/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №40 від 26.02.2015р.

№40 від 26.02.2015р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№40 від 26.02.2015р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434

«Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

Відповідно до п. 13, п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України «Про рекламу» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 09.04.2014 року № 1193-VII), ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, розглянувши подання прокуратури міста Одеси від 15.08.2014 року № 12617вих14, з метою приведення правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси у відповідність до вимог чинного законодавства України, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1.
Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»:

 
1.1. Викласти підпункт 8.2 пункту 8 додатка 1 у наступній редакції:
«8.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
- органами державної автомобільної інспекції – у разі розміщення рекламного засобу на перехрестях, поблизу дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування або уздовж автодоріг;
- відповідним спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду. Розміщення реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток дозволяється за погодженням з обласною державною адміністрацією;
- утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення рекламного засобу у межах охоронних зон цих комунікацій;
- комунальним підприємством "Міськзелентрест" – у разі розміщення рекламного засобу на об'єктах благоустрою, що знаходяться на обслуговуванні вказаного підприємства.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним».

 
1.2. Викласти підпункт 6.20 пункту 6 додатка 1 у наступній редакції:
«6.20. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці. Маркування формату А3 (297х420мм) є обов’язковим для рекламних конструкцій, площа яких дорівнює або є більшою за 4 кв.м. Маркування формату А5 (148х210мм) для рекламних конструкцій, площа яких є меншою за 4 кв.м».

 
1.3. Викласти підпункт 14.21 пункту 14 додатка 1 у наступній редакції:
«14.21. Встановити, що з 01.01.15 року плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без ПДВ), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 та перераховується на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

 
1.4. Викласти п. 5.2 Договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів Додатку 3 у наступній редакції:
«5.2. З 01.01.2015 року Користувач вносить плату за цим Договором щомісячно не пізніше 27 числа місяця, за який вноситься плата, шляхом перерахунку відповідних коштів до бюджету міста Одеси на відповідний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України, зазначений в цьому Договорі».

2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.


Міський голова                                 Г. Труханов
 
Т.в.о. керуючої справами                 З. Цвірінько

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №40 від 26.02.2015 оприлюднено в газеті «Думська площа» №11 від 13.03.2015Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.03.2015 09:38

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/68156/