10:54:17   |   24 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная

Звіт Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради про виконання бюджету м Одеси за 2013 рік

ЗВІТ
ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   
            про виконання бюджету м Одеси за 2013 рік
            
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент внутрішньої політики  міської ради. Департамент підпорядкований виконавчому комітету міської ради та Одеському міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – відповідним органам виконавчої влади. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.  Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в Державній казначейській службі України, має гербову печатку, штампи та бланки із власною назвою.
 
У 2013 році департамент внутрішньої політики  було визначено головним розпорядником коштів бюджету м. Одеси за наступними кодами тимчасової класифікації видатків:
КТКВ 010116 «ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»
На функціонування апарату управління у 2013 році затверджені бюджетні призначення з урахування змін у сумі 336.6 тис. грн. виконано 313,9 тис. грн. , або 85,7 %.
КТКВ 150101 «КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ»
Затверджені бюджетні призначення у сумі 189,9 тис. грн. ,виконано на суму 131,2 тис, грн. , або 69,1%. , а саме:
Капітальні трансферти  надані на функціонування апарату управління для придбання оргтехніки на загальну суму 14, 3 тис. грн.
Капітальні трансферти  надані громадській організації м. Одеси та Одеської області «Асоціація моряків-підводників» ім. О.І. Марінеско за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 1/3, кв. 20,для придбання принтеру та факсу на суму 2,2 тис.грн.
Капітальні трансферти надані Благодійній організації «Соціального захисту старості громадян «Теплий дім» за адресою: м. Одеса, вул. Мясоєдівська, 21 для проведення капітального ремонту на суму 10,0 тис. грн.
Капітальні трансферти надані  Раді багатодітних сімей Київського району м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 17-Б, кв. 1 для придбання фотокамери та принтера на суму    3 ,5 тис. грн.
 
Капітальні трансферти  надані Раді Київської організації ветеранів м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9,для придбання фотокамер та принтерів багатофункціональних- 69,9 тис грн. та проведення капітального ремонту на суму 20,00 тис. грн. усього на загальну суму
 89,9 тис. грн
 
Капітальні трансферти  надані Благодійному фонду соціального захисту громадян «Наше майбутнє» за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 92,для придбання електроплити та комп’ютера на суму 6 ,2 тис. грн.
КТКВ 090412 «ІНШІ ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ»
Затверджені бюджетні призначення згідно програми соціально-економічного розвитку м Одеси на 2013 рік у сумі 237.00 тис. грн. виконано 174,4 тис. грн., або 73.6%.
 За підсумками  конкурсу соціальных проектів, для реалізації Програми вирішення приоритетных соціальных проблем города Одесиа в 2013 році        
В номинації 8 „Створення умов для збереження національної самобутності та  етичної ідентичності національно – культурних товариств (об’єднань) м. Одеси”    
- Громадська організація „Єврейський молодіжний центр ”ГІЛЕЛЬ”- профінансовано 35, 00  тис.грн.
- Громадська організація „Молодіжний блок Інтернаціональне крило Одещини”- профінансовано 25,00  тис.грн.
- Благодійний фонд „7 Шляхів”- профінансовано   13,6 тис. грн. 
В номінації9 „Сприяння діяльності громадських об’єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів”
- Громадська організація „Територіальне відділення спілки ветеранів Афганістану м.Одеси” – профінансовано 35,00 тис.грн.
- Організація ветеранів м.Одеси - профінансовано 30,00  тис.грн.
- Громадська організація „Асоціація Ренесанс Одеси”  профінансовано 11,00  тис.грн. 
     
В номинации 10 „Підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів”
- Громадська організація „Правова корпорація” профінансовано 12, 00 грн.    
КТКВ 110502 «ІНШІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ-ЗАКЛАДИ ТА ЗАХОДИ»
Затверджені бюджетні призначення у сумі 499,5 грн., фактичні видатки на суму 481,8 грн., або 96,5% 
Інформація про виконання бюджету наведена у додатках.
 
 
 
В. о. директора департаменту                                                         Жильцов О.С.
 
 
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків та кредитування
на реалізацію міських цільових програм
по Департаменту внутрішньої політики
Одеської міської ради за 2013 рік
Програма розв’язання пріоритетних соціальних проблем
міста Одеси з використанням
механізму соціального замовлення у 2013 році
тис. грн
Заходи міської
цільової програми
(номінації)
Затверджено
за звітний період
Виконано за звітний період
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
1. Створення умов
 для збереження національної
самобутності та етнічної
 ідентичності національно-
культурних товариств (об’єднань) 
м. Одеси з використанням
механізму соціального
замовлення у 2013 році
79,0
0,00
79,0
73,6
0,00
73,6
2. Сприяння діяльності
громадських об’єднань 
ветеранів та соціальній з
ахищеності їх членів 
76,0
0,00
76,0
75,8
0,00
75,8
3. Підвищення ролі і
соціального захисту
громадських об’єднань
інвалідів у суспільстві,
захист прав та
основоположних свобод їх членів
82,0
0,00
82,0
25,0
0,00
25,00
Всього за Програмою
237,0
0,00
237,0
174,4
0,00
174,4
                                              
 
 
 Інформація
 про виконання місцевого бюджету
 за кодами бюджетної класифікації видатків та класифікації
кредитування місцевого бюджету 
 по Департаменту внутрішньої політики
Одеської міської ради за 2013 рік 
тис. грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету/
Код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
разом
План 2013 року з ураху
ванням 
внесених
змін
Касове виконання 
за 2013рік
Кошторисні призна
чення на 2013 р. з ураху
ванням 
внесених
змін
Касове виконання за 2013рік
План 2013 року з ураху
ванням
 внесених змін
Касове виконання 
за 2013рік
1
2
3
4
5
6
7
Видатки за головним розпорядником бюджетних коштів :у т.ч.  
1103.10
488,3
189,9
131,2
1293,0
619,4
010116
366,6
313,9
0,00
0,00
366,6
313,9
2110 Оплата праці
221,4
215,2
0,00
0,00
221,4
215,2
2120 Нарахування на о/п
81,2
78,1
0,00
0,00
81,2
78,1
2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар
13,1
5,9
0,00
0,00
13,1
5,9
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
35,9
14,6
0,00
0,00
35,9
14,6
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
15,0
0,00
0,00
0,00
15,0
0,00
090412
237,0
174,4
0,00
0,00
237,0
174,4
2280 Дослідження і розробки ,окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм
237,0
174,4
0,00
0,00
237,0
174,4
2280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм не віднесених до заходів розвитку
237,0
174,4
0,00
0,00
237,0
174,4
110502
499,5
0,00
0,00
0,00
499,5
0,00
2280 Дослідження і розробки ,окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм
499,5
0,00
0,00
0,00
499,5
0,00
2280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм не віднесених до заходів розвитку
499,5
0,00
0,00
0,00
499,5
0,00
150101
0,00
0,00
189,9
131,2
189,9
131,2
3000 Капітальні видатки
0,00
0,00
189,9
131,2
189,9
131,2
3110 Придбання обладнання і предметів дострокового користування
0,00
0,00
14,4
14,3
14,4
14,3
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)
0,00
0,00
175,5
116,8
175,5
116,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее