08:29:38   |   23 мая 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 031623/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

031623/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції»

ПРОЕКТ

 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту закладу  у новій редакції»

 
 
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.  № 305, з метою дотримання принципів наступності і безперервності у навчанні, приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
 
 
Міський голова                                                                     О. Костусєв
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 
 
 
 
Вик. Шупарський  
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від                          
№ 
                                                       
                  
 
Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 1  І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту закладу  у новій редакції
 
 
Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, з метою дотримання принципів наступності і безперервності у навчанні, приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Змінити найменування Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області на Одеський навчально-виховний комплекс № 1 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області.
 
2. Затвердити Статут Одеського навчально-виховного комплексу № 1 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області (додається).
 
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати Статут Одеського навчально-виховного комплексу № 1 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області відповідно до чинного законодавства.
 
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 909-V «Про зміну найменування загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю № 1 та затвердження статуту закладу у новій редакції».
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.
 
 
 
 
Міський голова                                                                     О. Костусєв
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 


Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
                       
 
 
  
 
С Т А Т У Т
ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Одеса – 2013 рік
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичного профілю Одеської міської ради Одеської області зареєстрована виконавчим комітетом Одеської міської ради   22.02.2006 року (свідоцтво серії АО1 № 171022), перейменована рішенням Одеської міської ради в ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.2. Повна назва: ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.3. Скорочена назва: ОДЕСЬКИЙ НВК № 1.
1.4. Місцезнаходження ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 65006, м. Одеса, пл. Молоді, 17.
1.5. ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальним бюджетним загальноосвітнім спеціалізованим навчальним закладом І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів.
1.6. ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – НВК) є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи НВК набуває з дня його державної реєстрації. НВК має печатку, штамп, ідентифікаційний код. 
НВК може мати самостійний баланс, відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
1.7. Засновником НВК є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.8. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.
1.9. Завданнями НВК є:
- забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;
- виховання в учнів і вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня та вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоровя та здоровя інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоровя учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
- створення умов для поглибленого вивчення окремих предметів;
- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості.
1.10. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", ”Про дошкільну освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний заклад, Положеннями про навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету   Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом. 
1.11. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
 1.12. НВК несе відповідальність за:
 - безпечні умови освітньої діяльності;
 - дотримання державних стандартів освіти;
  - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
          - дотримання фінансової дисципліни.
1.13. У НВК визначені російська та українська мови навчання. Запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів.В школі    ІІІ ступеня може запроваджуватись профільне навчання.
1.14. НВК має право:
  - проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- визначати контингент учнів.
1.15. У НВК функціонують групи для дітей віком від 3-х до   6-ти (7-ми) років, які формуються відповідно до нормативів їх наповнюваності, встановлених законодавством України.
Мережа класів, груп подовженого дня, факультативів, гуртків тощо формується за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості заяв про зарахування до закладу, поданих батьками або особами, які їх замінюють, діти яких пройшли конкурсний відбір.
1.16. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.
 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
 2.1. НВК забезпечує збалансоване харчування дітей дошкільного віку, необхідне для їхнього нормального росту і розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням Міністерства фінансів України; безоплатне харчування учнів 1-4-х класів та пільгового контингенту.
Харчування дітей в НВК та його кратність залежить від режиму роботи НВК та тривалості перебування в ньому дітей.
 2.2. Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату НВК або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
 До основних обов'язків медичних працівників Закладу належать:
- моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
- здійснення контролю організації та якості харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
- медичний контроль виконання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників НВК.
2.3. Здійснення лікувально-оздоровчої роботи проводиться у відповідних кабінетах та приміщеннях.
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 3.1.  Прийом дітей дошкільного віку до НВК здійснюється протягом року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

 3.2. Зарахування учнів до НВК здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Зарахування учнів здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

 Для зарахування учня до НВК батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

 До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 3.3. Директор НВК зобов'язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до  закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 3.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до   НВК відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 3.5. Переведення учнів НВК до наступного класу, вихованців до наступної групи здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 У разі вибуття вихованця, учня з м. Одеси батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття.

 У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах м. Одеси батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого НВК.

 3.6. Відрахування дітей дошкільного віку може здійснюватись:

 - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;

 - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування протягом двох місяців.

 Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше ніж за 10 календарних днів. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,  у літній період (але не більше 75 днів).

 Безпідставне відрахування дітей з навчального закладу забороняється.

 3.7. Учні НВК, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень   у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із НВК.

 3.8. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого НВК.

 Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради НВК щодо відрахування дитини з НВК у місцевому органі управління освітою.

Рішення про відрахування із НВК дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого НВК.

3.9. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою НВК.

3.10. Навчально-виховний процес у НВК здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 У робочому навчальному плані НВК конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

  Індивідуалізація і диференціація навчання у НВК забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

3.11. Робочі навчальні плани НВК затверджуються відповідним   органом   управління   освітою.

3.12. НВК забезпечує відповідність рівня дошкільної, загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.13. НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.14. НВК обирає   форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" та власного Статуту з урахуванням специфіки закладу та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.15. Навчально-виховний   процес у НВК здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

3.16. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв НВК за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

 3.17. У НВК навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

  3.18. НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України та  Міністерством  економічного розвитку і торгівлі України.

 3.19. З урахуванням потреб населення та місцевих умов НВК приймає рішення про створення груп продовженого дня.

 Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня в НВК.

 3.20. Індивідуальне навчання у НВК організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 3.21. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у НВК   здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.22. Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік у групах дошкільного віку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

 3.23. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ   на семестри та режим роботи) встановлюються НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

 Дошкільні групи працюють за 10,5-годинним режимом роботи. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися цілодобові або короткотривалі групи, чергові групи у вихідні та святкові дні.

 3.24. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше ніж 30 календарних днів.

  3.25. Тривалість уроків у НВК становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у  2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

  Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними   органами управління освітою та Державної санітарно-епідеміологічної служби.

  3.26. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

  3.27. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше ніж 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) –  20 хвилин.

  3.28. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального   плану НВК з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником НВК.

  3.29. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

  3.30. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  3.31. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням   вимог   навчальних   програм та індивідуальних особливостей учнів.

  Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

  3.32. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів НВК визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 3.33. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 3.34. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

 У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

 3.35. Навчання у випускних (4, 9, 11-х) класах НВК завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

  В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

  3.36. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 3.37. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 3.38. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

 Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

 3.39. Учням, які закінчили старшу школу (11-й, 12-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

 Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

 3.40. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

 Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 3.41. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладу III ступеня – похвальною грамотою                 "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями – золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 3.42. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 3.43. Виховання учнів у НВК здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

  3.44. У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

 Примусове залучення учнів НВК до вступу до будь-яких об'єднань громадян, громадських, громадсько-політичних, релігійних організацій і воєнізованих формувань, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 3.45. Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту НВК.

 Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є учні (вихованці), педагогічні, медичні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, директор, батьки або особи, які їх замінюють.  

  4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний заклад, Положеннями про навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, власним Статутом, правилами внутрішнього розпорядку НВК.

  4.3. Учні та вихованці НВК мають гарантоване державою право на:

  - доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти у НВК;

  - вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  - безоплатне медичне обслуговування;

 - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

  - участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

  - отримання додаткових, у тому числі   платних,   навчальних послуг;

  - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин;

  - участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

  - участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

  - повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

  - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  4.4. Учні НВК зобов'язані:

  - оволодівати знаннями, вміннями, практичними   навичками   обсягом, не меншим, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

  - підвищувати свій загальний культурний рівень;

  - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами та навчальним планом НВК;

  - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

  - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку НВК;

  - брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не забороненої чинним законодавством;

  - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

  - дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього  розпорядку НВК;

  - дотримуватися правил особистої гігієни.

  4.5. Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

  4.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх   обов'язків,   порушення   Статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

  4.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в НВК.

  На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" – вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

  4.8. До педагогічної діяльності у НВК не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

  4.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

  4.10. Призначення на посаду педагогічних працівників може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється навчальним закладом та затверджується відповідним органом управління освітою.

  Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається відповідно до законодавства директором НВК і затверджується відповідним органом управління освітою.

  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

  4.11. Директор закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

  4.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

  Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність НВК, здійснюється лише за їх згодою.

  4.13. Педагогічні працівники НВК підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

  За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність обійманій посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "старший вихователь", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист" та ін.

  4.14. Педагогічні працівники НВК мають право:  

  - самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів та вихованців;

  - брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів НВК та інших органів самоврядування закладу в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  - обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

  - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  - вносити керівництву навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

  - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

  - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

  - порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

  4.15. Педагогічні працівники НВК зобов'язані:

  - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;

  - контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

  - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора НВК;

  - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

  - виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  - виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

  - брати участь у роботі педагогічної ради;

  - виховувати в учнів (вихованців) шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

  - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів (вихованців) та їх батьків;

  - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

  - виконувати накази і розпорядження керівника НВК, органів управління освітою;

 - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 - вести відповідну документацію.

 4.16. Працівники НВК несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

 4.17. Працівники НВК проходять періодичні    безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

 4.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору або за результатами   атестації   не   відповідають   обійманій посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

  Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  4.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  - обирати форми навчання і виховання дітей;

  - створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  - звертатися до органів управління освітою, директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

  - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

  - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

  - на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних   державних, судових органах.

 4.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

  - створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

  - забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту НВК;

  - поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

  - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

  - виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

  - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  4.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, НВК може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

V. УПРАВЛІННЯ НВК

  5.1. Управління НВК здійснюється його Засновником – Одеською міською радою.

 Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором НВК може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж                        три роки.

 Директор НВК і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

  5.2. Координацію діяльності НВК здійснює управління освіти та науки Одеської міської ради.

 5.3. Директор НВК:

  - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  - організовує навчально-виховний процес;

  - забезпечує контроль виконання навчальних планів і програм, якості знань, умінь та навичок учнів (вихованців);

  - відповідає за дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту дошкільної, загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  - створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

  - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

  - розпоряджається в установленому порядку майном НВК та його коштами;

  - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок,  працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

  - забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

  - вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

  - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

  - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  - щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу.

 Директор НВК має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків, а другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).

 5.4. Директор НВК є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

  5.5. Засідання педагогічної ради проводяться за необхідності, але не менше ніж чотири рази на рік.

  5.6. Педагогічна рада розглядає питання:

  - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

  - планування та режиму роботи НВК;

  - варіативної складової робочого навчального плану;

  - переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

  - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  - участі в інноваційній та експериментальній діяльності НВК, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

  - морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

  - морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

  - притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

  - педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані здіяльністю НВК.

  5.7. Вищим органом громадського самоврядування НВК є конференція його колективу, що скликається не менше ніж один раз на рік.

 Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від наступних двох категорій:
 - працівників НВК – зборами трудового колективу;
 - батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 2 роки.
  Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з двох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, Засновник.
Конференція:
 - обирає раду НВК, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора НВК;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності, інші найважливіші напрями діяльності НВК.
5.8. У період між конференціями відповідно до чинного законодавства діє рада НВК.

 5.9. При НВК за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада відповідно до чинного законодавства.

 
VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
 
   6.1. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі НВК.
   6.2. Майно НВК є комунальною власністю територіальної громади  м. Одеси і належить йому на праві оперативного управління.
   6.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
   6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
   6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, а також спортивної, актової і читальної зал, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
   6.6. Основні фонди НВК не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
 
VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
  7.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.
  НВК одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
  7.2. Джерелами формування кошторису НВК є:
  - кошти бюджету міста у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів обсягом, визначеним Державним стандартом освіти;
  - доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  - благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
  - кошти, отримані за надання платних послуг;
  - інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
  7.3. У НВК може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
  Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку НВК, відкритому в органі Державної казначейської служби України відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
  Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
  Контроль правильного використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування.
  7.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
  7.5. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
  7.6. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до чинного законодавства.
 
VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
  8.1. НВК за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
   8.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими обєднаннями інших країн.
  8.3. Участь НВК у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
 
ІХ. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НВК
 
  9.1. Державний контроль діяльності НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
 9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів; контроль діяльності здійснює Засновник.
 9.3. Основною формою державного контролю діяльності НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до чинного законодавства.
 
Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
 
 10.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту НВК можуть надходити від Засновника та ради НВК.
 10.2. Зміни та доповнення до Статуту НВК затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.
 
ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НВК
 
 11.1. Припинення діяльності НВК здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
 11.2. Ліквідація НВК здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
 11.3. Ліквідація НВК здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів, визначаються відповідно до законодавства України.
 11.4. Майно та грошові кошти НВК, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
 11.5. Ліквідація НВК вважається завершеною, а навчальний заклад припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О. Бриндак


 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 23 мая 12:00
Передача медоборудования детской больнице

Далее 25-26 мая
бизнес-форум Eurowoman

Далее 23 мая 10:00
«OdessaSportKids-2018»

Далее 4 июня 9:00
аппаратое совещание
прямая трансляция
Далее 30 мая-1 июня
экспозиция
«Агро-ЛОГИСТИКА»

Далее 1 июня
общественные слушания
/расчет использования 
платы за аренду/
Далее 15-31 мая
фотовыставка
«Люди, как они есть»

Далее 7 июня 15:00
Презентация альманаха
«Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 6 июня 10:00
СЕССИЯ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 13 апреля - 15 июня
НЕДЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРОГРАММА

Далее 5 июня 14.00 
выставка Андрея Коваленко
«Прогулки Одессой»

Далее 31 мая 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 15 июня 
Odessa Classics Batumi Weekend
Далее 1 июня 16:00
выставка детского рисунка

Далее до 2 июля конкурс
бизнес-проектов для финпомощи

Далее До 15 июня
литературный конкурс
«Корнейчуковская 
премия»

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее