04:40:22   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №603 от 24.06.2008

№603 от 24.06.2008

Об утверждении «Порядка принятия на хранение архивных документов по личному составу, других документов, не принадлежащих Национальному архивному фонду, от предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности г. Одессы»

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№603 від 24.06.2008

Про затвердження «Порядку приймання на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси»

Відповідно до ст.ст. 40, 43, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Президента України від 13.04.2005 р. № 957/2005 “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.09.2002 р. № 685/А-2002 “Про утворення трудових архівів”, Наказу Головного архівного управління України при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.09.1998 р. № 576/3016, заслухавши інформацію директора департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради Хитрової Л.М., виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію директора департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради Хитрової Л.М. стосовно необхідності введення “Порядку приймання на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси” – прийняти до відома (додаток 1).

2. Затвердити “Порядок приймання на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси” (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.


Міський голова                                                    Е. Гурвіц

Керуюча справами                                              Т. Єршова

 

 

Додаток 1
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№603 від 24.06.2008


ІНФОРМАЦІЯ

щодо необхідності введення “Порядку приймання на зберігання архівних документів з особового складу (наказів про прийняття на роботу, переведень, звільнень, матеріального заохочення, особових рахунків або розрахунково-платіжних відомостей), інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси”

Така необхідність введення “Порядку приймання на зберігання архівних документів з особового складу (наказів про прийняття на роботу, переведень, звільнень, матеріального заохочення, особових рахунків або розрахунково-платіжних відомостей), інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси” виникла з двох основних причин:


1. Закон України від 13.12.2001 р. № 2888-ІІІ “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Накази Державного комітету Архівів України від 21.06.2002 р. № 49, від 06.08.2002 р. № 58, „Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій”, затверджені Наказом Державного комітету Архівів України від 16.03.2001 р. № 16, зареєстровані у Міністерстві юстиції України від 08.05.2001 р. № 407/5598, зі змінами від 05.06.2007 р., чітко регламентують роботу архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, з питань приймання на державне зберігання документів Національного архівного фонду. Визначено поняття – “Національний архівний фонд” та “Документ Національного архівного фонду”.
Що стосується місцевих архівних установ (трудових архівів), створених відповідно до розпорядження Президента України від 13.04.2005 р. № 957/2005-рн “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, Наказу Державного комітету архівів України від 13.05.2002 р. № 33 “Про затвердження Примірного положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.09.2002 р. № 685/А-2002 „Про утворення трудових архівів”, то регламентування їх роботи, згідно з даними документами, були покладені на органи місцевого самоврядування.


2. У місті Одесі, на підставі вищевикладених документів, на базі архівного відділу Одеської міської ради, в липні 2005 року був створений департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради, до функцій якого були включені делеговані повноваження щодо збереження архівних документів Національного архівного фонду та власні повноваження утвореного відділу документів трудового архіву департаменту, до функцій якого ввійшли прийняття та зберігання архівних документів трудового архіву.
Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради було надано нове приміщення колишнього КБ ВАТ „Пресмаш”, переобладнаного під архів. У період з 2001 року до 2005 року документи трудового архіву накопичувались в архівосховищах Державного архіву Одеської області, районних адміністрацій м. Одеси, відділі державних реєстраторів Одеської міської ради, які, відповідно до законодавства України, не повинні були цим займатися.
З 2005 року до 2007 року, у більшості випадків, документи трудового архіву передавались до департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради саме від цих структур.
Сьогодні департамент самостійно має можливість приймати архівні документи трудового архіву від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, у зв’язку з чим, виникла необхідність встановлення правової бази щодо прийняття на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду.

Тому, керуючись ст.ст. 40, 43, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядженням Президента України від 13.04.2005 р. № 957/2005-рн “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.09.2002 р. № 685/А-2002 “Про створення трудових архівів”, Наказом Головного Архівного управління України від 20.07.1998 р. № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.09.1998 р. № 576/3016, рекомендаціями, викладеними в листі Головного Архівного управління України від 14.08.1996 р. № 302-513, департамент надає на розгляд та затвердження виконавчого комітету Одеської міської ради “Порядок приймання на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси”.


Запропонований документ поділений на 3 розділи, які регламентують порядок приймання документів:
1. Перший розділ регламентує взаємовідносини з питань приймання-передачі архівних документів з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності м. Одеси, що ліквідуються, були раніш ліквідовані з різних причин та мають правонаступників, чи вищи установи, які діють на території Одеської області.


2. Другий розділ регламентує приймання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, що ліквідуються, були раніш ліквідовані з різних причин та не мають правонаступників, чи вищих установ, діючих на території Одеської області.


3. Третій розділ регламентує приймання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, власник яких невідомий (безхазяйні архівні документи), а також від комісій з припинення (ліквідаційних) підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, які не спроможні здати на зберігання архівні документи, згідно з розділом 2 цього Порядку, а також, якщо архівним документам загрожує знищення чи псування.


Керуюча справами                                           Т.М. Єршова

 

 

Додаток 2
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 603 від 24.06.2008


ПОРЯДОК
приймання на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси


Цим Порядком регламентуються умови приймання на зберігання архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси департаментом архівної справи та діловодства Одеської міської ради (далі – Департамент).
У своїй роботі щодо здійснення цих повноважень, департамент повинен чітко дотримуватися законодавства України, наказів Державного комітету архівів України, “Положення про департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради” та цього Порядку.


Розділ 1

Взаємовідносини з питань приймання-передачі архівних документів департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності м. Одеси, що припиняють діяльність, були раніш припинені з різних причин та мають правонаступників чи вищу установу на території Одеської області.

1. Комісії з припинення (ліквідаційні) підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси:
1.1. Для створення бази даних стосовно місця зберігання документів з особового складу надають до департаменту копії:
- Статуту;
- протоколів загальних зборів (при наявності);
- рішення засновника;
- рішення суду;
- інші документи стосовно ліквідації або реорганізації з ліквідацією підприємства, установи, чи організації.
1.2. Отримують консультацію в департаменті щодо впорядкування архівних справ з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, складання до них описів справ.
1.3. Передають впорядковані архівні справи з особового складу, за складеними актами приймання-передачі, правонаступникам чи вищій установі.


2. Один екземпляр описів, копія акта приймання-передачі надаються до департаменту.


3. Після перевірки факту здійснення передачі архівних справ від комісій з припинення (ліквідаційних) до правонаступників чи вищої установи, департамент надає лист – згоду до відділу державних реєстраторів Одеської міської ради щодо зняття з реєстрації відповідних юридичних осіб.


Розділ 2

Приймання департаментом архівної справи та діловодства Одеської міської ради архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, що припиняють діяльність, були раніш припинені з різних причин та не мають правонаступників чи вищу установу на території Одеської області

1. Комісії з припинення (ліквідаційні) підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси:
1.1. Звертаються до виконавчого комітету Одеської міської ради або до департаменту з листом стосовно передачі архівних документів на зберігання.
1.2. Для формування справи фонду надають до департаменту копії:
- Статуту;
- історичної довідки про підприємство;
- протоколу загальних зборів (при наявності);
- рішення засновника;
- рішення суду;
- інші документи стосовно ліквідації або реорганізації з ліквідацією підприємства, установи та організації.
1.3. Отримують консультацію в департаменті щодо впорядкування архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, складання до них описів справ.
1.4. Впорядковані архівні справи з особового складу, інші документи, що не належать Національному архівному фонду, складені до них описи в 3-х примірниках, передають за актами приймання-передачі до департаменту. Архівні документи повинні бути закартоновані в картонажі (архівні короби, виготовлені згідно з ДСТУ – 2089 – 92 “Картонна та паперова тара”).
1.5. Перераховують кошти за приймання документів на розрахунковий рахунок виконавчого комітету Одеської міської ради, згідно із затвердженими “Цінами на роботи та послуги, що виконуються департаментом архівної справи та діловодства Одеської міської ради на договірних засадах”.


2. Транспортування архівних документів до архівосховища департаменту всі установи здійснюють самостійно.


3. Кошти на впорядкування архівних документів, транспортування їх до архівосховища департаменту, виготовлення картонажів (архівних коробів) та оплату за послуги архіву, згідно із затвердженими цінами, повинні бути передбаченні у фондах комісій з припинення (ліквідаційних) підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси.


4. Після приймання справ та отримання необхідних супроводжувальних документів департамент, у місячний термін, надає комісіям з припинення (ліквідаційним) підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси лист-згоду до відділу державних реєстраторів Одеської міської ради щодо зняття з реєстрації відповідних юридичних осіб.


Розділ 3

Приймання департаментом архівної справи та діловодства Одеської міської ради архівних документів з особового складу, інших документів, що не належать Національному архівному фонду, власник яких невідомий (безхазяйні архівні документи), а також від комісій з припинення (ліквідаційних), які не спроможні здати на зберігання архівні документи, згідно з розділом 2 цього Порядку, та якщо документам загрожує знищення чи псування.


1. Кожна юридична або фізична особа, яка знайшла архівні документи, власник яких невідомий (безхазяйні архівні документи), комісії з припинення (ліквідаційні) підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, які не спроможні передати на зберігання документи, згідно з розділом 2 цього Порядку, а також юридичні та фізичні особи, які встановили, що архівним документам загрожує знищення та псування, звертаються до виконавчого комітету Одеської міської ради або до департаменту з листом стосовно передачі таких архівних документів на зберігання.


2. Департамент приймає архівні документи з особового складу в тому стані, якому вони були знайдені чи знаходяться, організовує їх транспортування до архіву, впорядкування їх, складання описів справ за кошти місцевого бюджету.


3. Підприємства, установи та організації різних форм власності м. Одеси, якщо в них є така можливість, надають до департаменту картонажі (архівні короби) для зберігання безхазяйних архівних документів.


4. Департамент після отримання архівних документів з особового складу від підприємств, установ та організацій різних форм власності м. Одеси, в місячний термін, надає другий екземпляр акта приймання цих документів, у тому числі з поміткою – “безхазяйні”.


Керуюча справами                                                  Т.М. ЄршоваСтраница создана: 25.06.2008 14:40
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее