11:08:02   |   23 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 273 від 27.07.2017 р.

№ 273 від 27.07.2017 р.

Про створення місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 273 від 27.07.2017 р.

Про створення місцевого матеріального
резерву м. Одеси для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій

Відповідно до підпункту 6 пункту «б» статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 15 частини 1 статті 19, статей 8, 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, з метою створення та використання місцевого матеріального резерву, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити місцевий матеріальний резерв м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Затвердити методичні рекомендації зі створення та використання місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додаток 1).

3. Затвердити номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додаток 2).

4. Відповідно до номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву, визначених та затвердженим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів щорічно включати видатки на створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву м. Одеси до бюджетного запиту на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Департаменту фінансів Одеської міської ради під час формування проекту бюджету міста Одеси на відповідний рік на підставі бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, передбачати видатки у межах фінансового ресурсу.

 
5. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради:
- надати методичну та практичну допомогу у здійсненні заходів щодо створення, утримання, поповнення місцевого матеріального резерву;
- проводити постійний моніторинг стану накопичення засобів місцевого матеріального резерву;
- щорічно надавати узагальнені дані до департаменту фінансів Одеської міської ради потребу в поповненні, оновленні матеріальних цінностей резерву.

6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
- провести необхідні процедури закупівлі, своєчасне поповнення, утримання та використання місцевого матеріального резерву;
- забезпечити охорону, складське обслуговування і зберігання цінностей, призначених для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

7. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради з урахуванням профілю ліжкового фонду:
- провести необхідні процедури закупівлі, своєчасне поповнення, утримання та використання місцевого матеріального резерву в стаціонарних лікувально-профілактичних установах у відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я України;
- забезпечити охорону, складське обслуговування і зберігання цінностей, призначених для надання первинної медичної допомоги та лікування постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

8. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради з урахуванням спеціалізації служби торгівлі і харчування:
- провести необхідні процедури закупівлі, своєчасне поповнення, утримання та використання місцевого матеріального резерву;
- забезпечити охорону, складське обслуговування і зберігання цінностей, призначених для проведення харчування населення під час виникнення надзвичайних ситуацій.

 
9. Виконавчим органам Одеської міської ради, зазначеним у цьому рішенні, забезпечити виконання заходів зі створення місцевого матеріального резерву та надання до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради інформації про хід їх виконання з наростаючим підсумком до 20 липня (за І півріччя) та до 20 січня (за попередній рік) для подальшого інформування міського голови та вжиття відповідних заходів.

 
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

 

Міський голова Г.Труханов

Керуюча справами О.Оніщенко 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради
від 27.07.2017р.
№ 273МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
створення та використання матеріального резерву м. Одеса для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій1. Методичні рекомендації створення та використання матеріального резерву м. Одеса для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – Рекомендації) визначають механізм створення та використання матеріального резерву м. Одеса для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та воєнного характеру.

2. У Рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:
- матеріальний резерв – запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі – матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
- номенклатура матеріального резерву (далі – номенклатура) – обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних цінностей.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

3. Міський матеріальний резерв м. Одеси створюється рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради з метою його використання в разі загрози виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного походження та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

4. Номенклатура та обсяги матеріального резерву м. Одеса визначаються та затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням прогнозованих для конкретної території, галузі, об’єкта підприємства видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

5. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси також може здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян та з інших не заборонених законодавством джерел.

6. Місця розміщення матеріального резерву визначаються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Місцевий матеріальний резерв розміщуються на об’єктах, призначених або пристосованих для його зберігання, згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради з урахуванням оперативної доставки таких резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій.

7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву, повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

8. Керівники установ, на балансі яких перебувають засоби матеріального резерву, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей зі складанням відповідних актів (копія актів надсилається до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради).

9. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до матеріального резерву, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

10. Зберігання та облік матеріального резерву здійснюється в установленому законодавством України порядку.

11. Накопичення матеріального резерву здійснюється відповідно до річних графіків закупівлі та поповнення, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

12. Міський матеріальний резерв використовується виключно для:
- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;
- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;
- забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для

евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

В разі недостатньої наявності об’єктового матеріального резерву, чи його повного використання, залучається матеріальний резерв за зверненням керівника відповідного об’єкту (суб’єкту) господарювання.
У разі недостатності матеріального резерву м. Одеса чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

13. Відпуск матеріальних цінностей з міського матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву м. Одеси, що підлягають освіженню (поновленню), здійснюється за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради на конкурсних засадах.
Кошти, отримані внаслідок реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються на придбання і закладення до матеріальних резервів аналогічних матеріальних цінностей.

14. Відповідальність за створення та використання міського матеріального резерву м. Одеси, здійснення контролю за його наявністю несуть посадові особи виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до закону.

15. Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради через відповідний підрозділ Служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації (0-77):
- здійснює постійний моніторинг стану накопичення та поповнення матеріального резерву та інформує департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації у відповідності з формою Ф-10/1 рез, Табелю термінових донесень, затверджених наказом ДСНС України від 11.10.2014 року №578;
- здійснює контроль та збір даних щодо створення, накопичення та збереження місцевого та об’єктових матеріальних резервів, шляхом узагальнення відповідних актів наявності, якості, умов зберігання та готовності до використання матеріальних цінностей матеріального резерву.
За необхідності та відповідним рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради проводить періодичну перевірку умов зберігання та готовності до використання матеріальних цінностей матеріального резерву на відповідних комунальних підприємствах Одеської міської ради.


Міський голова Г.Л.Труханов

Керуюча справами О.С.Оніщенко 

 

 

               Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.07.2017р.
№ 273
 
НОМЕНКЛАТУРА
та обсяги місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
 
 

 

№ з/п
Найменування
Од. виміру
Кількість (од.)
I. Матеріально-технічні засоби житлово – комунального господарства
1
Шифер будівельний 8-хвильовий
лист
500
2
Цвяхи шиферні
кілограм
10
3
Скло віконне
кв. метрів
300
4
Цвяхи (різні)
кілограм
20
5
Крівля м'яка з рулонних матеріалів (руберойд)
рулон
30
6
Бітум
кілограм
100
7
Пісок
тон
10
8
Щебінь фракція 20-40
тон
20
9
Цемент
тон
2
10
Вапно хлорне 
кілограм
100
11
"Жавель" (засіб для знезараження питної води) 
кілограм
50
12
Сорбент типу "Еколан" 
кілограм
100
13
Лом 
одиниць
30
14
Тачка будівельна 1-колісна 
одиниць
10
15
Тачка будівельна 2-колісна 
одиниць
10
16
Відро оцинковане 10 л 
одиниць
100 
17
Кирка 
одиниць
20
18
Бур ручний 
одиниць
2
19
Кувалда 
одиниць
5
20
Лопата совкова 
одиниць
100
21
Лопата металева універсальна 
одиниць
50
22
Лопата снігова пластмасова 
одиниць
200
23
Лопата дюралева снігова з черенком 
одиниць
50
24
Лопата штикова 
одиниць
100
25
Сокира
одиниць
20
II. Матеріально-технічні засоби для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт
1.       
Автобензин
літри
20000
2.       
Дизельне пальне
літри
20000
3.       
Масло моторне М-7 
літри
500
4.       
Масло моторне М-8 
літри
500
5.       
Масло двотактне 
літри
20 
6.       
Намет УСТ-56 (аналог) 
одиниць
7.       
Намет УСБ-56 (аналог)
одиниць
5
8.       
Оприскувач ранцевий 
одиниць
10
9.       
Рукавиці латекс № 9 
одиниць
50
10. 
Рукавиці латексні 
одиниць
50
11. 
Чоботи гумові 
одиниць
50
12. 
Спальне приладдя (матрац, спальний мішок..)
одиниць
50
13. 
Мотопомпа WT-40, 80
одиниць
2
14. 
Агрегат насосний
одиниць
2
15. 
Бензопила потужністю 5 кВт
одиниць
8
16. 
Бензопила по бетону
одиниць
2
17. 
Компресор для зарядки балонів стислим повітрям 
одиниць
18. 
Електродизельний агрегат
одиниць
2
19. 
Ножниці для різки металу
одиниць
2
20. 
Пневматичний молот з насадками
комплект
2
21. 
Електрозварювальний апарат
одиниць
2
22. 
Дріт електричний
метрів
3000
23. 
Електричний ліхтар
одиниць
10
24. 
Рукавиці
пара
200
25. 
Мішок джутовий
одиниць
20
26. 
Мішок льняний
одиниць
20
27. 
Мотузка
метрів
300
28. 
Плащ-накидка
одиниць
20
29. 
Стрічка огороджувальна
метрів
1000
30. 
Човен 5 - 6 містний
одиниць
2
31. 
Всмоктуючі рукава пожежні 150 мм
одиниць
10
32. 
Рукав високого тиску 150 мм випускний 20 м 
одиниць
10
33. 
Рукав пожежний 150 мм всмоктуючий 4 м 
одиниць
10
34. 
Біотуалет
одиниць
5
III. Засоби служби торгівлі та харчування
1.       
Польові кухні
одиниць
2
2.       
Відро емальоване
одиниць
5
3.       
Умивальник польовий
одиниць
2
4.       
Термоси 20л.
одиниць
5
5.       
Посуд пластиковий
комплект
1500
6.       
Мило туалетне
кілограм
10
7.       
Мило господарське
кілограм
20
8.       
Пральний порошок
кілограм
50
9.       
Крупи різні (гречана, рисова, пшенична)
кілограм
1000
10. 
Макаронні вироби
кілограм
500
11. 
Цукор
кілограм
100
12. 
Сухий пайок
одиниць
500
13. 
Сіль
кілограм
50
IV. Медичне обладнання (відповідно потреби на місцях)
1
Аптечка індивідуальна
одиниць
200
2
Мішок АМБУ
одиниць
20
3
Пакет перев’язочний індивідуальний (медичний)
одиниць
500
4
Киснева подушка
одиниць
4
5
Ноші санітарні
одиниць
30
6
Антибіотики (Ампициліна тригідрад, бісептол, офлоксацин, амікацин та інші відповідно потреби)
упаковок
150
7
Серцево-судинні.ю спазмолітині та гіпотензивні засоби
упаковок
50
8
Ненаркотичні анальгетики
упаковок
50
9
Промедол 2% 1 мл в амп.
ампул
200
10
Морфін 1% 2 мл в амл.
ампул
100
11
Антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати
флакон
100
12
Місцева анестезія (новокаїн, лідокаїн, ультракаїн)
ампул
200
13
Плазмозамінні, сольові та інфузійні розчини
флакон
200
14
Антидоти (атропіну сульфат 0,1% по 1 мл в амп., глюкоза 40% по 20 мл. в амп., натрію тіосульфат 30% пол. 10 мл в амп. та інші)
упаковок
30
15
(Інсулін) Актапрід
флакон
25
16
Препарати інших фармакологічних груп (активоване вугілля, гепарин, димедрол, регідрон, нормакол та інші)
упаковок
200
17
Бинти марльовані нестерильні (різні 5м*10 см, 7м*14 см)
одиниць
4000
18
Бинти марльовані стерильні (різні 5м*10 см, 7м*14 см)
одиниць
4000
19
Бинт гіпсовий
одиниць
500
20
Вата гідроскопічна 100 г, ролик
одиниць
2000
21
Шина гнучка (дротова Крамера)
одиниць
500
22
Лейкопластир рулонний 5*500 см.
одиниць
1000
23
Марля медична відбілена 1000м
рулон
5
24
Рукавички стерильні
одиниць
3000
25
Шприц ін’єкційний двохкомпонентний з голкою                 (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл)
одиниць
5000

 

 
 
Керуюча справами                                                                          О.С.Оніщенко


Страница создана: 02.08.2017 15:20
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24-28 июля
«Star fest» в обсерватории

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее