09:58:50   |   18 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 032287/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032287/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси

 ПРОЕКТ
   
 
Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси
 
Відповідно до ст. 144 Конституції України, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», з метою організації тісної взаємодії, налагодження плідної співпраці і здійснення спільної з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування), які зареєстровані та діють на адміністративній території міста Одеси, виключення випадків необґрунтованого надання посвідчень і нарукавних пов’язок їх членам, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
В И Р І Ш И В:
 
1. Затвердити Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси (додається).
 
2. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради   від 29.08.2012 р. № 378 «Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов’язок їх членам» вважати таким, що втратило чинність.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.
 
 
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 
Керуюча справами                                                              Т. Герасименко
 
 
 
Вик. П’янкова
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
 
 
ПОРЯДОК
здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси
 
1. Реєстрація та перереєстрація громадських формувань
 
1.1. Реєстрацію та перереєстрацію громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування) в м. Одесі відповідно до ст. 6 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» здійснює департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.2. Протягом місяця після представлення до Департаменту всіх необхідних документів для реєстрації даного громадського формування уповноважена особа Департаменту здійснює їх перевірку і за участю визначених службових осіб проводить засідання з розгляду питання щодо реєстрації (перереєстрації) даного громадського формування. На засідання запрошуються керівник та інші представники даного громадського формування у кількості до 3 осіб.
1.3. Про прийняте рішення про реєстрацію (перереєстрацію) даного громадського формування або про відмову відповідно до ст. 7 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» в реєстрації (перереєстрації) даного громадського формування уповноважена особа Департаменту у 10-денний термін з дня прийняття цього рішення письмово повідомляє заявників: лист надається визначеному засновниками керівнику даного громадського формування або надсилається на вказану ними адресу місця фактичного розташування головного офісу даного громадського формування.
1.4. В разі прийняття рішення про реєстрацію або перереєстрацію даного громадського формування уповноважена особа Департаменту протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення забезпечує виготовлення Свідоцтва про реєстрацію або перереєстрацію, яке має бути засвідчене печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.5. Свідоцтва про реєстрацію або перереєстрацію громадських формувань надаються їх керівникам з внесенням відповідних записів в спеціально затвердженому директором Департаменту журналі обліку, який веде уповноважена особа Департаменту.
 
 
1.6. Після прийняття рішення про реєстрацію або перереєстрацію даного громадського формування уповноважена особа Департаменту розпочинає або поновлює нагляд за його діяльністю та здійснює інші форми зовнішнього контролю згідно зі своєю компетенцією.
1.7. Про зміни персонального складу керівництва громадського формування або місця розташування його головного офісу керівник такого громадського формування має письмово повідомити уповноважену особу Департаменту протягом 5 робочих днів з моменту таких змін.
1.8. Про зміни в персональних даних членів громадських формувань їх керівники мають повідомляти уповноважену особу Департаменту протягом місяця з моменту таких змін або за запитом уповноваженої особи Департаменту – протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного запиту. Письмові повідомлення надсилаються на адресу Департаменту супровідним листом.
1.9. Про наміри внести на зборах (конференції) членів громадського формування зміни до його статутних документів їх керівники у встановлений термін мають повідомити уповноважену особу Департаменту – письмово, надавши проекти таких змін.
1.10. Уповноважена особа Департаменту відповідно до законодавства України створює і оновлює базу даних про діяльність громадських формувань в м. Одесі та персональні дані їх членів.
 
2. Координація та контроль діяльності громадських формувань
 
2.1. Уповноважена особа Департаменту у межах своєї компетенції здійснює спільно із органами внутрішніх справ або територіальними підрозділами Південного регіонального управління державної прикордонної служби України (далі – підрозділ прикордонної служби) координацію та контроль діяльності громадських формувань.
2.2. В разі виявлення фактів надання певними громадськими формуваннями уповноваженій особі Департаменту недостовірних даних службові особи Департаменту складають про це акт, в якому відображаються також пояснення керівника відповідного громадського формування.
2.3. В разі виявлення фактів діяльності в м. Одесі громадського формування, відносно якого вступило в законну дію рішення суду про заборону його діяльності, або такого, яке не було зареєстроване або перереєстроване, уповноважена особа Департаменту має негайно звернутися з відповідною заявою до прокурора м. Одеси та повідомити про таке органи внутрішніх справ та підрозділ прикордонної служби.
2.4. Уповноважена особа Департаменту здійснює такі функції:
- збір та перевірки звітів керівників громадських формувань, включно надання пояснень та ознайомлення з відповідними документами про діяльність громадських формувань та про приналежність до них певних осіб;
- збір та перевірки інших повідомлень про діяльність громадських формувань, включно відповідні заяви жителів м. Одеси;
 
- спостереження за виконанням громадськими формуваннями планових патрулювань з охорони громадського порядку і державного кордону та інших заходів, має право вимагати необхідні документи, одержувати пояснення;
- співучасть у координації оперативних дій громадських формувань у забезпеченні ними охорони громадського порядку під час проведення в                   м. Одесі масових заходів;
- участь у розгляді, актуванні і судовому оскарженні випадків злісної непокори членів громадських формувань при виконанні ними своїх обов’язків;
- участь у розгляді і актуванні випадків травмування або загибелі членів громадських формувань при виконанні ними своїх обов’язків;
- подання пропозицій міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради про забезпечення громадських формувань службовими приміщеннями, необхідним інвентарем та засобами зв’язку, іншими матеріально-технічними засобами;
- прийом, попередній розгляд, громадське обговорення, узагальнення й передача міському голові або виконавчому комітету Одеської міської ради пропозицій громадських формувань щодо сприяння їх діяльності, запобігання адміністративним проступкам і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню.
2.5. Загальний облік кількісного складу громадських формувань міста Одеси здійснюється у Департаменті шляхом обліку виданих їм посвідчень із зазначенням їх номерів і дати видачі.
2.6. При необхідності Департамент надає узагальнену інформацію про членів громадських формувань, що були виключені із складу до правоохоронних органів та підрозділів прикордонної служби, згідно                            з чинним законодавством України.
2.7. Керівництво громадських формувань до 5 числа місяця наступного за звітним надає до Департаменту щомісячні графіки виходу членів громадських формувань на спільні чергування (узгоджені керівниками громадських формувань та затверджені начальником відповідного територіального органу внутрішніх справ або підрозділу прикордонної служби).
2.8. Керівництво громадських формувань щомісячно надає письмові звіти про проведені заходи до Департаменту (затверджені начальником відповідного територіального органу внутрішніх справ або підрозділу прикордонної служби).
 
3. Виготовлення посвідчень та нарукавних пов’язок
 
3.1. Бланки посвідчень виготовляються власними силами громадського формування.
3.2. Посвідчення за формою і змістом відповідають опису схематичної діаграми зразка бланка посвідчення члена громадського формування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня                       2000 року № 1872.
3.3. Нарукавні пов’язки виготовляються власними силами громадського формування.
3.4. Нарукавні пов’язки за формою і змістом відповідають опису зразка нарукавної пов’язки члена громадського формування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872.
 
4. Порядок оформлення посвідчень
 
4.1. При оформленні посвідчень керівник громадського формування надає до Департаменту такі документи:
- список членів громадського формування, підписаний керівником відповідного громадського формування та скріплений печаткою громадського формування (вказується прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, дата народження та місце народження кожного кандидата), узгоджений керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ Одеської області;
- копію довідки про проходження правової і спеціальної підготовки членом громадського формування у відповідних органах ГУ МВС України     в Одеській області;
- документ територіального психоневрологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку (індивідуально або списком);
- документ територіального наркологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку (індивідуально або списком);
- фотокартку (2 шт.) на кожного кандидата у члени громадського формування розміром 3х4 см згідно з наданим списком;
- заяву кандидата у члени громадського формування на обробку, використання та зберігання його персональних даних.
4.2. Для отримання посвідчень у разі їх обміну керівник громадського формування надає до Департаменту такі документи:
- список членів громадського формування, підписаний керівником відповідного громадського формування та скріплений печаткою громадського формування (вказується прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, дата народження та місце народження кожного кандидата), узгоджений керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ Одеської області;
- фотокартку (1 шт.) на кожного члена громадського формування розміром 3х4 см згідно з наданим списком;
- документ територіального психоневрологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку – оновлений (індивідуально або списком);
- документ територіального наркологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку – оновлений (індивідуально або списком);
- посвідчення, термін дії яких закінчився.
4.3. Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради та мастиковою печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.4. Посвідчення та їх бланки підлягають обліку як документи суворої звітності.
 
5. Видача посвідчень та нарукавних пов’язок
 
5.1. У Департаменті ведеться облік: 
- надходження і видачі бланків посвідчень і нарукавних пов’язок; 
- виданих посвідчень і нарукавних пов’язок; 
- зіпсованих, загублених та знищених посвідчень.
5.2. Облік надходження і видачі бланків посвідчень і нарукавних пов’язок; виданих посвідчень і нарукавних пов’язок; зіпсованих, загублених та знищених посвідчень ведеться в спеціально затверджених директором Департаменту журналах.
5.3. Посвідчення та нарукавні пов’язки вручаються уповноваженою особою Департаменту особисто кожному члену громадського формування в урочистій обстановці під розписку в журналі виданих посвідчень і нарукавних пов’язок Департаменту у термін 15-ти робочих днів після представлення керівником громадського формування всіх необхідних документів до Департаменту.
5.4. При плановій заміні посвідчень, термін дії яких закінчився, видання нових посвідчень може проводитися через керівників відповідних громадських формувань під розписку в журналі виданих посвідчень і нарукавних пов’язок Департаменту для подальшого вручення членам громадського формування.
5.5. Посвідчення видаються терміном на 1 (один) рік.
5.6. Дія посвідчення розповсюджується лише на адміністративну територію міста Одеси.
5.7. Посвідчення, термін дії якого закінчився, підлягає обов’язковому поверненню до Департаменту для подальшого знищення, про що робиться відмітка в журналі та складається відповідний акт.
5.8. У випадку втрати посвідчення його власник повинен негайно письмово повідомити про це керівника громадського формування. Про кожне втрачене посвідчення керівник в 3-денний термін повідомляє Департамент із зазначенням номера посвідчення, прізвища, ім'я та по батькові, дати видачі, дати закінчення строку чинності посвідчення. 
5.9. Посвідчення та нарукавні пов’язки, що не відповідають встановленому зразку, заповнені з помилками та виправленнями, вважаються недійсними та підлягають негайному вилученню із користування і знищенню у встановленому Порядку.
5.10. У разі виходу або виключення особи з членів громадського формування керівник такого громадського формування у 3-денний термін інформує про це Департамент та повертає отримані раніше посвідчення до Департаменту у 10-денний термін для знищення, про що складаються відповідні акти.
5.11. У разі саморозпуску або примусового розпуску за рішенням суду громадського формування, керівник такого громадського формування повертає всі отримані раніше посвідчення до Департаменту для знищення, про що складаються відповідні акти.
5.12. Використання посвідчення члена громадського формування іншими особами, купівля, продаж або інша оплатна його передача чи підробка тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.
5.13. Нарукавні пов’язки членам громадських формувань надаються безстроково.
 
6. Прикінцеві положення
 
Департамент всебічно сприяє зміцненню партнерських відносин між органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, підрозділами прикордонної служби, засобами масової інформації з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                 Т. Герасименко
 
 
  
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее