05:51:20   |   18 января 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / 031663/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

031663/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про підсумки виконання у 2012 році Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1717-VІ

ПРОЕКТ

Про підсумки виконання у 2012 році Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1717-VІ

Програма зайнятості населення м. Одеси спрямована на забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення в частині підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо регулювання місцевого ринку праці.
Консолідація зусиль виконавців Програми надала змогу у 2012 році утримувати місцевий ринок праці стабільним та створювати умови для його розвиту, підвищити рівень зайнятості економічно активного населення та забезпечити соціальний захист громадянам, які втратили роботу.
У 2012 році послугами міської служби зайнятості скористалися 10,7 тис. незайнятих громадян, з них майже 50 відсотків – це молодь віком до 35 років, кожний сьомий – не здатний конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 7,1 тис. осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2013 року становила 2,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 75%.
Протягом 2012 року чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості, становила 3,5 тис. осіб, у тому числі: шляхом фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи – 102 особи, за рахунок надання дотацій роботодавцям – 151 особа. Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних громадян 58,3% складають жінки, 60% – молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування становив 32,8% або 94,0% від планового завдання.
З метою забезпечення відповідності рівня підготовки робітничих кадрів потребам соціально-економічного розвитку м. Одеси безробітним громадянам пропонується проходження професійного навчання. Цьому напрямку сприяє проведення поширеної профорієнтаційної роботи.
У 2012 році профорієнтаційними послугами охоплено 35,5 тис. громадян, в тому числі 18,1 тис. учнівської молоді та 8,3 тис. незайнятих громадян. Професійне навчання за направленням міської служби зайнятості проходили майже 1,1 тис. безробітних, які звернулися у пошуку роботи.
Поряд із працевлаштуванням на постійній основі та з метою соціального захисту незайнятого населення виконавчими органами Одеської міської ради здійснено організацію оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість та забезпечують тимчасову зайнятість. У 2012 році в таких роботах взяли участь 562 безробітних.
Всього активними заходами сприяння зайнятості (працевлаштування, професійне навчання та громадські роботи) у 2012 році охоплено майже 5,1 тис. осіб.
Економічним підґрунтям зайнятості є стабільне підвищення доходів населення, основною складовою яких є заробітна плата. Саме її рівень є суттєвим показником продуктивної зайнятості населення.
Реалізація комплексу заходів, пов'язаних з легалізацією трудових відносин, збільшенням обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового соціального страхування, надали можливість протягом 2012 року легалізувати 326 робочих місць, 2 603,5 тис.грн заробітної плати, додатково залучити до бюджету міста 458,2 тис.грн. Суб’єктами господарювання ліквідовано зарплатних боргів на загальну суму 3,3 млн. грн.
Зростання середньої заробітної плати по м. Одесі протягом 2012 року становило 26,1 відсотка (716,0 грн). У грудні місяці номінальна середня заробітна плата середньооблікового штатного працівника становила 3456,0 грн.
Протягом 2012 року рівень зареєстрованого безробіття у відсотках до населення працездатного віку склав 0,4%. Рівень зайнятості населення віком 15-70 років орієнтовно становив 59,1%.
У межах Програми реалізовувались заходи стосовно соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Протягом року в пошуках роботи звернулося 349 осіб з обмеженою працездатністю, з яких 112 працевлаштовані, у т.ч. 18 – з наданням дотації роботодавцям; 37 – проходили професійне навчання та 89 – тимчасово працевлаштовані на оплачувані громадські роботи. Крім того, відповідно до заходів Програми Одеським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій у звітному періоді створено 12 робочих місць для працевлаштування інвалідів.
З метою підвищення економічної активності населення, його продуктивної зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття реалізовуються заходи з розширення сфери застосування праці.
У 2012 році в усіх сферах економічної діяльності створено 27,7 тис. нових робочих місць (144,1% від прогнозного показника), з них для найманих працівників: у фізичних осіб-підприємців – 14,6 тис. робочих місць, у юридичних осіб – 13,0 тис. робочих місць. Проте, найбільша кількість новостворених робочих місць (43,1%) утворена у сфері торгівлі і є майже основним видом економічної діяльності суб’єктів малого підприємництва.
За даними відділу державних реєстраторів Одеської міської ради протягом звітного періоду зареєстровано 6,0 тис. нових суб’єктів господарювання. Їх загальна кількість зросла до 143,4 тис. проти 141,0 тис. на початок 2012 року. Доля суб’єктів малого підприємництва у новостворених робочих місцях становить 52,7%.
Фінансове забезпечення Програми здійснювалось в межах коштів, затверджених в бюджеті міста Одеси на 2012 рік, згідно з яким вони були направлені на:
- отримання безробітними особами заробітку у зв’язку із залученням їх до участі в оплачуваних громадських роботах (головний розпорядник коштів департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення заходів із сприяння працевлаштуванню молоді (головний розпорядник коштів управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради);
- проведення заходів із сприяння працевлаштуванню підлітків та молодих осіб соціально вразливих категорій (головний розпорядник коштів служба у справах дітей Одеської міської ради).
Загальний обсяг виконаних робіт і заходів становив 310,0 тис.грн та був профінансований у повному обсязі за рахунок коштів бюджету м. Одеси та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Завдяки реалізації в м. Одесі принципів соціального партнерства у 2012 році забезпечено виконання заходів Програми та створено передумови для подальшого поліпшення ситуації на місцевому ринку праці.
Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки виконання у 2012 році Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1717-VІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Китайської О.П. про підсумки виконання у 2012 році Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки взяти до відома.

2. Виконавчим органам Одеської міської ради – виконавцям Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки, з метою підвищення економічної активності населення та захисту від безробіття:
2.1. Забезпечити реалізацію заходів Програми у 2013 році.
2.2. Вживати заходів, направлених на підвищення рівня середньої заробітної плати, легалізації її виплати та зайнятості населення.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради здійснювати моніторинг місцевого ринку праці та створення нових робочих місць.

4. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради, службі у справах дітей Одеської міської ради:
4.1. Опрацювати та вживати ефективних інноваційних методів профорієнтаційної роботи з молоддю, у тому числі учнівською, як засобу формування збалансованого ринку праці.
4.2. Активізувати роботу з проведення заходів із сприяння працевлаштуванню молоді та забезпечити систематичне проведення масових заходів: ярмарків вакансій, днів відкритих дверей, днів кар’єри тощо з метою підвищення поінформованості молоді щодо стану ринку праці.

5. Рекомендувати Одеському міському центру зайнятості активізувати співпрацю з роботодавцями для отримання повної інформації про реальну потребу у робочій силі і збільшення обсягів працевлаштування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

Вик.: Китайська
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 и 21 января
Матчи чемпионата Украины по баскетболу

Далее с 18 на 19 января
Крещенские купания
Адреса

Далее 18 января - 2 февраля
общественные 
слушания
ДПТ

Далее 17, 18, 19, 23 января
депутатские комиссии
ИЗМЕНЕНИЯ

Далее 22 января 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17 января 10.00-14.00
знакомство с внедрением проекта «Содействие образованию»

Далее 30 января 14.00
выставка графики
Е. Лебедевой

Далее 28 декабря - 21 января
выставка четырех
одесских художников

Далее 25 января 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 31 января 10:00
С Е С С И Я

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее