10:39:54   |   16 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 032099/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032099/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про результати виконання Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008- 2012 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2148-V (зі змінами)»

ПРОЕКТ

 

   
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про затвердження звіту про результати виконання Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008- 2012 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2148-V (зі змінами)»
 
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 39 Регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради   від 06.12.2010 р. № 3-VI зі змінами та доповненнями, з метою здійснення контролю за виконанням Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2148-V  (зі змінами), виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення   «Про затвердження звіту про результати виконання Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом    у 2008-2012 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради   від 22.01.2008 р. № 2148-V (зі змінами)» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Шаламая К.І.
 
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 
 
Керуюча справами                                                              Т. Герасименко
 
 
 
 
 
Вик.: Рагулін
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від            
 
Про затвердження звіту про результати виконання
Міської програми реалізації завдань державної політики
 у сфері забезпечення молоді житлом у 2008- 2012 роках
 затвердженої рішенням Одеської міської ради
від  22.01.2008 р. № 2148-V (зі змінами)
 
 
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України    «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 39 Регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради   від 06.12.2010 р. № 3-VI зі змінами та доповненнями, з метою здійснення контролю за виконанням Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2148-V  (зі змінами), Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити звіт про результати виконання Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом   у 2008-2012 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 22.01.2008 р. № 2148-V (зі змінами) (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
 
 
Міський голова                                                          О. Костусєв
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
 Керуюча справами                                                             Т. Герасименко
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
    
 
ЗВІТ
про результати виконання Міської програми реалізації завдань  
 державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках,
затвердженої рішенням Одеської міської ради
 від 22.01.2008р. № 2148-V    (зі змінами)
 
Основна мета Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках (далі – Програма) полягала у розв'язанні житлової проблеми молодих подружжів та   одинаків – представників територіальної громади міста Одеси, шляхом практичної реалізації їх законодавчо-визначеного права на одержання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
Програму було розроблено відповідно до: Закону України   від 05.02.1993 р. № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 29.06.2002 р. № 1089 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки», рішення Одеської обласної ради від 08.07.2003 р. № 182-ІV «Про затвердження Програми забезпечення житлом молоді Одеської області на 2003-2012 роки».
Пріоритетні завдання Програми:
- сприяння розв’язанню проблеми забезпечення житлом молоді шляхом формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;
- розвиток засад іпотеки як найбільш ефективного кредитного механізму;
- соціально-ефективне спрямування матеріально-технічного та фінансового потенціалу міста на пільгове будівництво (реконструкцію) і придбання житла для найбільш соціально активної верстви населення – молоді;
- формування ефективного механізму фінансово-кредитного забезпечення будівництва шляхом застосування принципу паритетності видатків державного бюджету та бюджету міста, інвестицій з боку юридичних та фізичних осіб, зацікавлених у реалізації Програми.
Реалізація Програми здійснювалась шляхом співпраці між Одеською міською радою та Одеським регіональним управлінням ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Функції Головного розпорядника коштів бюджету м. Одеси, передбачених на реалізацію Програми до 2011 року, виконувались управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, а після розформування зазначеного виконавчого органу – управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
Кошти, передбачені у бюджеті міста на реалізацію Програми, перераховувались Одеському регіональному управлінню ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яке виступало безпосереднім виконавцем і координатором Програми відповідно до визначених чинним законодавством повноважень, для надання пільгових довготермінових житлових кредитів молоді. До основних функцій Одеського регіонального управління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» входило наступне:
- формування на базі своїх консультаційних пунктів черги потенційних одержувачів кредиту;
- укладання з визначеними одержувачами кредиту відповідних кредитних угод, виступаючи стороною цих угод;
- акумулювання коштів, сформованих за рахунок цільових надходжень з державного, обласного бюджетів та бюджету міста, особистих внесків одержувачів кредиту, спрямовуючи їх на будівництво (реконструкцією) і придбання житла;
- виконання функцій замовника будівництва (реконструкції) житлового об'єкта;
- контроль фінансування будівельних робіт.
В результаті виконання Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках за рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2008-2012 роках було надано кредити молодим сім’ям і одинакам в обсязі 2051,0 тис.грн, за рахунок яких придбано              474,2 кв.м житла.
 
 
 
Результати виконання Міської програми
 реалізації завдань державної політики
у сфері забезпечення молоді житлом
 у 2008-2012 роках за роками
 

Показники
Всього
2008
2009
2010
2011
2012
Обсяг видатків бюджету  м. Одеси, тис.грн, у т.ч.:
2172,9
1438,5
55,5
178,1
369,2
131,6
Обсяг наданих кредитів, тис.грн
2051,0
1357,3
52,4
168,0
348,3
125,0
Обсяг коштів на обслуговування кредитів, тис.грн
121,9
81,2
3,1
10,1
20,9
6,6
Загальна площа житла, придбаного на умовах пільгового кредитування молоді за рахунок коштів бюджету  м. Одеси
474,2
285,6
25,0
50,0
83,6
30,0

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                      О. Бриндак
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 17 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 15 декабря 15:00
Концерт «Chorus Fest»

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 16 декабря 11:00
Благотворительная 
дипломатическая ярмарка

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 18 декабря
семинар для
работодателей

Далее до 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 21 - 26 декабря
Европейское 
Рождество в Кирхе

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее