21:01:13   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1795-V от 05.10.2007

№1795-V от 05.10.2007

Об утверждении устава КП «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» в новой редакции (с изменениями)

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №574-VI від 08.04.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№1795-V від 05.10.2007

Про затвердження статуту комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» у новій редакції

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення статуту комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» у новій редакції (додається).


2. Встановити розмір статутного фонду комунального підприємства «Спеціалізований монтажно -експлуатаційний підрозділ» 9983,0 тисяч (дев'ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят три тисячі) гривень.


3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут у новій редакції, згідно з чинним законодавством.


4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради № 5082-IV від 23.12.2005 року «Про затвердження статуту комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» у нової редакції».


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу.Міський голова                               Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№1795-V від 05.10.2007


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ", іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", "Про дорожній рух", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.


1.2. Найменування Підприємства: КП "СПЕЩАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ".
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ".
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "СМЕП".
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ".
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП "СМЭП".


1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, буд. 67а.  


2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення потреб територіальної громади міста Одеси шляхом систематичного впровадження і експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки дорожнього руху, відповідно до чинного законодавства України.


2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Установка, заміна та забезпечення експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх знаків, інформаційних щитів з
безпеки руху, огорож, які направляють пішоходів, та інших технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також нанесення дорожньої розмітки.
2.2.2. Впровадження нової техніки, апаратури, систем регулювання та їх експлуатація.
2.2.3. Облік і ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху, що знаходяться в експлуатації, профілактичне обслуговування і проведення заходів з підвищення надійності та ефективності їх функціонування.
2.2.4. Виготовлення виробів, необхідних для проведення робіт з установки, монтажу, експлуатації, ремонту технічних засобів управління дорожнім рухом.
2.2.5. Облік і аналіз відмови роботи технічних засобів регулювання дорожнім рухом, підвищення ефективності функціонування технічних засобів регулювання дорожнього руху.
2.2.6. Укладання угод з підприємствами, установами, організаціями на виробництво і своєчасне постачання необхідних для установки, впровадження та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, кабельних виробів, дорожніх знаків і контролерів, світлофорів, дорожньої розмітки, матеріалів для розміток, спеціального транспорту і механізмів.
2.2.7. Розробка (замовлення розробки) дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху і її впровадження.
2.2.8. Ведення технічної документації на засоби регулювання дорожнього руху, що знаходяться в експлуатації, та їх картковий облік.
2.2.9. Отримання, складування і належне зберігання матеріалів, обладнання і технічних засобів регулювання дорожнього руху, їх облік і контроль за використанням за призначенням.
2.2.10. Розробка проектно-кошгорисної документації.
2.2.11. Виконання проектних робіт.
2.2.12. Виконання всього комплексу робіт з організації, керування і безпеки дорожнього руху за допомогою високотехнолопчних технічних засобів; у тому числі за допомогою автоматизованих систем керування дорожнім рухом.
2.2.13. Обслуговування технологічного устаткування, встановленого в керуючому пункті автоматизованої системи керування дорожнім рухом (далі АСКДР): шафи - координатори, пульт контролю і керування, мнемосхеми, устаткування провідного та радіозв'язку, обчислювальна техніка, устаткування локальних обчислювальних мереж та відео спостереження;
2.2.14. Ремонт устаткування АСКДР, що вийшло з ладу;
2.2.15. Програмне і технологічне забезпечення роботи системи регулювання і електронного обладнання;
2.2.16. Установка світлофорних об'єктів, дорожніх знаків, пішохідних огороджувальних турнікетів, нанесення дорожньої розмітки;
2.2.17. Виконання всього комплексу електромонтажних, електровимірювальних робіт на об'єктах АСКДР;
2.2.18. Впровадження і придбання обладнання, матеріалів, засобів для забезпечення організації і безпечності дорожнього руху;
2.2.19. Проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт, будівництво світлофорних об'єктів, прокладка і запровадження в експлуатацію кабельних ліній зв'язку, телеогляду, ліній електропостачання;
2.2.20. Розробка програм та здійснення заходів з розвитку, удосконалення, ремонту та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху на території міста Одеси;
2.2.21. 3абезпечення учасників дорожнього руху інформацією про стан аварійності, гідрометеорологічні та інші умови;
2.2.22. Вивчення впливу автоматизованої системи керування дорожнім рухом та інших впроваджень технічних засобів регулювання дорожнього руху на стан його безпеки.
2.2.23. 3дійснення примусового переміщення транспортних засобів відповідно до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. № 41-V.


2.3 Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. Організація управління
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.


3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1.  Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово господарською діяльністю Підприємства.


3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.

3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.


3.4. Підприємство виконує роботи по встановленню/реконструкції технічних засобів регулювання дорожнього руху на основі наряд-завдань управління транспортного комплексу Одеської міської ради.
3.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.6. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.7. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.8. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 9 983,0 тисяч (дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі) гривень.
4.2. Статутним фондом Підприємства є майно, що передається йому на баланс за рішенням Власника. А також майно, придбане за рахунок коштів, виділених для фінансової підтримки Підприємства.
4.3. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.4. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.


5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовується
Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не може бути продане, передане або відчужене у будь-який спосіб без згоди Засновника. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. Господарська діяльність і звітність Підприємства
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань" перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і
банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими Одеською міською радою.

6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


7. Трудові відносини
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. При укладанні трудового договору(контракгу) Підприємство зобов'язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.


8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника або трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.


9. Припинення діяльності Підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.


Секретар ради                                              О. А. Прокопенко

 Страница создана: 27.10.2007 12:08
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее