05:57:25   |   22 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №191 от 15.03.07

№191 от 15.03.07

Об утверждении Положения о Попечительском совете управления социальной защиты населения и труда Одесского городского совета в новой редакции (Утратило силу)

Утратило силу согласно решения исполкома Одесского горсовета №218 от 27.04.2010г.

Про затвердження Положення про Піклувальну раду

управління соціального захисту населення та праці

Одеської міської ради в новій редакції

 

Відповідно до ст.ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 9, 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою покращення взаємодії громадських організацій і органів місцевого самоврядування виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про Піклувальну раду управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.


Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про Піклувальну раду при
управлінні соціального захисту населення та праці
Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Піклувальна рада створена при управлінні соціального захисту населення та праці Одеської міської ради (Управління) як колегіальний орган, до складу якого входять представники громадських організацій міста, депутати Одеської міської ради, представники управління охорони здоров’я Одеської міської ради та посадові особи Управління.
1.2. Піклувальна рада створена відповідно до Положення про Управління з метою реалізації Міських цільових програм соціального захисту незахищених верств населення м. Одеси.
1.3. Піклувальна рада координує об’єктивний розподіл різних видів матеріальної допомоги, а також надання соціального обслуговування незахищеним верствам населення міста Одеси.

2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

2.1. Склад Піклувальної ради формується на підставі пропозицій найбільш значимих громадських організацій, депутатів Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради та управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради. Кількісний склад якої не менш 8 чоловік.
2.2. Склад Піклувальної ради затверджується розпорядженням міського голови.
2.3. Головою піклувальної ради є начальник Управління.
2.4. Секретар Піклувальної ради обирається членами ради на 1 - му засіданні Піклувальної ради.
2.5. Склад Піклувальної ради відновлюється кожні п’ять років.
2.6. У своїх діях Піклувальна рада керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про соціальні послуги”, Законом України “Про прожитковий мінімум”, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами України в межах своєї компетенції.
2.7. Засідання піклувальної ради проводиться не менш двох разів на місяць.
У випадку не передбачуваних обставин начальником управління подається клопотання до керівництва Міської ради про доцільність надання матеріальної допомоги.

2.8. Засідання Піклувальної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
Рішення Піклувальної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 присутніх членів Піклувальної ради.
При рівності голосів, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова Піклувальної ради.
2.9. Аналогічні Піклувальні ради створюються в структурних підрозділах Управління, склад яких затверджується начальником Управління.
Керівник структурного підрозділу Управління є головою Піклувальної ради, створеної в структурних підрозділах Управління.
Голова Піклувальної ради Управління має право брати участь у роботі Піклувальної ради структурних підрозділів із правом вирішального голосу.
2.10. Рішення піклувальної ради є підставою в наданні або відмови в наданні допомоги.
2.11. Член Піклувальної ради зобов’язаний брати учать у її роботі, відвідувати засідання. У випадку припинення участі в засіданнях ради без поважних причин протягом трьох місяців, повноваження члена ради можуть перейти іншій особі, затвердженій розпорядженням міського голови.

3. ФУНКЦІЇ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

3.1. Піклувальна рада розглядає звернення громадян міста Одеси щодо питання надання різних видів соціальних послуг.
3.2. Надання цільової адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Одеси, здійснюється згідно міських цільових програм.
Якщо громадянин не перебуває на обліку в територіальному центрі, його заява розглядається на засіданні Піклувальної ради Управління.
3.3. Розгляд клопотань громадських організацій, благодійних фондів з питань виділення матеріальної та іншої допомоги.
3.4. Розгляд питань щодо поселення до Геріатричного дому милосердя ім. Св. зцілителя Пантелеймона, геріатричного пансіонату для осіб пенсійного віку тощо.
3.5. Розгляд питань щодо зняття та постановки на облік громадян у територіальних центрах, тощо (піклувальною радою територіальних центрів).
3.6 Для розгляду питання, що потребують стороннього фахового досвіду Піклувальна рада може залучати представників відповідних профільних органів державної влади й управлінь за попереднім погодженням з їх керівниками.
3.7. Розподіл усіх видів соціальної, матеріальної допомоги та інших послуг по територіальних центрах районів, громадських та благодійних організацій та фондів, громадянам що звернулися за соціальною допомогою та не знаходяться на обліку в територіальних центрах а саме:
• надання цільової адресної допомоги:
- одноразової;
- постійної;
- короткочасної, період якої визначається на засіданні Піклувальної ради;
• соціально-побутових послуг
• соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації
• соціально - економічних послуг;
3.8 Контингент, якому за рішенням Піклувальної ради можуть надаватися соціальні послуги:
- самотні непрацездатні громадяни;
- інваліди I-ї, II-ї та III-ї групи - непрацюючі;
- ветерани війни і праці;
- члени родини загиблих, померлих або визнаних такими, що пропали безвісті;
- діти з незаможних сімей;
- діти інваліди до 16 років;
- діти з багатодітних малозабезпечених сімей;
- діти сироти;
- особи, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах, незалежно від розміру їх доходу та наявності родичів;
- інші категорії громадян, у відношенні яких законодавством передбачені особливі (додаткові) заходи соціального захисту.
3.9. На засіданні Піклувальної ради можуть бути розглянуті звернення осіб, які не відносяться до категорій, встановлених у пп. 3.8 п. 3 цього Положення, щодо надання їм допомоги у зв’язку із виникненням певних життєвих обставин.
За результатами розгляду звернень громадян Піклувальна рада готує пропозиції про надання допомоги або відмову у її наданні.
3.10. При ухваленні рішення Піклувальною радою про надання будь-якого виду соціального допомоги малозабезпеченим громадянам міста, рада зобов’язана врахувати наступні критерії:
- соціальний статус;
- рівень матеріальної забезпеченості;
- стан здоров’я;
- умови проживання;
- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян);
- клопотання, характеристика з місця роботи, навчання щодо надання допомоги;
- певні життєві обставини особи, що потребує допомоги( такі обставини визначаються в акті обстеження матеріально - побутових умов проживання), письмових підтверджень громадських організацій, сусідів та інших).

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Цільова грошова допомога надається громадянам при наявності таких документів:
- особиста заява;
- копія громадянського паспорту;
- копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку); - копія посвідчення (інвалід ВВВ, учасник БД, учасник ВВВ, в'язень
концтабору, член сім'ї загиблого, репресований, пенсіонер та інше);
- довідки про доходи всіх членів сім'ї;
- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;
- у разі надання матеріальної допомоги на лікування, придбання ліків – рецепти з поліклінік, лікарень та рахунки із аптек, копії розрахункових документів;
- довідка з місця навчання – для осіб, які навчаються;
- інші документи, які впливають на надання соціальної допомоги;
- розписка про зобов’язання цільового використання коштів.
Зазначені документи, при наявності, можуть бути замінені витягом із загальнодержавних та місцевих електронних баз даних на технічних та паперових носіях.

5. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ОДЕСИ

5.1. Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах бюджетних призначень і залучених благодійних надходжень.
5.2. Одноразова матеріальна допомога на лікування, проживання тощо у розмірі, що не перевищує прожиткового мінімуму (на момент прийняття рішення Піклувальною радою), виділяється на підставі рішення Піклувальної ради.
5.3. У випадах, коли висновком Піклувальної ради визначається необхідність в наданні матеріальної допомоги, розмір якої перевищує прожитковий мінімум, Управлінням готується клопотання до керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради про надання відповідної допомоги. Допомога надається на підставі розпорядження міського голови.
5.4. Соціальні послуги, вид, розмір та категорія яких визначені міською цільовою програмою, не потребують додаткових рішень та розпоряджень.

Керуюча справами Т.М. ЄршоваСтраница создана: 17.03.2007 16:12
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

26 марта 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 23 марта 10:00
вручение премии
«Культурная столица»

Далее 26 марта 17:00
открытие выставки
посвященной переселению
немцев на Кавказ

Далее 25-28 марта 
чемпионаты по
интеллектуальным играм

Далее 27 марта 10:00
отчет юридического 
департамента 
об исполнении
бюджета

Далее 21-25 марта
выставка
«Odessa Fashion Week»

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 22-25 марта 
конкурс камерных ансамблей
им. В. Повзуна

Далее 24 марта  12:00 
День пеликана
в Одесском зоопарке

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее 24 марта с 20:30 до 21:30
экологическая акция
Час Земли

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта-1 апреля
фестиваль клоунов и
мимов «Комедиада»

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 30 марта  16:00 
юбилейная выставка 
Клуба одесских карикатуристов

Далее 5 апреля  11:00 
Ярмарка Карьеры

Далее 30 марта-22 апреля
выставка О. Стратийчук
«Мокулито»

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее