11:42:14   |   20 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №593 від 29.09.2011

№593 від 29.09.2011

Про внесення змін до Положення про Адресний реєстр міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009 року № 809

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№593 від 29.09.2011

Про внесення змін до Положення про Адресний реєстр міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009 року № 809

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для реалізації та захисту майнових та особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб, прав та інтересів територіальної громади, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1.
Внести зміни до Положення про Адресний реєстр міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009 року № 809 (додаються).

2. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) оприлюднити це рішення у засобах масової інформації у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.

 
  
Міський голова                                               О. Костусєв

Керуюча справами                                         Т. Герасименко

 

 

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№593 від 29.09.2011

 
Зміни до Положення
про Адресний реєстр міста Одеси,
затвердженого рішенням виконавчого комітету
Одеської міської ради від 28.07.2009 року № 809

 
I. Розділ 1 «Загальні Положення» доповнити наступним змістом:
пп. 1.2 «а також видає довідки з Адресного реєстру»;
пп. 1.3 викласти у новій редакції:
«1.3. Адміністратором Адресного реєстру (далі – Адміністратор) є комунальне підприємство «Право», що має повний доступ до електронної бази даних і відповідає за її технічне та технологічне створення та ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за збереження і захист даних, що містяться в Адресному реєстрі; за дорученням Держателя здійснює підготовку довідок Адресного реєстру міста Одеси»;
пп. 1.6 викласти у новій редакції:
«1.6. Довідка з Адресного реєстру міста Одеси – це документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси. Довідки можуть бути наступних видів:
- про резервування адреси об’єкта нерухомого майна;
- про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна;
- про підтвердження адреси об’єкта нерухомого майна».

II. Розділ 2 «Правила надання адрес» доповнити наступним змістом:
пп. 2.2 «Тимчасове надання адрес можливе також за іншими геонімами, які фактично розташовані на території міста Одеси»;
пп. 2.11 «Надання земельних ділянок Одеською міською радою у власність/користування здійснюється за адресами, що містяться у довідках з Адресного реєстру міста Одеси».

III. Розділ 3 «Резервування адрес та внесення відомостей про адреси до Адресного реєстру» доповнити наступним змістом:
пп. 3.1 «Технічна інвентаризація нових (реконструйованих) об’єктів здійснюється КП «ОМБТІ та РОН» після відповідного резервування адреси таких об’єктів нерухомого майна»;
пп. 3.3 виключити, нумерацію пп. 3.4 змінити на пп. 3.3 і далі по тексту;
пп. 3.8 виключити, нумерацію пп. 3.9 змінити на пп. 3.8 і далі по тексту;

пп. 3.8 викласти у наступній редакції:
«3.8. Фізичні та юридичні особи для резервування, визначення відповідності та підтвердження адрес надають Держателю замовлення встановленого зразка та необхідні документи».
У пп. 3.8 слова та символи «додаток 3 до цього Положення» змінити на слова та символи «додаток 1 до цього Положення» (додається).
У пп. 3.9 слова та символи «додаток 4 до цього Положення» змінити на слова та символи «додаток 2 до цього Положення» (додається).
Доповнити пп. 3.15 «Додаткові послуги, пов’язані з підготовкою документів для видачі довідок з Адресного реєстру, можуть надаватися за окремим договором між уповноваженим підприємством та замовником».

IV. Розділ 4 «Надання та використання інформації з Адресного реєстру міста Одеси»
пп. 4.1 викласти у наступній редакції:
«4.1. Держатель визначає уповноважену посадову особу, яка відповідає за виготовлення довідок з Адресного реєстру з використанням спеціальних бланків документів, виготовлених типографським способом, та завіряє їх своїм підписом та печаткою. Довідка виготовляється у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий залишається у справі Держателя».
Виключити пп. 4.4 та пп. 4.5.

V. Доповнити розділом 5 «Видача дубліката довідки та її анулювання»:
5.1. Підставами для переоформлення довідки є зміна найменування топоніму.
У разі виникнення підстав для переоформлення довідки заявник подає заяву про переоформлення довідки, яка має містити причини переоформлення.
5.2. Підставами для видачі дубліката довідки є:
- втрата довідки;
- пошкодження довідки.
5.3. Видача дубліката довідки здійснюється на підставі:
- заяви про видачу дубліката довідки, яка має містити причини такої видачі;
- непридатної для використання довідки (у разі її наявності), якщо підставою для переоформлення довідки є її пошкодження.
5.4. Документи, що подаються для переоформлення або видачі дубліката довідки, розглядаються протягом трьох робочих днів.
Про переоформлення або видачу дубліката довідки вноситься відповідний запис.
5.5. Анулювання здійснюється у випадку припинення підстав для резервування/підтвердження адреси об’єкта нерухомого майна.

VI. Розділ 5 «Прикінцеві положення» вважати розділом 6.

У пп. 4.2 слово «Адміністратор» змінити на «Держатель» та після слова «виготовлення» додати слова «та підписання».
   
   
   
    
Керуюча справами                                                      Т. Герасименко

 

 

Додаток 1

 

Додаток 2Страница создана: 04.10.2011 11:14
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее