20:39:23   |   22 октября 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / 031558/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

031558/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції»

ПРОЕКТ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції»

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, ст. ст. 15, 19, 47, 48 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від №

 

Про затвердження Положення про міський фонд охорони

навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції


Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 25 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 15, 19, 47, 48 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 29.09.2005 року № 4399-ІV «Про положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.

Міський голова О. Костусєв

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від №

 

Положення
про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
міста Одеси у новій редакції

 

1. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси (далі – Фонд) створено відповідно до підпункту 25 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Використання коштів Фонду затверджується та контролюється Одеською міською радою.
2. Фонд утворюється у складі бюджету міста Одеси за рахунок:
2.1. Частини екологічного податку згідно із законом.
2.2. Частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством.
2.3. Цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.
2.4. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Нормативи відрахувань екологічного податку та грошових стягнень, що зараховуються до Фонду, визначаються Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
3. Платежі до бюджету міста Одеси, зазначені у пункті 2 цього Положення, є джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси і зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.
4. Кошти Фонду можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення та на фінансування природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
5. Кошти Фонду витрачаються на заходи, передбачені у пункті 4 цього Положення, відповідно до програм, затверджених Одеською міською радою.
Невикористані в поточному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік.
Витрати на поточний рік складаються в обсязі прогнозних надходжень до Фонду з урахуванням залишку коштів Фонду на початок року.
6. Головним розпорядником коштів Фонду є управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та інші виконавчі органи Одеської міської ради у межах бюджетних призначень, визначених відповідно до програм, затверджених Одеською міською радою та рішенням Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси» на відповідний рік.
Фінансування природоохоронних заходів по кожній окремій позиції здійснюється за розпорядженням міського голови після узгодження з постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій та постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. Підготовка розпоряджень і контроль за їх виконанням покладається на відповідних головних розпорядників бюджетних коштів.
7. Одеська міська рада щорічно розглядає та затверджує звіт про витрати коштів Фонду.
Щорічний звіт про використання коштів Фонду підлягає обов’язковому оприлюдненню у засобах масової інформації.


Секретар ради                 О. Бриндак

Вик. Дербоглав

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

23, 24, 25 октября 
депутатские комиссии

Далее 19 октября 10:00
Международная конференция
филологов в Доме ученых

Далее 20-22 октября 
Чемпионат по ушу

Далее 26 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 22 октября 13:00
выставка «Пляжные ракетки.
Сделано в Израиле»

Далее 19 - 22 октября
конференция
Лимуд Одесса 2017
 
Далее с 9 октября 
прием проектов 
Общественный бюджет

Далее с 9 октября 
заявки на Лучший инновационный проект

Далее 23 октября 9:00
аппаратное 
совещание
прямая трансляция
Далее 22-24 ноября 
выставка «АГРО-СФЕРА»

Далее 26 октября 16:00
Презентация книги
Анны Костенко

Далее Конкурс стартапов, инноваций, развития бизнеса
Далее 8 ноября 10:00
СЕССИЯ

Далее 31 октября 18.00
концерт к 500-летию
Реформации

Далее 27 октября 17:00 
Всемирный клуб одесситов
фотовыставка «More More»

Далее 10 октября  14:00
выставка «Око Давида»

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее 6-29 октября 
Выставка живописи
глухих художников

Далее Конкурс: льготное кредитование малого и среднего бизнеса
Далее до 28 декабря
конкурс по благоустройству парка Шевченко

Далее Финпомощь предпринимателям
срок подачи заявок
продлен до 1 ноября

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее 27 октября 
«Дни Польского Бизнеса»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее