміністраціями Одеської міської ради нежилих приміщень жилих будинків, у тому числі горищ, тому як це порушує права мешканців будинку.
Розпорядженням була створена координаційна рада і затверджено її склад. Координаційна рада не проводила жодного засідання та не приймала рішень. За минулі роки посадовці, що посідали місця у координаційній раді покинули роботу в органах місцевого самоврядування, або змінили місце роботи, що унеможливлює їх подальшу роботу у координаційній раді.
Проблема не може бути розв'язана ринковими механізмами, тому як тільки шляхом державного регулювання може бути скасовано акт, що порушує права територіальної громади.

2. Цілі державного регулювання

Шляхом державного регулювання і скасування зазначеного розпорядження передбачається уникнути порушень прав територіальної громади міста Одеси.
Акт щодо скасування зазначеного розпорядження має ціль упорядкувати процедуру будівництва мансардних поверхів, відокремивши її від рішень неіснуючої координаційної ради та рішення Одеської міської ради від 17.04.2001 р. № 2153-ІІІ "Про затвердження нової редакції "Положення про порядок реконструкції вбудованих, вбудовано-прибудованих и прибудованих приміщень у м. Одесі".

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативою прийняття запропонованого розпорядження є залишення без змін "Порядку переобладнання горищ будинків та заміни дахів на мансардні поверхи", затвердженого розпорядженням.
Нагадуємо, що порядок передбачав залучення інвесторів, встановлення договірних відносин між інвесторами та виконавчим комітетом Одеської міської ради. При цьому інвестор мав виконати надбудову будинку комплексно, на весь мансардний поверх, виконати ремонт фасадів, інженерних мереж, благоустрій прилеглої території, та здобував право власності на побудований поверх.
Інвестори не виявили очікуваної зацікавленості у такій схемі придбання приміщень, перш за все, з огляду на категоричну незгоду мешканців будинків власників нижчерозташованих поверхів. Фактично надбудова мансардних поверхів здійснювалася не інвесторами, а власниками цих будинків, в більшості випадків не комплексно, а частково лише над частиною будинку.
Статистика надбудови мансардних поверхів в місті Одесі за поточний період складається лише з надбудови мансард власниками нижчерозташованих поверхів (власники квартир, будинків, будівельники новобудов).
Таким чином, механізм "Положення" виявився нежиттєздатним, тому така альтернатива не може бути прийнята до уваги.
Також альтернативою щодо вирішення проблемних питань надбудови додаткових поверхів може стати схема, коли замовником виступає власник, або співвласники всього будинку. Для оформлення документації щодо будівництва (розширення) будівель може бути застосована процедура, яка прописана у "Положенні про порядок реконструкції вбудованих, вбудовано-прибудованих і прибудованих приміщень у м. Одесі".
В цей час розглядається питання щодо коригування цього документу, та при цьому може бути додатково відзначено, що правила розповсюджуються також і на випадки, пов'язані з надбудовою додаткових, у тому числу мансардних, поверхів. У цьому випадку також необхідно спочатку скасувати розпорядження міського голови "Про розробку і реалізацію програми "Мансарда".


4. Опис механізмів та заходів які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом розпорядження скасовується механізм, який на теперішній час ущемляє права мешканців міста - власників (користувачів) жилих приміщень та не відповідає вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

В разі скасування розпорядження, буде відмінена схема відчуження горищних приміщень, внаслідок чого зникнуть легальні підстави для вчинення дій, які порушують права членів територіальної громади м. Одеси.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Прийняття проекту розпорядження не тягне за собою будь-яких витрат з боку місцевого бюджету, суб'єктів господарювання та членів територіальної громади. При скасуванні даного розпорядження не порушуються права суб'єктів господарювання та жителів м. Одеси.
Скасуванням розпорядження будуть досягненні такі результати:
• уникнення можливості відносин між інвесторами та громадою міста Одеси, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та вимогам діючого законодавства;
• застосування тільки відкритих і законних форм відчуження нежилих приміщень у жилих будинках;
• досягнення становища, коли стане неможливим надбудова лише частки будинків;
• забезпечення комплексних композиційних і інженерно-технічних рішень;
• зменшення кількості скарг та звернень, а також відповідних судових позовів від громадян, що мають права на жилі приміщення у будинках, та таких громадян, що занепокоєні можливим погіршенням технічного стану своїх будинків унаслідок будівельної діяльності інвесторів;
• вдосконалення порядку реконструкції приміщень;
• дерегулювання суспільних відносин, що складаються у сфері житлової забудови.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії розпорядження необмежений, тому як скасування в повній мірі вирішує питання по приведенню до чинного законодавства розпорядження від 27.04.2000 р. № 351-01р "Про розробку і реалізацію програми "Мансарда".

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту розпорядження являється відсутність звернень та скарг від громадян - жителів міста Одеси та інвесторів відносно відчуження горищних приміщень та будівництва мансардних поверхів за рішенням органів місцевого самоврядування.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності дії регуляторного акту щодо скасування розпорядження від 27.04.2000 р. № 351-01р "Про розробку і реалізацію програми "Мансарда" буде здійснюватися за допомогою таких заходів як опитування громадян - членів територіальної громади міста Одеси та інвесторів, та аналізу звернень громадян та інвесторів відносно будівництва мансардних поверхів.

Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту - 1 рік від дня впровадження в дію розпорядження міського голови "Про скасування розпорядження міського голови від 27.04.2000 р. № 351-01р "Про розробку і реалізацію програми "Мансарда".

Зауваження і пропозиції до проекту розпорядження міського голови приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування

на адресу Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради:
65026, м. Одеса, вул. Гоголя, 10,

та на адресу юридичного управління Одеської міської ради:
65004, м. Одеса, Думська площа, 1,

а також на e-mail: media1@cityhall.odessa.ua  

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 17 ноября 12:00
День енота 
в Одесском зоопарке

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее