09:16:19   |   19 января 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная

Звіт департаменту комунальної власності Одеської міської ради про виконання бюджету м. Одеси за 2013 рік

 
Звіт
 
департаменту комунальної власності Одеської міської ради
про виконання бюджету м. Одеси за 2013 рік
 
Департамент комунальної власності Одеської міської ради є виконавчим органом Одеської міської ради. Згідно Положення про департамент комунальної власності Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 року № 384-VІ, основним завданням департаменту є реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.
Одеською міською радою було прийнято рішення від 19.02.2013року №2747-VI про реорганізацію Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради шляхом приєднання до департаменту комунальної власності Одеської міської ради, діяльність якого спрямована на забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законів України.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради здійснює повноваження орендодавця комунального майна територіальної громади м. Одеса, що знаходиться в управлінні департаменту, укладає    договори оренди на підставі   розпоряджень міського голови, готує і вносить на розгляд Одеської міської ради проекти програм приватизації, відчуження комунальної власності. Здійснює повноваження з організації та проведення приватизації, продажу комунальної  власності територіальної громади міста, у тому числі акцій (паїв, часток) Одеської міської ради, в майні господарських товариств. Виступає організатором аукціонів, конкурсів з продажу комунальної власності в межах своїх повноважень. Також функціями департаменту є здійснення заходів із розвитку ринку земель міста, організація ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводження земельно-інформаційної системи м. Одеси, участь у розробленні та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста, здійснення  самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства, організація землеустрою,  координація   діяльності   місцевих   органів    земельних ресурсів,  забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради у 2013 році визначено головним розпорядником бюджетних коштів м. Одеси за кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:
 
· КТКВ 010116   «Органи місцевого самоврядування»  
На утримання   Департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2013 році затверджено бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 2 319,6 тис. грн, виконання склало 2 308,0 тис. грн., або 99,5% та по спеціальному фонду затверджено бюджетних призначень у сумі 83,0 тис.грн виконання склало 10,1 тис. грн, або 12,2%
 
· КТКВ 150101   «Капітальні вкладення»
На виконання функцій   департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2013 році затверджено бюджетних призначень у сумі 1 000,0 тис. грн, виконання склало 904,8 тис. грн, або 90,5%
 
· КТКВ 160101   «Землеустрій»
На виконання функцій   департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2013 році затверджено бюджетних призначень у сумі 108,7 тис. грн, виконання склало 4,9 тис. грн, або 4,5%
 
· КТКВ 200200   «Охорона і раціональне використання земель»
На виконання функцій   департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2013 році затверджено бюджетних призначень у сумі 98,8 тис. грн, виконання склало 7,0 тис. грн, або 7,0%
 
 
· КТКВ 250404   «Інші видатки»
На виконання функцій, пов’язаних з основною діяльністю департаменту комунальної власності Одеської міської ради, у 2013 році затверджено бюджетних призначень по спеціальному фонду у сумі 11 225,4 тис. грн, виконання склало   9 036,4 тис. грн, або 80,5% та по загальному фонду затверджено бюджетних призначень у сумі 95,2 тис.грн, виконання склало 95,2 тис. грн, або 100%
 
 
Виконання бюджету за 2013 рік наведено у додатку.
                                                                                                                
 
 
 
       
Директор департаменту                                                         О.В. Спектор 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 и 21 января
Матчи чемпионата Украины по баскетболу

Далее с 18 на 19 января
Крещенские купания
Адреса

Далее 18 января - 2 февраля
общественные 
слушания
ДПТ

Далее 19 января - 26 февраля
выставка
«Рождественская 
звезда»

Далее 17, 18, 19, 23 января
депутатские комиссии
ИЗМЕНЕНИЯ

Далее 22 января 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17 января 10.00-14.00
знакомство с внедрением проекта «Содействие образованию»

Далее 30 января 14.00
выставка графики
Е. Лебедевой

Далее 28 декабря - 21 января
выставка четырех
одесских художников

Далее 25 января 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 31 января 10:00
С Е С С И Я

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее