03:36:51   |   25 июня 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
CБОР ПОДПИСЕЙ в защиту одессита от смертной казни
Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №408 від 22.10.2012р.

№408 від 22.10.2012р.

Про внесення змін та доповнень до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005р. №754 (зі змінами та доповненнями)

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№408 від 22.10.2012р.

Про внесення змін та доповнень до Регламенту виконавчих органів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754 (зі змінами та доповненнями)

Відповідно до статей 51, 52 та 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Одеської міської ради від 13.08.2012р. №2419-VI «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» у місті Одесі», з метою забезпечення використання російської мови як регіональної нарівні з державною на території м. Одеси для документування управлінської діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, впровадження в практику прийняття управлінських рішень інформаційних технологій, налагодження системи обліку зауважень та пропозицій щодо оприлюднених проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, зменшення витрат та економії бюджетних коштів, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005р. №754 (зі змінами та доповненнями):
 

1.1. Доповнити розділ 1 пунктом 1.6 наступного змісту:
«1.6. Для роботи виконавчих органів Одеської міської ради, а також для офіційних повідомлень використовується українська та російська мови. Діловодство у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради ведеться російською мовою як регіональною нарівні з державною. Спілкування та листування за зверненнями юридичних та фізичних осіб, які використовують російську мову, здійснюється виконавчими органами та комунальними підприємствами Одеської міської ради російською мовою».
 

1.2. Викласти підпункт 2.2.7 у наступній редакції:
«2.2.7. Усі документи та довідково-інформаційні матеріали або їх відповідним чином засвідчені копії, що стали підставою для підготовки проекту рішення виконкому, підлягають обов’язковому перенесенню на електронні носії шляхом сканування. Кожний документ зберігається у вигляді окремого електронного файлу у форматі pdf».
 

1.3. Доповнити підпункт 2.2.14 абзацом наступного змісту:
«Керівники виконавчих органів міськради, які є виконавцями проектів рішень виконкому, зобов’язані розглядати всі зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб щодо проекту рішення виконкому незалежно від каналу, яким їх було отримано: письмово, на особистому прийомі, за телефоном або електронною поштою; вести їх облік; аналізувати та опрацьовувати, узагальнювати інформацію про врахування зауважень та пропозицій або про підстави щодо їхнього відхилення; готувати звіт про отримані від юридичних та фізичних осіб зауваження та пропозиції щодо проекту рішення виконкому, аналіз їх врахування або відхилення.
 

1.4. Викласти підпункт 2.4.9 у наступній редакції:
«2.4.9. Виконавці проектів рішень виконкому не пізніше ніж за 25 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття надають до загального відділу на паперових та електронних носіях або електронною поштою:
- проект рішення виконкому, завізований і погоджений відповідно до п. 2.2 цього Регламенту;
- довідково-інформаційні матеріали;
- розпорядчий документ, якщо проект рішення виконкому готується на його виконання;
- документи, на підставі яких розроблено проект рішення виконкому, або їх відповідним чином засвідчені копії;
- звіт про отримані від юридичних та фізичних осіб зауваження та пропозиції щодо проекту рішення виконкому, аналіз їх врахування або відхилення;
- перелік документів, що додаються до проекту рішення виконкому, із зазначенням кількості аркушів, підписаний керівником виконавчого органу або членом виконкому – автором та розробником проекту рішення;
- список осіб, додатково запрошених на розгляд проекту рішення виконкому.
Виконавці проектів рішень виконкому несуть персональну відповідальність за відповідність змісту зазначених у цьому підпункті документів, наданих ними на паперових та електронних носіях».
 

1.5. Доповнити пункт 2.4 підпунктом 2.4.15 наступного змісту:
«2.4.15. Проекти рішень, які вносяться на розгляд виконкому, не пізніше ніж за 3 доби до засідання надаються на електронних носіях, локальною комп'ютерною мережею або електронною поштою:
членам виконкому;
головам райадміністрацій;
прокуратурі м. Одеси;
юридичному департаменту;
департаменту документально-організаційного забезпечення;
департаменту з організації роботі ради;
головам постійних комісій та керівникам депутатських фракцій міськради (департаментом з організації роботи ради);
департаменту інформації та зв'язків з громадськістю;
КП "Редакція газети "Одеський вісник" (департаментом інформації та зв'язків з громадськістю)».
 

1.6. Доповнити підпункт 2.5.3 абзацом наступного змісту:
«На офіційному веб-сайті Одеської міської ради КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» спільно з департаментом інформації та зв'язків з громадськістю забезпечує онлайн трансляцію ходу відкритих засідань виконкому».
 

1.7. Викласти підпункт 5.1.5 в наступній редакції:
«5.1.5. Усі розпорядчі документи міського голови, виконкому та інших виконавчих органів виконуються українською або російською мовами, за винятком документів з питань міжнародних та міжнаціональних відносин, що можуть виконуватися мовою кореспондента».
 

1.8. Виключити другий абзац підпункту 5.1.12.
 

1.9. Доповнити підпункт 5.1.16 абзацом наступного змісту:
«Для листів від юридичних осіб, що адресовані Одеському міському голові та членам виконкому, біля входу до адміністративної будівлі Одеської міської ради встановлено скриньку. Виймання кореспонденції з неї здійснюється в робочі дні тричі: 09.30, 11.30, 13.00».
 

1.10. Викласти підпункт 2.2.4 в наступній редакції:
«2.2.4. Проекти рішень виконкому готуються виконавчими органами або безпосередньо членами виконкому. До підготовки проекту рішення можуть бути залучені спеціалісти з даного питання».
 

1.11. Викласти підпункт 2.2.5 в наступній редакції:
«2.2.5. Відповідальність за підготовку рішення несе керівник виконавчого органу, на якого відповідно до резолюцій міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, членів виконкому, орієнтовного плану роботи виконкому покладено організацію підготовки проекту рішення виконкому, або член виконкому – автор та розробник проекту рішення».
 

1.12. Викласти підпункт 2.2.10 в наступній редакції:
«2.2.10. Проекти рішень виконкому готуються у виконавчому органі, якому доручено його підготовку, або безпосередньо членом виконкому – автором та розробником проекту рішення, та надаються до загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради (далі – загального відділу) в надрукованому (на папері) та в електронному (на електронному носії, локальною комп’ютерною мережею, електронною поштою) вигляді для перевірки, коригування та перенесення на бланк “Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради”, який є бланком суворої звітності та на руки виконавцям не видається.
Проекти рішень готуються за допомогою ПК у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату та включати всі розділи, передбачені для проектів рішень виконкому цим Регламентом.
Загальний відділ протягом двох днів після надходження проекту рішення, автором та розробником якого є безпосередньо член виконкому, передає даний проект до профільного виконавчого органу за пропозицією члена виконкому – автора проекту рішення, яка має бути зазначена у супровідному листі, що додається до проекту рішення у складі довідково-інформаційних матеріалів, для забезпечення процедури візування згідно з цим Регламентом.
Результати візування, в тому числі зауваження та негативні висновки, не можуть бути перешкодою для розгляду на засіданні виконкому проекту рішення, включеного до порядку денного, проте підлягають обов’язковому обговоренню під час розгляду проекту рішення»
 

1.13. Викласти підпункт 2.4.2 в наступній редакції:
«2.4.2. Засідання виконкому проводяться відповідно до порядку денного, який складає загальний відділ, в тому числі на підставі пропозицій членів виконкому.
Через 3 дні після проведення засідання виконкому на основі плану роботи виконкому загальний відділ складає орієнтовний порядок денний наступного засідання виконкому, який підписується керуючим справами виконкому».
 

1.14. Доповнити підпункт 2.5.5 четвертим абзацом наступного змісту:
«Член виконкому має право вносити поправки до проектів рішень виконкому, що включені до порядку денного засідання виконкому, які підлягають обов’язковому розгляду».
Абзаци четвертий, п’ятий та шостий підпункту 2.5.5 вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим та сьомим.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Герасименко Т.В.

Міський голова                                 О. Костусєв

Керуюча справами                           Т. Герасименко
 Страница создана: 26.10.2012 17:43
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 22 июня по 1 июля
Ф Е С Т И В А Л Ь 
«ХОЧУ В ОДЕССУ»

Далее 23 июня 9:00
чемпионат по
ирландским танцам

Далее 25 июня 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 29 июня - 1 июля
«Лавка мастеров» - Made in Ukraine»

Далее 24 июня
День молодежи.
Программа
Далее Программа 
ко Дню Конституции
Далее 22-25 июня
чемпионат по плаванию на открытой воде

Далее 27 июня 10:00
ИСПОЛКОМ

Далее 19 - 24 июня 
Фестиваль стрит-арта

Далее 24 июня 10:00-14:00
Молодежная 
ярмарка вакансий 

Далее 6 июля 15:00
Александра Кадзевич
выставка «Работа кистью»

Далее 29 июня 20:00
«СтудМисс Одесса 2018»

Далее 18 июля в 10:00
CЕ С С И Я

Далее 29 июня с 15:00
фестиваль творчества «Надежда есть»

Далее 13-22 июля
IX Одесский 
международный 
кинофестиваль

Далее 22 июня 12:00
Воркшопы в Одесском
лицее дизайна

Далее 28 - 29 июня 
фестиваль немого кино «Немые Ночи»

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее до 2 июля конкурс
бизнес-проектов для финпомощи

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее