10:23:04   |   22 января 2019   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а
та на е-mail: territory@ukb.odessa.ua
 
 
 
 
 
 
  ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
 
Про застосування штрафних санкцій при порушенні строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі
  З метою належного виконання розробленої та затвердженої, в установленому порядку, проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі, відповідно до ДБН Д.1.1-7-2000 “Правила визначення вартості будівництва”, керуючись ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Правилами забудови міста Одеси”, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, виконавчий комітет Одеської міської ради
 ВИРІШИВ:
 1. Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради (Стас І.І.):
1.1. При підготовці проектів рішення виконавчого комітету Одеської міської ради із затвердженням договорів (договори на право забудови) передбачити у вказаних договорах пункт щодо застосування штрафних санкцій за порушення строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі
(далі – штрафні санкції).
1.2. Розмір штрафних санкцій встановлювати в грошовому виразі стосовно загальної площі об’єкта забудови:
п/п
Характеристика об’єкта
Категорія об’єкта
за 1 м2,
грн
1.
Архітектурно та технічно нескладні
I
80
2.
Архітектурно нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але архітектурно складні 
II
75
3.
Архітектурно та технічно складні 
III
40
4.
Архітектурно складні, але технічно особливо складні або технічно складні, але архітектурно особливо складні
IV
35
5.
Архітектурно та технічно особливо складні
 
40
2. Застосування штрафних санкцій є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання (далі – замовників), незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, крім замовників які порушили строк завершення будівництва (реконструкції) об’єктів не з їх вини (з наявності документального підтвердження). У випадку спірного питанні, наявності провини замовника, вина встановлюється за висновком юридичного управління Одеської міської ради.
3. Штрафні санкції сплачуються замовниками при підготовці проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про продовження строку будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі. Грошові кошті, отримані в якості штрафних санкцій, зараховуються до бюджету м. Одеси.
4. Розрахунок розміру штрафних санкції здійснюється управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
5. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006 р. № 223 “Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси”:
5.1. Розділи 3 додатків 2, 3 рішення доповнити пунктом наступного змісту:
“У випадку порушення строку завершення будівництва (реконструкції) об’єкта сплатити штрафні санкції, відповідно до затвердженого рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від _____________ № _________ ”.
5.2. У тексті рішення та додатках до нього слова “договори пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси” вважати як “договори на право забудови”.
6. Заходи з відстеження результативності впливу цього рішення покласти на управління капітального будівництва Одеської міської ради.
7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
8. Це рішення набирає чинність з моменту його офіційного оприлюднення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.
 
Міський голова                                                                             Е. Гурвіц
Керуюча справами                                                                      Т. Єршова
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
“Про застосування штрафних санкцій при порушенні строку завершення будівництва (реконструкції)
об’єктів житлового та нежитлового призначення,
що будуються в м. Одесі”  
Опис проблеми
Суб’єкти господарювання (далі – Замовники), які здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі, отримають вихідні дані на проектування та будівництво (реконструкцію) цих об'єктів. Надання вихідних даних Замовникам у повному обсязі забезпечується виконавчими органами Одеської міської ради. Підготування та комплектування вихідних даних здійснюється підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому чинним законодавством.
Вихідними даними може визначатися також строк здійснення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі.
На рівні України дане питання находить вирішення. Закон України "Про планування і забудову територій в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ДБН Д.1.1-7-2000 “Правила визначення вартості будівництва”, містять данні питання.
 Цілі регулювання
Розробка і запровадження даного документа має такі цілі:
-           удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та Замовників;
-         оптимізація розміру залучення коштів Замовників з урахуванням  інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Замовників;
-         введення об’єктів містобудування в експлуатацію в нормативний строк, встановлений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради та рішенням Одеської міської ради.
 Механізм регулювання
Запропонований проект рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради спрямований на вирішення питання врегулювання відносин між Замовниками та органами місцевого самоврядування.
Ознаками даного регулювання є:
1. Визначення розміру штрафних санкцій встановлюється в грошовому виразі стосовно корисної площі об’єкту забудови (п.п. 1.2 проекту рішення).
2. При здійснені розрахунку штрафних санкцій, береться до уваги:
-       характеристика об’єкта (п.п. 1.2 проекту рішення);
-       причина не введення об’єкта містобудування в експлуатацію в нормативний строк (п. 2 проекту рішення).
 
 Схема орендованих штрафних санкцій, що може бути застосована до замовників у випадку порушення порушенні строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі:
 
Категорія об’єкта 
Найменування об’єкта
Адреса об’єкта
Загальна площа об’єкта
розмір штрафу (грн.)
1.
2.
3.
4.
5.
II
Туристичний комплекс
8 ст. Великого
Фонтану
199,4 м2
199,4 х 80 =
15952,0
III
Торговий павільйон
вул. Ак. Вільямса, 14/16
67,5 м2
67,5 х 50 =
3375,0
IV
10-ти поверховий
житловий будинок
Овідіопольська дорога, 3
3645,0 м2
3645,0 х 20 =
72900,0
III
Житловий будинок
вул. Піонерська, 20-б
1969,10 м2
1969,10 х 50 = 98455,0
III
Кафе з літнім
майданчиком
пер. Ванний, 9
334,0 м2
334,0 х 50 =
16700,0
III
Автосалон
вул. Балківська, 77/79
409,5 м2
409,5 х 50 =
20475,0
 
3. Отримання від Замовників штрафних санкцій дає територіальній громаді та органам місцевого самоврядування можливість поповнити міський бюджет (п. 3 проекту рішення).
 Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Альтернативами даному регулюванню є збереження чинного регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та Замовниками.
 Аналіз вигод та витрат
 Цільовими групами даного документа є:
-         Замовники;
-         місцева влада – органи місцевого самоврядування м. Одеси;
-         територіальна громада міста.
 
Замовники
Вигоди
Витрати
Можливість отримання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про надання земельної ділянки для здійснення містобудівної діяльності та розвитку бізнесу.
Грошові витрати
Зменшення ризику на реалізацію бізнес-ідеї у зв’язку з позитивними відносинами з органами місцевого самоврядування.
Немає
 
Органи місцевого самоврядування
Вигоди
Витрати
Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу міста.
Немає
 
Територіальна громада міста
Вигоди
Витрати
Розуміння між владою та бізнесом.
Немає
 Показники результативності
1. Кількість Замовників, які порушили строк завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі (статистичні дані).
2. Кількість пропозицій, які надійшли до виконавчого комітету Одеської міської ради від Замовників стосовно даного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради (статистичні дані).
3. Витрати часу на виконання Замовниками розрахунку з органами місцевого самоврядування по штрафним санкціям (статистичні дані).
Цільові групи: повторне дослідження - Замовники, що діють у м. Одесі на час проведення дослідження.
Рекомендований термін повторного опитування: 1 рік від дня впровадження в експлуатацію рішення виконавчого комітету Одеської міської ради “Про застосування штрафних санкцій при порушенні строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі”.
 
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а
та на е-mail: territory@ukb.odessa.ua
 
 
 
 
 
 
 
 
  
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 22 января 10:00
День Соборности Украины

Далее 23 января 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее 
А.С. Пушкина

Далее 24 января 11:00
ИСПОЛКОМ
прямая трянсляция

Далее 27 января 14:00
Литературная программа
«Негасимый свет таланта»

Далее 30 января 10:00
С Е С С И Я
прямая трянсляция

Далее до 25 января
выставка 
«Зимняя фантазия»

Далее 6 февраля 16:00
выставка живописи
О. Зограбяна

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее