04:08:43   |   15 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4840-IV від 09.11.2005р.

№ 4840-IV від 09.11.2005р.

Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради № 3324-VII від 06.06.2018 р. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 4840-IV від 09.11.2005р.

Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів

орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній

власності територіальної громади міста Одеси

Відповідно до статті 25, підпункту 31 пункту 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1,2,4,5,19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою утворення єдиного механізму стягнення плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, залучення додаткових коштів до бюджету міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції (додається).

2. Рішення Одеської міської ради від 28.01.2005 року №3539-IV «Про внесення змін та доповнень до додатку рішення Одеської міської ради від 26.03.2003 року №1054-IV "Про оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси" з доповненнями, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 28.04.2005 року № 4136-IV вважати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічної, інвестиційної політики та питань комунальної власності Одеської міської ради.
 
Міський голова                            Е.Гурвіц

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
№ 4840-IV від 09.11.2005р.

 

Методика розрахунку граничних розмірів
орендної плати за оренду майна, що знаходиться

у комунальній власності територіальної громади міста Одеси

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси.
 

2. Ця Методика встановлює порядок розрахунку орендної плати за користування майном, що є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси.

 
3. Нежилі приміщення загальною площею до 200 кв.м., що знаходяться в управлінні виконавчих органів Одеської міської ради, установах, підприємствах комунальної власності, що виконують функції орендодавця, передаються в оренду на підставі відповідних актів орендодавця.
Нежилі приміщення загальною площею понад 200 кв.м, а також ті, що знаходяться в управлінні Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, передаються в оренду вищезазначеними юридичними особами, які виконують функції орендодавця, на підставі розпорядження міського голови шляхом укладення договору оренди.
Нежилі приміщення до 50 кв.м., що знаходяться в управлінні районних адміністрацій Одеської міської ради, передаються в оренду відповідно до розпорядження голови районної адміністрації Одеської міської ради за попереднім погодженням із Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.
Окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків, за виключенням об'єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях, на землях, переданих у постійне користування орендодавцю, та у прибережній зоні, передається в оренду управлінням розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради.
Берегозахисні споруди, що є об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Одеси, і використовуються суб'єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, передаються в оренду управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради на підставі розпорядження міського голови, шляхом укладання договору оренди.
Окреме, індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, що є об'єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового та службового автотранспорту (за винятком твердого покриття, розташованого у прибережній зоні та на землях, переданих у постійне користування орендодавцю), передається в оренду управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради.
Окреме, індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі та літні майданчики, що є об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Одеси, розташовані у прибережній зоні та використовуються суб'єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг, оздоровчо-пляжного сервісу та паркування гостьового та службового автотранспорту, передаються в оренду комунальними підприємствами “Ланжерон”, “Прибережно - експлуатаційне об'єднання Київського району”, “Гідропарк “Лузанівка” та “Узберіжжя” відповідно до дислокації зазначених комунальних підприємств.
 

4. Районні адміністрації Одеської міської ради, інші виконавчі органи Одеської міської ради, що виконують функції орендодавця, а також комунальні підприємства, організації, установи, яким майно передане у повне господарське відання або оперативне управління, узгоджують договори, що укладаються ними, з Представництвом по управлінню комунальною власністю. Комунальні установи та підприємства охорони здоров'я погоджують договори оренди з управлінням охорони здоров'я Одеської міської ради та реєструють його у Представництві по управлінню комунальною власністю.
 

5. Представництво у 5-тиденний термін з дати надання повного пакету документів (додається) надає узгодження, або мотивовану відмову в її наданні.

 
6. Розмір орендної плати за цілісні майнові комплекси, нерухоме майно (у тому числі вбудовані приміщення) та окреме, індивідуальне визначено майно, встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем відповідно до цієї Методики.
 

7. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається формулою:

 

Опл= Вз х Сор.ц.

 

де Опл - розмір річної орендної плати, гри.;
Вз - залишкова (за балансом, форма №1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди, грн.;
Сор.ц. - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.
Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси визначаються у відсотках від вартості цілісних майнових комплексів:
- торгівлі, ресторанів, та організації концертно-видовищної діяльності, випуску та проведення лотерей - 10%;
- харчової промисловості, з організації виставкової діяльності - 8%;
- електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, зв'язку, швейної промисловості, громадського харчування (крім ресторанів) - 6%;
- морського та автомобільного транспорту, будівельних матеріалів, побутового обслуговування, машинобудування та металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної), паливної промисловості - 4%;
- інші об'єкти - 3%.
 

8. Розмір плати за оренду нерухомого майна на рік встановлюється у відсотках від експертної оцінки вартості цього майна.
8.1. Для закладів шоу-бізнесу, нічних клубів, казино, більярду, та інших закладів грального типу - 25%.
8.2. Для ресторанів, барів, у тому числі пивних, кафе, в яких використовують товари підакцизної групи - 20%.
8.3. Для надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг; для комп'ютерних клубів; для торгівлі непродовольчими товарами та товарами підакцизної групи; розміщення саун та лазень; розміщення офісів резидентів України -15%.
8.4. Для видавництва газет, розміщення теле- та радіокомпаній, інформаційних агентств; для надання стоматологічних послуг; для госпрозрахункових ветеринарних поліклінік - 10%.
8.5. Для підприємств громадського харчування, що не використовують товари підакцизної групи; для промислових підприємств, які використовують орендовані приміщення під виробничу діяльність - 7%.
8.6. За користування берегозахисними спорудами для надання громадянам плачних послуг, оздоровчо-пляжного сервісу - 7%. В період сезону з червня по серпень орендна плата збільшується на коефіцієнт: 10-13 станції Великого Фонтану - 1,2; Аркадія - 1,3.
8.7. Для підприємств книжкової торгівлі та торгівлі шкільно-письмовими товарами вітчизняних товаровиробників; для торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи); для підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я (крім надання стоматологічних послуг); для аптек, що самостійно не виготовляють ліки та реалізують готові лікарські засоби - 5%.
8.8. Для підприємств побутового обслуговування населення, комунальних установ та підприємств охорони здоров'я (крім автосервісу), розміщення готелів та готельного господарства, для підприємств, які обслуговують житловий фонд Одеської міської ради, для підприємств з курсовою формою професійного навчання - 4%.
8.9. Для відділень Ощадбанку, які приймають платежі від населення; для закладів торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту вітчизняних товаровиробників - 3%.
8.10. Для аптек, які самостійно виготовляють ліки - 2,5%.
8.11. Для майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, продовольчих магазинів, відділів, що спеціалізуються на обслуговуванні пільгових категорій громадян (у тій частині площ, що використовуються з цією метою), для магазинів фірмової торгівлі власного виробництва (крім алкогольної га тютюнової групи); для дитячих дошкільних закладів, закладів освіти (крім вищих), культури, фізкультури і спорту для дітей дошкільного та шкільного віку; для видавництв, підприємств поліграфії, що видають та реалізують суспільно необхідну книжкову продукцію, виготовлену на державне замовлення; для комунальних підприємств усіх видів діяльності; для спеціалізованих магазинів дитячого харчування вітчизняних товаровиробників, молочних кухонь; для хлібних магазинів; для лазень, що обслуговують соціально-незахищені верстви населення - 1%.
8.12. Для громадських, та благодійних організацій, політичних партій, фондів, громадських організацій інвалідів, які не займаються комерційною діяльністю, орендна плата встановлюється:
- за 50 кв. м. - 1 гривня;
- понад 50 кв. м. - 15% від експертної оцінки.
8.13. Для релігійних організацій, які використовують нежилі приміщення як місце справляння культових обрядів, орендна плата встановлюється у розмірі 1 (однієї) гривні на рік за все приміщення.
8.14. Для підприємств, закладів, організацій, установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, у тому числі з частковим самофінансуванням, та органів самоорганізації населення, а також для Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", національних творчих спілок, їх відділень та майстерень - 1 гривня на рік за все приміщення.
8.15. Для інших видів діяльності - 20%.
Управління охорони здоров'я Одеської міської ради визначає розмір плати за оренду майна на договірних умовах, але не нижче розміру орендної плати, встановленої з урахуванням виду діяльності та розрахованої у відсотках від експертної оцінки вартості цього майна на рік, передбачених цією Методикою.

 
9. Річний розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене майно (крім нерухомого), визначається у розмірі 25% від експертної оцінки.
Річний розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене, майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси у вигляді твердого покриття, що є об'єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового та службового автотранспорту визначається у розмірі 10% від експертної оцінки.
Розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене, майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси, і використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі у прибережній зоні, визначається у розмірі 25% від експертної оцінки щомісяця.
Розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене, майно у вигляді літніх майданчиків, що є власністю територіальної громади міста Одеси, у тому числі у прибережній зоні, визначається у розмірі 15% від експертної оцінки щомісяця.
Для бюджетних підприємств, закладів, організацій, установ всіх рівней розмір річної орендної плати визначається у розмірі 1 гривня за рік за все окреме, індивідуально визначене, майно, що передане в оренду.

 
10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати, розраховується за формулою: Опл.міс. = Опл. : 12 х Іінф.,
де Опл. - орендна плата за рік;
Іінф. - індекс інфляції з моменту здійснення експертної оцінки до моменту укладення договору оренди або перегляду орендної плати.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за минулий місяць, який щомісячно друкується Мінстатом України, та нараховується наростаючим підсумком.
 
11. Оцінка вартості майна, що надається в оренду, здійснюється оцінювачем, визнаним таким на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Результат про оцінку майна є чинним протягом 6 місяців від дати оцінки, що вказана у звіті, якщо інший термін не передбачений у звіті.
Проведення нової оцінки вартості майна, наданого в оренду, є обов'язковим у разі продовження терміну дії договору оренди на новий термін, що перевищує шість місяців.
Виготовлення оцінки майна, а також технічного паспорту на нежиле приміщення проводиться за рахунок особи, яка має намір отримати майно в оренду.
 
12. Звіт про оцінку нежилих приміщень має враховувати відповідний стан приміщення, місцерозташування об'єктів в межах міста, а також місцерозташування приміщення у будівлі (у разі оцінки вбудованого приміщення), забезпеченість інженерними мережами.
 
13. Орендна плата не враховує вартість експлуатаційних витрат, плати за землю та податку на додану вартість.
 
14. У разі використання орендарем нерухомого майна об'єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати необхідно враховувати такі критеріїв
- зонування об'єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксування площ зон у договорі оренди;
- при використанні тієї ж самої площі для різних цілей враховувати пропорційність використання кожного виду діяльності від загальної площі, переданої в оренду.
 
15. Розрахунок орендної плати підлягає перегляду у випадку передачі орендарем об'єкту оренди, або його частини в суборенду, що тягне за собою зміни профілю використання. Зазначений перерахунок здійснюється згідно з цією Методикою.
 
16. У діючих договорах оренди, укладених до прийняття цього рішення, сума орендної плати фасадних нежилих приміщень першого поверху, розташованих на території "Золотого фонду", що була розрахована з коефіцієнтом 1,8, підлягає перерахунку після закінчення дії договору оренди.
 
17. Заборонити Орендодавцям об'єктів, що належать територіальній громаді м. Одеси, надавати згоду на передачу в суборенду нежилі приміщення або їх частини громадськими та благодійними організаціями, політичними партіями, фондами, що не займаються комерційною діяльністю, яким передані зазначені нежилі приміщення на умовах оренди і встановлена орендна плата у розмірі 1 (одна) гривня на рік за все приміщення, а також Українському державному підприємству поштового зв'язку «Укрпошта», та національним творчим спілкам, їх відділенням та майстерням. Термін дії договорів оренди, що будуть укладатися із зазначеними юридичними особами, або у разі продовження дії зазначених договорів оренди, не повинен перевищувати один рік.
 
18. Нежилі приміщення, які знаходяться в управлінні управління охорони здоров'я Одеської міської ради у суборенду не передаються.
 
19. Витрати на утримання прибудинкової території та нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організації, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно загальної площі, яку займають підприємства та організації.

Секретар ради                                        О.А. Прокопенко
 
Додаток 2
до рішення Одеської міської
ради № 4840-IV
від 09.11.2005р.
 
Перелік документів, які необхідно надати
Представництву по управлінню комунальною власністю
Одеської міської ради для узгодження проектів договорів оренди об'єктів»
що належать територіальній громаді м. Одеси
та передаються в оренду.
 
1. При передачі в оренду об'єктів комунальної власності юридичним особам надаються належним чином засвідчені копії наступних документів:
1.1. установчі документи юридичної особи та свідоцтво про її державну реєстрацію;
1.2. довідка про включення юридичної особи до Державного реєстру
підприємств та організацій України;
1.3. технічний паспорт об'єкту, виготовлений ОМБТІ та РОН, який передається в оренду;
1.4. звіт про незалежну оцінку майна, яке передається в оренду, виготовлений незалежним оцінювачем;
1.5. довідка з Державного казначейства про фінансування з бюджету (для юридичних осіб, які отримують фінансування з бюджету усіх рівней);
1.6. лист-погодження управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради щодо об'єктів, які відповідно до чинного законодавства віднесені до культурної спадщини.
1.7. проект договору оренди з відповідним розрахунком орендної плати *;

2. При передачі в оренду об'єктів комунальної власності фізичним особам-підприємцям надаються належним чином засвідчені копії наступних документів:
2.1. свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
2.2. технічний паспорт об'єкту, виготовлений ОМБТІ та РОН, який передається в оренду;
2.3. звіт про незалежну оцінку майна, яке передається в оренду, виготовлений незалежним оцінювачем;
2.4. проект договору оренди з відповідним розрахунком орендної плати *;
2.5. лист-погодження управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради щодо об'єктів, які відповідно до чинного законодавств віднесені до культурної спадщини.
 
* Проект договору оренди та розрахунок орендної плати до нього надається в у двох оригінальних примірника відповідно, які повинні бути прошиті, пронумеровані та підписані сторонами договору. На першій сторінці проекту договору повинен міститися надпис:

«УЗГОДЖЕНО

____________________
підпис посадової особи
та печатка Представництва»Секретар ради                                                             О.А. Прокопенко


Страница создана: 23.01.2006 18:57
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее с 2 по 16 августа
выставки 
«Узоры мастерства»

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее