16:52:38   |   18 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1600 от 13.12.2007

№1600 от 13.12.2007

О внесении изменений в Регламент исполнительных органов Одесского горсовета, утвержденного решением исполкома Одесского горсовета от 31.10.2005 г. № 754

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№ 1600 від 13.12.2007Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754Відповідно до статей 51, 52 та 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою впорядкування документування управлінської діяльності та впровадження системи електронного документообігу, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:


1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754:


1.1. П.п. 2.3.2 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду Одеської, міської ради готуються виконавчими органами міськради відповідно до резолюції першого заступника міського голови».


1.2. П.п. 2.3.6 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«- питання затвердження міських програм та питання тарифної політики, норм і нормативів житлово-комунальних послуг - начальником управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності».


1.3. П.п. 2.3.12 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Загальний відділ не пізніше 2-ох робочих днів після реєстрації розпорядження міського голови забезпечує розміщення його тексту та всіх додатків у електронній базі за допомогою системи електронного документообігу «Діло».


1.4. П.п. 2.5.3 Регламенту викласти у новій редакції:
«Засідання виконавчого комітету проводяться у великій сесійній залі міськради. Відповідальність за матеріально-технічне забезпечення проведення засідання виконкому покладено на департамент господарського забезпечення міськради, забезпечення якісної роботи комп'ютерного та посилюючого звук обладнання - департамент інформаційних технологій міськради.


1.5. П.п. 2.5.6 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Під час проведення реєстрації осіб, запрошених на засідання виконкому за основним списком, та депутатів міськради кожному видається електронна карточка, що за дозволом міського голови надає змогу виступити з місця. Інформація про виступаючого з місця (ПІБ та посада) демонструються на електронних екранах, передавати картки іншим особам під час проведення засідання виконкому заборонено. Відповідальність за зміст інформації про доповідачів, співдоповідачів, членів виконкому, представників райадміністрацій міськради, прокуратури та міліції покладено на загальний відділ, про виступаючих, запрошених за основним списком, на організаційний відділ».


1.6. П.п. 2.5.17 Регламенту викласти у новій редакції:
«Хід засідання виконкому стенографується. Запис стенограми засідання здійснюється департаментом інформаційних технологій - на електронних (магнітних) носіях. Записи на електронних носіях архівуються. Контроль за правильністю тексту стенограми покладається на керівника загального відділу».


1.7. П.п. 2.5.19 Регламенту викласти у новій редакції:
«Протоколи засідання виконкому є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконкомом».


1.8. П.п. 2.6.1 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Загальний відділ не пізніше 10-и робочих днів після реєстрації рішення виконкому забезпечує розміщення його тексту та всіх додатків у електронній базі за допомогою системи електронного документообігу «Діло».


1.9. Доповнити розділ 3 Регламенту пунктом 3.5 наступного змісту:
«3.5. Взаємовідносини виконавчих органів Одеської міської ради.
3.5.1. При прийнятті рішень виконкому та виданні розпоряджень міського голови щодо коригування бюджету м. Одеси, виконавчі органи міськради у 3-денний термін надають до управління фінансів необхідні документи для внесення змін до бюджетного розпису.
3.5.2. Виконавчий орган міськради, який отримав від іншого виконавчого органу запит про надання інформації з питань, що входять до його компетенції, надає вмотивовану відповідь у 5-денний термін, у виключному випадку, коли неможливо дотримання вищезазначеного терміну, обов'язково надається проміжна відповідь».

 

1.10. П.п. 5.1.20 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту: «Консультантами заступників міського голови за допомогою системи електронного документообігу «Діло» здійснюється оперативне щоденне інформування відповідних заступників міського голови про випадки порушення виконавчими органами міськради контрольних строків виконання розпорядчих документів, резолюцій стосовно документів загального листування, доручень стосовно розгляду звернень громадян».


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.Міський голова                                         Е. Гурвіц

т.в.о. керуючої справами                       Т.ФідіркоСтраница создана: 08.01.2008 12:56
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 19 декабря
закрытие
«Зеленой волны»

Далее 19 декабря 13:00
Встреча кают-компании
«Морская библиотека»

Далее 18 декабря
семинар для
работодателей

Далее до 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 21 - 26 декабря
Европейское 
Рождество в Кирхе

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее