07:44:10   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Додаток № 24
до рішення

Одеської міської ради
№ 384-VI від 28.02.2011р.

  

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(Нова редакція)

  
 
 
 
м. Одеса
2011 рік

  


1. Загальні положення
1.1. ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Управління у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Управління підпорядковане міському голові та підконтрольне міській раді.
1.4. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.5. Управління є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства України, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Місце знаходження Управління – місто Одеса, вул. Черняховського, 6, 65009, e-mail: uzr@omr.gov.ua  
 
2. Основні завдання та функції Управління
2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних
відносин відповідно до чинного законодавства України.
2.1.2. 3дійснення заходів з розвитку ринку земель міста.
2.1.3. Організація і ведення земельно-кадастрової документації.
2.1.4. Розроблення та супроводжування земельно-інформаційної системи міста Одеси.

2.1.5. Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;
2.1.6. Здійснення контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.
2.1.7. Забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.

2.2. Управління здійснює такі функції:
2.2.1. Забезпечення повноважень щодо здійснення вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам:
2.2.2. Разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надання інформації юридичним та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою;
2.2.3. Надання матеріалів на розгляд постійної комісії міської ради із землеустрою та земельних правовідносин про передачу у власність, надання в користування земельних ділянок їх вилучення, викупу в порядку передбаченому Земельним кодексом України;
2.2.4. Підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
2.2.5. Координація, організація і здійснення землеустрою на території міста;
2.2.6. Погодження містобудівної документації;
2.2.7. Видання доручень на виконання відповідних робіт, розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до законодавства;
2.2.8. Підготовка висновків про вилучення (викуп) та надання в установленому законодавством порядку земельних ділянок, що здійснюються органами місцевого самоврядування;
2.2.9. Перевірка документації із землеустрою на предмет відповідності чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

2.2.10. Підготовка проектів рішень про надання дозволу (згоди) фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою;
2.2.11. Підготовка проектів рішень міської ради та подання на затвердження документації із землеустрою;
2.2.12. Підготовка проектів рішень міської ради про скасування, втрату чинності, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень;
2.2.13. Здійснення функцій замовника по розробці документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
2.2.14. Здійснення в межах повноважень контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
2.2.15. Інформування населення про вилучення (викуп), надання земельних ділянок;
2.2.16. Розгляд інших питань в галузі земельних відносин відповідно до законодавства.

2.3. Перевірка, оформлення, реєстрація, підготовка документів, що посвідчують права на земельні ділянки:
2.3.1. Підготовка проектів договорів оренди землі на розгляд міської ради.
2.3.2. Підготовка проектів договорів про розірвання договорів оренди землі.
2.3.3. Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою.
2.3.4. Попередній розрахунок ставок орендної плати за землю та її розміру.
2.3.5. Підготовка та підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю.
2.3.6. Підготовка проектів актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі.


2.3.7. Підготовка та укладання договорів на дольову участь у землекористуванні та додаткові угоди до них.
2.3.7.1. Реєстрація договорів оренди землі укладених міською радою.
2.3.7.2. Реєстрація договорів на дольову участь у землекористуванні та договорів купівлі продажу земельних ділянок;
2.3.7.3. Підготовка податковим органам звітності про укладені договори оренди землі та договори на дольову участь у землекористуванні;
2.3.7.4. Перевірка заповнення державних актів на право власності на земельні ділянки, державних актів на право постійного користування на земельні ділянки, що надаються для підпису міському голові.
2.3.7.5. Підготовка проектів рішень міської ради про внесення змін до договорів оренди землі в частині продовження строків оренди земельних ділянок.

2.4. Контроль за виконанням договорів оренди землі:
2.4.1. Організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов'язків відповідно до укладених договорів.
2.4.2. Здійснення моніторингу надходжень коштів від орендної плати за землю.
2.4.3. Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі.
2.4.2. Підготовка актів про порушення орендарями умов договорів оренди землі та припи¬сів про їх усунення.
2.4.3. Здійснення контролю за наявністю договорів оренди землі під будівлями та споруда¬ми, на які оформлені правовстановлюючі документи.

2.5. Продаж земельних ділянок комунальної власності:
2.5.1. На підставі необхідних документів, матеріалів, розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб, підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажі із зазначенням причин відмови;


2.5.2. Підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам;
2.5.2.1. Підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
2.5.2.2. Звіт перед Одеським обласним головним управлінням земельних ресурсів про продаж земельних ділянок;
2.5.2.3. Контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок.

2.6. Організація підготовка та продаж земельних ділянок (права оренди) на конкурентних засадах відповідно до чинного законодавства України.


2.7. Організація і ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводжування міської земельно-інформаційної системи та створення муніципальної геоінформаційної системи міста Одеси.
2.7.1. Збір та обробка даних про землі міста на підставі рішень міської ради, документів що посвідчують права на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою тощо.
2.7.2. Організація і ведення земельно-кадастрової документації;
2.7.3. Ведення муніципальної геоінформаційної системи міста Одеси;
2.7.4. Підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені відомості про речові права окремої особи на нерухоме майно, а також надання витягів з Державного реєстру прав, що містять відомості про встановлення, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно.
 
2.8. Здійснення контролю за використанням і охороною земель міста та контролю за додержанням земельного законодавства:
2.8.1. Організація і здійснення контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства у місті.
2.8.2. Внесення пропозицій органу, що здійснює державний контроль за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою у разі виявлення порушення земельного законодавства громадянами та юридичними особами;
2.8.3. Внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками.
2.8.4. Взаємодія з органом, що здійснює державний контроль за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.
2.8.5. Прийняття у межах повноважень до юридичних та фізичних осіб заходів щодо припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об'єктів, що ведуться з порушенням вимог законодавства.
2.8.6. Збирання, зведення та аналіз інформації про використання та охорону земель міста;
2.8.7. Виконання інших функцій зі здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства.

2.9. Діяльність з адміністративно-територіального устрою:
2.9.1. Підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради документів про встано¬влення та зміну меж районів у місті.
2.9.2. Внесення пропозицій про встановлення та зміну меж міста відповідно до чинного законодавства.

2.10. Забезпечення реалізації державної політики в сфері державної експертизи
землевпорядної документації:
2.10.1. Координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи землевпорядної документації.
2.10.2. Ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації.

2.11. Перевірка, підготовка та надання на розгляд створеної міською радою комісії по земельних спорах матеріалів щодо вирішення земельних спорів.
2.12. Прийом, реєстрація, систематизація, зберігання та використання архівних матеріалів.
2.13. Забезпечення дотримання законодавства про державні таємницю та інформацію.
2.14. Розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповіді на них, ведення прийому громадян.
2.15. Представництво в усіх підприємствах, організаціях, установах, захист своїх прав та інтересів в усіх судових інстанціях.
2.16. Організація претензійно-позовної роботи.
2.17. Участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.
2.18.Здійснення функцій у встановленому порядку замовника науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою, ведення муніципальної геоінформаційної системи тощо.
2.19. Використання в установленому порядку бюджетних коштів для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організація у цій сфері наукових досліджень та науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями.
2.20. Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів.
2.21.Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. Керівництво й структура управління:
3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Начальник Управління може мати заступників, яких, за його поданням, призначає і звільняє з посади міський голова.

 
3.3. Начальник Управління:
3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на Управління завдань і виконання своїх функцій;
3.3.2. Вносить міському голові пропозиції про затвердження штатного розпису Управління в рамках граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління;

3.3.3. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника Управління, формує структурні підрозділи Управління (відділи, сектори) відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує положення про них, а також функціональні обов'язки працівників Управління;

3.3.4. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління та керівників структурних підрозділів;
3.3.5. Веде особистий прийом громадян.
3.3.6. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Управління, вживає заходів до його поліпшення;
3.3.7. Контролює діяльність створених міською радою комунальних підприємств, що надають послуги (виконують роботи) за дорученням
Управління, розглядає і затверджує їхні кошториси, штатний розпис, звіти і баланси;
3.3.8. Є головним розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису Управління;
3.3.9. У межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян;
3.3.10. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває рахунки у встановленому
порядку;
3.3.11. Видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.
3.3.12. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам, розподіл обов'язків між заступниками начальника Управління встановлюється начальником Управління одноособово.
3.3.13. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Управління.
 
3.4. Управління утримується за рахунок бюджету міста.
3.5. Майно, що використовується Управлінням є об'єктом комунальної власності територіальної громади міста і відображається на балансі Управління.
3.6. Граничну чисельність працівників Управління затверджує міська рада.
3.7. Структуру Управління затверджує його начальник за погодженням з Одеським міським головою.
3.8. Структурні підрозділи управління діють відповідно до положень про них, які затверджуються начальником управління.
 

4. Права Управління

4.1. Управління має право:
4.1.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.2. Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.
4.1.3. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.4. Створювати технічну раду з метою розгляду, прийняття рішень і внесення документів міській раді, її виконавчому комітету, територіальним органам земельних ресурсів, органам містобудування та архітектури, тощо з питань, що належать до функцій Управління.
4.1.5. Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
4.1.6. На безоплатній основі одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 
Секретар ради                                                                 Бриндак О.Б.

 

 Страница создана: 28.03.2011 13:20
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 16 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 14 июля 21:30
кинопоказ «Safety Last!»

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее