06:00:15   |   18 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная

Звіт про діяльність юридичного департаменту Одеської міської ради за 2013 рік

Звіт про діяльність юридичного департаменту
Одеської міської ради
за 2013 рік
 
Основними цілями і завданнями юридичного департаменту Одеської міської ради в звітному періоді були:
- правове забезпечення діяльності міської ради, міського голови і виконавчого комітету по реалізації їх повноважень;
- аналітичне і інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови і виконавчого комітету з правових питань;
- захист інтересів територіальної громади, міської ради, міського голови і виконавчого комітету в судах;
- забезпечення взаємодії міської ради, міського голови і виконавчого комітету з правоохоронними органами;
- координація планування діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів;
- сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчих органів міської ради.
 
Відповідно до покладених завдань за визначений період юридичним департаментом Одеської міської ради було опрацьовано 15931 документа (у тому числі, судові документи, позови, повістки, ухвали та інш.), а саме:
- заяв і скарг громадян – 1184;
- рішень Одеської міської ради, рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови – 4760;
 
Так, відділом правової експертизи юридичного департаменту проведено правову експертизу 3235 проектів рішень Одеської міської ради, 231 проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, 489 розпоряджень Одеського міського голови.
 
Відділом інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту – 153 рішень Одеської міської ради, 150 рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, 529 розпоряджень міського голови.
 
Також підготовлено 17 проектів розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради, рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.
- звернень органів міліції, прокуратури – 402;
- протокольних доручень – 118;
- вхідної документації по адресному реєстру – 4190;
- телефонограм – 62;
- інформаційних запитів – 63;
 
Зареєстровано вихідні документи у кількості - 7433 :
- загальної кореспонденції – 3761;
- вихідної судової документації – 413;
- вихідної документації звернень громадян – 2418;
- вихідної документації міліції та прокуратури – 490;
- зауважень на рішення та розпорядження – 351;
 
До юридичного департаменту Одеської міської ради (далі – департамент) протягом 2013 року надійшло 808 звернень громадян, з яких 691 звернення надійшло поштою та 117 отримано на особистому прийомі директора департаменту.
Кількість колективних звернень станом на 2013 рік складає – 99. Кількість громадян, що звернулись до департаменту з урахуванням колективних звернень складає – 1036, в порівнянні з 2012 роком – 13272. Протягом зазначеного періоду громадянам надавались обґрунтовані роз’яснення, необхідна інформація, що становить – 742 та вирішено позитивно – 48.
Збільшилась кількість повторних звернень громадян – 196 у 2013 році проти 31 у 2012 році. Така ситуація могла скластися як за об’єктивних причин (наприклад, заявнику було надано відповідь згідно діючого законодавства, але він не задоволений отриманою відповіддю та направляє звернення повторно), так і за суб’єктивних чинників.
 
Загальна сукупність скарг (як різновиду звернень), отриманих департаментом, зменшилась (19) відносно показників 2012 року (27). Окрім цього, кількість відмовлень у задоволенні звернень також зменшилася з 48 до 18 у звітному періоді у 2013 та у 2012 році відповідно. Це свідчить про те, що юридичним департаментом звернення розглядалися уважно та в більшості випадків заявникам надавалися відповіді, роз’яснення.
Юридичним департаментом проведено роботу з підготовки та видачі 48 дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна та надано 94 роз’яснення з питань оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна.
 
Протягом 2013 року в провадженні відділу з питань судової роботи, яка здійснюється юридичним департаментом Одеської міської ради, було більше ніж 1755 судових справ, що розглядались у рамках цивільного, господарського та адміністративного проваджень.
Спеціалісти юридичного департаменту Одеської міської ради є членами та приймають участь у засіданнях постійних, тимчасових комісій та робочих груп.
Постійно надаються консультації та роз’яснення громадянам, юридичним особам, виконавчим органам Одеської міської ради.
Крім того, в межах сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчих органів міської ради, департаментом здійснювались організація та проведення юридичних семінарів-практикумів.
 
В рамках реалізації державної регуляторної політики на території м. Одеси, здійснювалась координація з планування діяльності Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, надавалась підтримка виконавчим органам Одеської міської ради з розробки аналізів регуляторного впливу та проведення громадських слухань з обговорення регуляторних актів.
На постійній основі готуються аналітичні матеріали з питань законодавчого регулювання, правотворчої та правозастосувальної практики в окремих сферах.
За дорученням керівництва міста департамент забезпечує підготовку звернень до органів законодавчої влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади з важливих та актуальних для міста питань.
З метою впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна постійно здійснюється взаємодія з Одеською філією ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та забезпечується функціонування, координується діяльність виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій з питань ведення Адресного реєстру міста Одеси.
Щоквартально готується перелік питань, які плануються для включення до орієнтовного плану роботи виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
Постійно готується інформація для керівництва міста для проведення координаційної наради з порядком денним «Стан протидії злочинності на території міста Одеси, у тому числі майновим кримінальним правопорушенням, проти життя особи та корупції».
Надаються роз'яснення і консультації по виконанню норм Статуту територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.08.2011 року № 1240 - VI, зокрема, узгодження, проведення і підготовка громадських слухань, місцевих ініціатив.
Готується аналітика і роз'яснення щодо проектів і прийнятих нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств та інших органів.
 
  
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее