13:04:09   |   26 мая 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 031673/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

031673/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1625-VІ, зі змінами та доповненнями від 21.12.2012 р. № 2462-VI»

ПРОЕКТ

 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на  2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р.   № 1625-VІ, зі змінами та доповненнями  від 21.12.2012 р. № 2462-VI»
 
Відповідно до статей 27, 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за реалізацією Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1625-VІ, зі змінами та доповненнями від 21.12.2012 р. № 2462-VI, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1.    Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення  «Про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста   Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 23.12.2011 р. № 1625-VІ, зі змінами та доповненнями від 21.12.2012 р. № 2462-VI» (додається).
 
2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
 
Міський голова                                                                     О. Костусєв
 
 
Керуюча справами                                                                Т. Герасименко


 
 
 
 
Вик. Китайська
 
 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _______________
№ ________________        
 
Про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1625-VІ, зі змінами та доповненнями від 21.12.2012 р. № 2462-VI  
 
 
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою контролю за отриманням незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Взяти до відома інформацію, надану департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради (додається).
 
2. Вважати  задовільною роботу з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2012 рік.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
 
 
 
Міський голова                                       О. Костусєв
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                 Т. Герасименко
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від ______________
№ _______________
 
 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг
та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2012 рік,
 затвердженої рішенням Одеської міської ради   
від 23.12.2011 р. № 1625-VІ, зі змінами та доповненнями  від 21.12.2012 р. № 2462-VI
 
Одним із пріоритетних напрямків соціальної політики є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи.
Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня й якості життя. Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут.
Найважливішим завданням соціального захисту населення  є забезпечення належного рівня і якості життя громадян, сприяння динамічному і гармонійному розвитку людей, соціальна справедливість та зниження рівня бідності, які забезпечують українському суспільству стабільність та успішний економічний розвиток.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради постійно спрямовував свою діяльність на покращення умов життя малозабезпечених громадян і вразливих груп населення, на поліпшення якості надання соціальних послуг, реалізацію соціально направлених програм.
Найбільш питому вагу серед програм соціального захисту  у 2012 році займала Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси  на 2012 рік (далі – Програма).
Мета Програми полягає в отриманні позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення міста Одеси шляхом створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста та сприяння розвитку громадських об’єднань як інституції громадського суспільства, консолідації їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади шляхом організації та фінансової підтримки їх статутної діяльності.
Забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожної особи, покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. Під поняттям добробуту розуміється не тільки матеріальний добробут, але й соціальний, тобто створення таких умов життя, в яких людина може фізично і розумово розвиватись, реалізовувати свої здібності, задовольняти власні і водночас суспільно позитивні потреби та інтереси. 
Невідкладної підтримки потребують самотні громадяни, у яких повністю втрачена або знижена здібність до самообслуговування та яким потрібна увага, сторонній догляд і медична допомога.
Цю роботу здійснюють працівники 4 комунальних установ «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси» (далі – Територіальні центри), які щодня надають різні види соціальних послуг таких, як: доставка продуктів харчування і медикаментів, прання білизни і прибирання житла, виклик лікаря, оплата комунальних платежів, оформлення субсидій тощо. На обліку в Територіальних центрах на даний час перебуває понад 17 тис. осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку із самотністю, інвалідністю, сирітством тощо та потребують різних видів соціальних послуг та допомоги.
Кожного року впроваджуються нові програми соціального захисту малозабезпечених громадян міста та збільшується обсяг фінансування для надання різних видів соціальної допомоги та послуг.
Завдяки реалізації Програми на відповідний бюджетний період значна кількість громадян міста Одеси відчула підтримку міської влади.   З кожним роком збільшується розмір соціальної допомоги, додаткових соціальних гарантій та пільг. Розширюється коло отримувачів соціальної допомоги та послуг, поліпшується рівень життя одеситів.
Реалізація заходів Програми допомагає поліпшити житлові і матеріально-побутові умови інвалідів, ветеранів війни та праці, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, громадян похилого віку, дітей,  що залишилися без піклування батьків, та інших соціально вразливих  верств населення.
Протягом 2012 року департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради спрямовував свою діяльність на створення прозорої та доступної системи надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та підвищення рівня соціальних гарантій, упорядкування системи пільг та забезпечення повноцінної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільстві.
 
 
Фінансове забезпечення Програми
 
В Програмі був визначений обсяг видатків на реалізацію її заходів на загальну суму 33 122,3 тис. грн, в бюджеті міста Одеси на 2012 рік передбачено – 32 661,3 тис. грн.
Стан виконання Програми на 01.01.2013 р. склав 32 250,8 тис. грн. Визначені наступні пріоритетні напрямки:
 
 
1.    Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян
 

 

Найменування соціальних послуг,
які надавались громадянам
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Виплата стипендії Одеського міського голови
1 056,0
1 021,0
1 016,8
146
в середньому щомісячно
Надання муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги ветеранам Великої Вітчизняної війни
 
5 714,5
 
5 707,5
 
5 684,8
 
22 454
Надання адресної грошової допомоги в особливих випадках
1 050,0
985,0
980,8
1 901
Безоплатні ритуальні послуги та поховання
900,0
900,0
750,0
 
Надання адресної допомоги на компенсацію видатків для встановлення телефонів
10,0
2,0
0,3
3
Надання адресної грошової допомоги або відшкодування витрат за санаторно-курортні путівки ветеранам Великої Вітчизняної війни
 
40,0
 
10,0
 
6,8
1
Разом по заходу
8 770,5
8 625,5
8 439,5
 

 

 
2.    Підтримка учасників бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
 

 

Найменування соціальних послуг,
які надавались громадянам
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Надання адресної щомісячної грошової допомоги
2 707,2
2 694,2
2 694,0
374
в середньому щомісячно
Надання одноразової адресної грошової допомоги (на вирішення соціально-побутових проблем)
 
260,0
 
233,0
 
233,0
 
233
Разом по заходу
2 967,2
2 927,2
2 927,0
 

 

 
3. Підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
 
 

 

Найменування соціальних послуг,
 які надавались громадянам
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Надання адресної грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 
348,0
 
348,0
 
346,8
 
334
Здійснення оздоровчих заходів та надання адресної грошової допомоги на придбання медикаментів тощо
 
336,0
 
336,0
 
336,0
 
120
Разом по заходу
684,0
684,0
682,8
 

 

 
 
4. «Соціальна картка одесита»
 
 

 

Найменування соціальних послуг,
 які надавались громадянам 
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Надання дотації на придбання хлібобулочних виробів
386,4
394,4
386,4
1400
в середньому щомісячно
Разом по заходу
386,4
394,4
386,4
 

 

 
5.     Надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси  у сфері житлово-комунальних послуг
 

 

Найменування соціальних послуг,
 які надавались громадянам 
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг
600,0
600,0
461,7
530
Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг
840,0
840,0
840,0
832
в середньому
щомісячно
Разом по заходу
1 440,0
1 440,0
1 301,7
 

 

 
 
6. Надання соціальних послуг бездомним громадянам
 

 

Найменування соціальних послуг,
 які надавались громадянам 
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Відшкодування надання послуг у вигляді гарячого харчування
1 110,0
1 110,0
1 100,6
200
в середньому
щомісячно
Разом по заходу
1 110,0
1 110,0
1 100,6
 

 

 
7. Надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення,
які зареєстровані та фактично проживають  у місті Одесі
 

 

Найменування соціальних послуг,
 які надавались громадянам 
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Надання адресної грошової допомоги
7 108,0
7 073,0
7 050,9
7 645
Надання побутових послуг 
99,1
87,1
84,9
200
в середньому
щомісячно
Надання адресної щомісячної грошової допомоги
1 314,0
1 259,0
1 255,8
196
в середньому
щомісячно
Надання адресної грошової допомоги на слухопроте-зування, на забезпечення засобами реабілітації (слуховими апаратами) шляхом виплати матеріальної допомоги, компенсації або відшкодування витрат за отримані соціально-медичні послуги, закупівлю соціально-медичних послуг тощо
 
 
 
433,5
 
 
 
360,5
 
 
 
354,3
 
 
 
258
Надання одноразової адресної грошової допомоги дітям-інвалідам 
300,0
300,0
300,0
300
Відзначення пам’ятних дат та свят
20,0
13,0
 
8,4*
 
 
 
Користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла
6,0
4,0
3,7
3
щомісячно
Встановлення, повірка та сервісне обслуговування приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення міста комунальним підприємством «Сервісний центр»
 
 
1 000,0
 
 
1 000,0
 
 
1 000,0
 
 
Разом по заходу
10 280,6
10 096,6
10 058,0*
 

 

* в сумах врахована кредиторська заборгованість, яка виникла  станом на 01.01.2013 р.
 
 
 
8. Надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення
 

 

Найменування соціальних послуг,
 які надавались громадянам 
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Кількість осіб,
які отримали соціальну допомогу
Відшкодування наданих послуг у вигляді гарячого харчування
7 103,6
7 103,6
7 089,9
1868
в середньому
щомісячно
Разом по заходу
7 103,6
7 103,6
7 089,9
 
 

 

 
Інші видатки в межах Програми
 

 

Найменування заходу
Обсяг витрат за Програмою на 2012 р.
(тис.грн)
Затверджено в бюджеті міста Одеси на 2012 р.
(тис.грн)
Виконано
у 2012 р.
 (тис.грн)
Забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита» (еквайрінг, процесінг, технічне забезпечення роботи системи, аналіз і звірка інформації та звітності учасників проекту)
 
 
130,0
 
 
 
130,0
 
 
130,0
Забезпечення одержувачів соціальних послуг платіжними електронними картками «Соціальна картка одесита» (відшкодування витрат на виготовлення та обслуговування карток)
 
25,0
 
5,0
 
1,5
Послуги з банківського обслуговування програми (послуги з інкасації та комісія банку за видачу готівки)
150,0
70,0
58,5*
Поповнення матеріально-технічної бази департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради,                      КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
 
75,0
 
75,0
 
74,9
Разом по заходу
380,0
280,0
264,9

 

 
Фінансування Програми здійснювалося в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
Головним принципом Програми було сприяння забезпеченню соціально вразливим верствам населення міста гідного рівня життя шляхом надання додаткових соціальних гарантій у вигляді надання адресної грошової допомоги та соціальних послуг, яких потребує конкретна малозабезпечена особа. Завдяки наданій допомозі мешканці міста Одеси змогли виправити своє становище та налагодити свій матеріальний стан і побут.
Прийняття міських соціальних програм, запровадження нових механізмів надання соціальних послуг ефективніше забезпечує розв’язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості.
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                О. Бриндак


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 28 - 29 июня 
фестиваль немого кино «Немые Ночи»

Далее 31 мая 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 25 мая 15.00-18.00
Г О Р С А Д

к 100-летию Азербайджанской Республики

Далее 25-26 мая
бизнес-форум Eurowoman

Далее 26 мая 
Кубок по футболу
среди детских команд

Далее 4 июня 9:00
аппаратое совещание
прямая трансляция
Далее 30 мая-1 июня
экспозиция
«Агро-ЛОГИСТИКА»

Далее 1 июня
общественные слушания
/расчет использования 
платы за аренду/
Далее 15-31 мая
фотовыставка
«Люди, как они есть»

Далее 7 июня 15:00
Презентация альманаха
«Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 6 июня 10:00
СЕССИЯ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 13 апреля - 15 июня
НЕДЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРОГРАММА

Далее 5 июня 14.00 
выставка Андрея Коваленко
«Прогулки Одессой»

Далее 15 июня 
Odessa Classics Batumi Weekend
Далее 1 июня 16:00
выставка детского рисунка

Далее до 2 июля конкурс
бизнес-проектов для финпомощи

Далее До 15 июня
литературный конкурс
«Корнейчуковская 
премия»

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее