10:20:22   |   18 февраля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1600 от 13.12.2007

№1600 от 13.12.2007

О внесении изменений в Регламент исполнительных органов Одесского горсовета, утвержденного решением исполкома Одесского горсовета от 31.10.2005 г. № 754

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№ 1600 від 13.12.2007Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754Відповідно до статей 51, 52 та 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою впорядкування документування управлінської діяльності та впровадження системи електронного документообігу, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:


1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754:


1.1. П.п. 2.3.2 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду Одеської, міської ради готуються виконавчими органами міськради відповідно до резолюції першого заступника міського голови».


1.2. П.п. 2.3.6 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«- питання затвердження міських програм та питання тарифної політики, норм і нормативів житлово-комунальних послуг - начальником управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності».


1.3. П.п. 2.3.12 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Загальний відділ не пізніше 2-ох робочих днів після реєстрації розпорядження міського голови забезпечує розміщення його тексту та всіх додатків у електронній базі за допомогою системи електронного документообігу «Діло».


1.4. П.п. 2.5.3 Регламенту викласти у новій редакції:
«Засідання виконавчого комітету проводяться у великій сесійній залі міськради. Відповідальність за матеріально-технічне забезпечення проведення засідання виконкому покладено на департамент господарського забезпечення міськради, забезпечення якісної роботи комп'ютерного та посилюючого звук обладнання - департамент інформаційних технологій міськради.


1.5. П.п. 2.5.6 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Під час проведення реєстрації осіб, запрошених на засідання виконкому за основним списком, та депутатів міськради кожному видається електронна карточка, що за дозволом міського голови надає змогу виступити з місця. Інформація про виступаючого з місця (ПІБ та посада) демонструються на електронних екранах, передавати картки іншим особам під час проведення засідання виконкому заборонено. Відповідальність за зміст інформації про доповідачів, співдоповідачів, членів виконкому, представників райадміністрацій міськради, прокуратури та міліції покладено на загальний відділ, про виступаючих, запрошених за основним списком, на організаційний відділ».


1.6. П.п. 2.5.17 Регламенту викласти у новій редакції:
«Хід засідання виконкому стенографується. Запис стенограми засідання здійснюється департаментом інформаційних технологій - на електронних (магнітних) носіях. Записи на електронних носіях архівуються. Контроль за правильністю тексту стенограми покладається на керівника загального відділу».


1.7. П.п. 2.5.19 Регламенту викласти у новій редакції:
«Протоколи засідання виконкому є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконкомом».


1.8. П.п. 2.6.1 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Загальний відділ не пізніше 10-и робочих днів після реєстрації рішення виконкому забезпечує розміщення його тексту та всіх додатків у електронній базі за допомогою системи електронного документообігу «Діло».


1.9. Доповнити розділ 3 Регламенту пунктом 3.5 наступного змісту:
«3.5. Взаємовідносини виконавчих органів Одеської міської ради.
3.5.1. При прийнятті рішень виконкому та виданні розпоряджень міського голови щодо коригування бюджету м. Одеси, виконавчі органи міськради у 3-денний термін надають до управління фінансів необхідні документи для внесення змін до бюджетного розпису.
3.5.2. Виконавчий орган міськради, який отримав від іншого виконавчого органу запит про надання інформації з питань, що входять до його компетенції, надає вмотивовану відповідь у 5-денний термін, у виключному випадку, коли неможливо дотримання вищезазначеного терміну, обов'язково надається проміжна відповідь».

 

1.10. П.п. 5.1.20 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту: «Консультантами заступників міського голови за допомогою системи електронного документообігу «Діло» здійснюється оперативне щоденне інформування відповідних заступників міського голови про випадки порушення виконавчими органами міськради контрольних строків виконання розпорядчих документів, резолюцій стосовно документів загального листування, доручень стосовно розгляду звернень громадян».


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.Міський голова                                         Е. Гурвіц

т.в.о. керуючої справами                       Т.ФідіркоСтраница создана: 08.01.2008 12:56
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 февраля 9.00 
аппаратное совещание

Далее до 1 марта
 «Конкурс 
бизнес-планов 2018»
 
Далее 17-18 февраля
Масленица в Горсаду

Далее 21 февраля 18:00
презентация книги
 А.Михалевской 
в ВКО

Далее 2 марта 18:00
Вечер литературного 
юмора в ВКО 

Далее 1 марта  14.00
выставка Н. Лозы 
«На одесских 
тротуарах»

Далее 18 февряля 12:00
Масленица
в парке Шевченко

Далее до 1 марта
отборочный этап «Каждый может испытать себя»

Далее 19 января - 26 февраля
выставка
«Рождественская 
звезда»

Далее 22 февраля  11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее