/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №133 від 04.04.2012р.

№133 від 04.04.2012р.

Про внесення змін до додатків 1, 3 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» зі змінами та доповненнями

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№133 від 04.04.2012р.

Про внесення змін до додатків 1, 3 до рішення
виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій
редакції» зі змінами та доповненнями

Відповідно до п.п. 7, 13, п. «а» ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України «Про рекламу», ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, з метою удосконалення правового регулювання порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси, у тому числі приведення його у відповідність до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1631-VІ, та Концепції розвитку зовнішньої реклами у місті Одесі, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.03.2011 року №90, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до додатків 1, 3 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року №434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» зі змінами та доповненнями згідно з додатками 1, 2.

2. Управлінню реклами Одеської міської ради вжити заходів з відстеження результативності цього рішення.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Підгайного С.Г.
 
Міський голова                                 О. Костусєв

Т.в.о керуючої справами                  О. Павлова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 04.04.2012р. №133

 

Зміни до додатка 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» зі змінами та доповненнями

 

1. У тексті Правил слова «Єдиний дозвільний центр» замінити словами «Дозвільний центр» у відповідному відмінку.

2. Підпункт 6.10 після слова «виключно» доповнити словом «наземних».

3. У підпункті 6.13 абзац 3 викласти в наступній редакції:
«Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, у тому числі на огороджувальних конструкціях, що відділяють пішохідну зону від проїжджої частини, забороняється».

4. У підпункті 14.17 слова та символи «від 3 сюжетів до 8» замінити словами та символами «від 4 сюжетів до 8».

Т.в.о. керуючої справами                     О. Павлова

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 04.04.2012р. №133

 

Зміни до додатка 3 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» зі змінами та доповненнями

 

1. У підпункті 3.1.3 слово «трьох» замінити словом «двох».

2. Доповнити розділ 5 підпунктом 5.7 наступного змісту:
«5.7. У разі не розміщення Користувачем рекламного засобу, якщо це пов’язано зі зверненням до робочого органу із заявою про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, плата за наступні календарні місяці за надане право користування відповідним місцем для розташування даного рекламного засобу не нараховується. Нарахування плати за право користування місцем для розташування даного рекламного засобу призупиняється з наступного календарного місяця від дати отримання Підприємством письмової заяви Користувача, до якої обов’язково додається копія заяви про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами із відбитком штампу робочого органу про її отримання. Після призупинення нарахування плати за умовами даного Договору Користувач зобов’язується не розміщувати відповідний рекламоносій.
Якщо Підприємством буде встановлено, що Користувач продовжує розміщувати рекламний засіб після подання відповідної заяви, плата за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу нараховується відповідно до пп. 5.1 Договору».
 
Т.в.о керуючої справами                        О. Павлова

 

Рішення виконкому №133 від 04.04.2012р. оприлюднено в газеті "Одесский Вестник" №60 (5111) від 24.04.2012р.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
12.04.2012 11:25

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/40625/