09:12:09   |   14 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

Додаток №26
до рішення

Одеської міської ради
№ 384-VI від 28.02.2011р.

 ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНСПЕКЦІЮ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Одеса
2011

  


1. ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Інспекція) утворюється Одеською міською радою (далі – Міська рада) та є її виконавчим органом, їй підконтрольна та підзвітна, підпорядкована виконавчому комітету Одеської міської ради (далі – Виконком) та Одеському міському голові (далі – Міський голова).

2. Інспекція створена з метою здійснення контролю за:
- дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою;
- станом благоустрою території м. Одеси, в тому числі озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій.

3. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією і Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Міської ради, її Виконкому, розпорядженнями Міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Інспекція в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Міської ради, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

5. Місцезнаходження Інспекції: 65007, м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 13. Офіційна електронна адреса:
info@blagoustriy.od.ua .

6. У цьому положенні терміни вживаються в значенні, визначеному Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою території міста Одеси (текстова частина), затвердженими рішенням Міської ради від 22.01.2008 р. №2153-V.

7. Основним завданням Інспекції є:
- контроль за станом благоустрою міста Одеси;
- контроль за дотриманням правил благоустрою території міста Одеси;
- сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста Одеси;
- притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
- профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою населеного пункту.

8. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
8.1. Проводить перевірки території міста щодо стану їх благоустрою.
8.2. Проводить перевірки додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
8.3. Складає протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до адміністративної відповідальності.
8.4. Складає приписи щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів та здійснює контроль за виконанням заходів по приписах щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану.
8.5. Проводить перевірки виконання благоустрою прилеглої території об’єктів після закінчення будівництва (реконструкції, ремонту).
8.6. Подає позови до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.

8.7. Згідно з чинним законодавством вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста.
Контролює забезпечення чистоти і порядку в місті, очищення території та об'єктів від побутових відходів, самовільно розміщених об'єктів та елементів благоустрою.
8.8. Узгоджує в установленому порядку план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на якому розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
8.9. Бере участь в обговоренні проектів благоустрою об'єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
8.10. Вносить пропозиції про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Одеси.
8.11. Безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що відносяться до її компетенції.
8.12. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.
8.13. Інформує Міську раду, Виконком, виконавчі органи Міської ради про результати перевірок.
8.14. Готує матеріали та пропозиції на засідання Міської ради, її постійних комісій, Виконкому, виконавчих органів Міської ради за своєю компетенцією, а також ініціює їх проведення.
8.15. Координує дії виконавчих органів Міської ради, створених нею комунальних підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою.
8.16. Бере участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутримувачів – підприємств, установ, організацій, відповідальних за утримання об’єктів та елементів благоустрою.
8.17. Здійснює заходи щодо залучення на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси, у тому числі благодійні, від юридичних та фізичних осіб на соціально-економічний розвиток м. Одеси для здійснення заходів з поліпшення благоустрою.
8.18. Узгоджує, в частині дотримання вимог законодавства України в сфері благоустрою населених пунктів, розміщення на територіях загального користування, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій та інших об’єктах благоустрою:
- будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного, жилого та іншого призначення;
- елементів благоустрою;
- малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- прибудов;
- стоянок автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводів;
- огорож, будівельних лісів.


8.19. Погоджує проекти, в частині дотримання вимог законодавства України у сфері благоустрою населених пунктів, з будівництва, реконструкції та ремонту:
- будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного, жилого та іншого призначення;
- елементів благоустрою;
- малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- прибудов;
- стоянок автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводів.

8.20. Забезпечує видачу, подовження та закриття ордерів на виконання будь-яких земляних, монтажних та інших робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням, а саме:
- будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного, жилого та іншого призначення;
- розміщенням елементів благоустрою;
- розміщенням малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- розміщенням прибудов;
- розміщенням стоянок автомобільного та водного транспорту;
- розміщенням шляхопроводів;
- будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних підземних комунікацій;
- інших земельних робіт.

8.21. Здійснює контроль за дотриманням термінів виконання робіт за виданими Інспекцією дозволами, ордерами, шляхом укладання відповідних договорів з підрядною організацією, довідками, погодженнями тощо.

8.22. Складає протоколи про адміністративні правопорушення зі справ, віднесених законодавством до її компетенції.
8.23. Виявляє факти самочинного будівництва та повідомляє про такі факти управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та районну адміністрацію Одеської міської ради за місцезнаходженням об’єкта самочинного будівництва і направляє наявні матеріали.
8.24. Утворює комісію з видалення зелених насаджень, затверджує її положення та склад. Приймає рішення за заявами, що надійшли від юридичних та фізичних осіб про видалення зелених насаджень та надає ордери на видалення зелених насаджень у місті.
8.25. Вносить на розгляд Виконкому пропозиції у сфері благоустрою населеного пункту.
8.26. Готує та подає проекти рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови про забезпечення суб'єктами господарської діяльності, незалежно від форм власності, благоустрою території, порядку і чистоти в місті; розробляє пропозиції про вдосконалення механізму контролю об'єктів інфраструктури на розгляд Міської ради, Виконкому, Міському голові.
8.27. Організує роботу з створення електронної карти благоустрою міста.
8.28. Надає в межах своєї компетенції органам виконавчої влади відповідну інформацію у випадках виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій, катастроф).
8.29. Координує роботу підприємств усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів та елементів благоустрою міста.
8.30. Здійснює відповідно до законодавства контроль за використанням та утриманням об’єктів нерухомого майна всіх форм власності.
8.31. Щотижнево інформує районні адміністрації Одеської міської ради про видані дозволи (ордери) на проведення робіт з тимчасового погіршення благоустрою.
8.32. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 
9. Інспекція має право:
9.1. Проводити перевірки територій, об'єктів благоустрою міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
9.2. Складати приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
9.3. Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшені стану території та об'єктів благоустрою м. Одеси.

9.4. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Одеси.
9.5. Брати участь, у межах своєї компетенції, у роботі комісій, утворених Міською радою, Виконкомом, виконавчими органами Міської ради, Міським головою.
9.6. Брати участь в обговоренні проектів технічної документації з питань благоустрою, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення, малих архітектурних форм (МАФ), прибудов, шляхопроводів, стоянок автомобільного та водного транспорту і вносити відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
9.7. Подавати до суду позови про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою міста внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.
9.8. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Міської ради, місцевих органів виконавчої влади, територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.
9.9. Скликати у встановленому порядку наради за своєю компетенцією.
9.10. Набувати інших прав відповідно до законодавства.

 
10. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Міським головою.
10.1. Начальник Інспекції має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Міським головою.
10.2. Начальник Інспекції в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Міській раді, підпорядкований Міському голові та Виконкому.
10.3. Начальник Інспекції:
- керує діяльністю Інспекції, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені та діє від імені Інспекції без доручення;
- вносить на розгляд Міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника, керівних підрозділів та працівників Інспекції;
- представляє Міському голові розроблений проект штатного розпису Інспекції з розрахунком видатків на її утримання в межах загальної суми видатків на утримання виконавчих органів ради, що затверджується Міською радою;
- визначає функціональні обов’язки працівників Інспекції; сприяє підвищенню їх кваліфікації;
- організовує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- в межах своїх повноважень видає накази;
- в межах своїх повноважень представляє Інспекцію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
- веде особистий прийом громадян; - здійснює контроль за діяльністю працівників служб з благоустрою виконавчих органів Міської ради, комунальних підприємств; - в межах своїх повноважень видає доручення, відкриває рахунки в установленому законодавством порядку;
- вносить пропозиції Міському голові про призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих Інспекції підприємств, установ та організацій комунальної власності;
- є головним розпорядником бюджетних коштів Інспекції відповідно до діючого законодавства України.

11. Разом з начальником Інспекції до її складу входять:
- заступники начальника Інспекції;
- структурні підрозділи Інспекції (відділи, сектори);
- бухгалтери.

11.1. Підпорядкованість відділів Інспекції його заступникам, встановлюється наказом начальника Інспекції.
11.2. Відділи Інспекції здійснюють надані їм повноваження відповідно до Положень про них. Положення про відділи, затверджуються начальником Інспекції.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, пов’язаних із діяльністю Інспекції, можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Інспекції.
13. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, рахунки, відкриті в органах державного казначейства. Фінансування здійснюється за рахунок коштів передбачених у бюджеті.

Секретар ради                                                                       О.Б. БриндакСтраница создана: 28.03.2011 13:54
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее 15 ноября 
дискуссия ко Всемирному дню толерантности
Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее