/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2093-V от 21.12.2007г.

№2093-V от 21.12.2007г.

Об утверждении программы обеспечения служебным жильем дворников коммунальных предприятий "Жилищно-коммунальный сервис" в 2008-2017 годах /Достроково припинено/

Достроково припинено виконання Програми рішенням Одеської міськради № 1942-VII від 26.04.2017р.
 
Рішення
Одеської міської ради
№2093-V від 21.12.2007р.
                                                                                                          
Про затвердження програми забезпечення службовим
житлом двірників комунальних підприємств
«Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках
 
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», з метою сталого та ефективного функціонування житлово-комунального господарства, створення нормальних умов праці двірників комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити програму забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках (додається).
2. Щорічно передбачати у бюджеті міста Одеси кошти, необхідні для реалізації програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з житлово-комунального господарства і тарифної політики; з планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                                            Е. Гурвіц
 
 Програма
забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств
«Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках
 
1. Паспорт програми
Назва Програми:
Програма забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств «ЖКС» у 2008-2017 роках
Підстава до розробки Програми:
Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення»
Замовник Програми:
Одеська міська рада
Головний розробник Програми:
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Виконавчі органи Одеської міської ради,    які   надали    пропозиції   до Програми:
Юридичне управління, управління капітального будівництва, управління фінансів, районні адміністрації
Головна мета Програми:
Створення умов для нормальної роботи двірників, залучення осіб до роботи двірниками
Строки реалізації Програми:
2008-2017 роки
Джерела фінансування Програми:
Бюджетні кошти
Обсяг фінансування Програми:
розмір коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому порядку
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності програми
В КП «ЖКС» працюють 2143 двірника, середньомісячна заробітна платня становить 552 грн. Вакантними залишаються приблизно 600 посад. Норма площі, що прибирається, складає 3800-4000 кв. м. згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.11.2003 року № 672 «Про затвердження нормативів завантаження двірників». Кількість двірників, які потребують отримання житла, 935 осіб.
КП «ЖКС» мають 50 службових квартир для усіх працівників житлово-комунального господарства.
З причини низької заробітної плати мешканці міста відмовляються працювати двірниками.
 
3. Мета програми
Створення умов для нормальної роботи двірників, залучення осіб до роботи двірниками.
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Головним стимулом залучення населення до роботи двірниками могла б стати перспектива одержання ними службового житла.
 
5. Строки та етапи виконання програми
Програму планується виконати у 2008 -2017 роках.
 
6. Перелік заходів і завдань програми
Головним розпорядником коштів за рахунок місцевого бюджету визначити управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
Службове житло надається відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення».
 
7. Ресурсне забезпечення програми
Щорічно планується виділяти 90 квартир двірникам. Орієнтовно загальний обсяг фінансування Програми в 2008-2017 роках - 230,0 млн.грн.
Програму планується реалізувати в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.
 
8. Організація управління та контролю за виконанням програми
Контроль за виконанням цієї програми здійснює управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
 
9. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Прийняття   та   реалізація   зазначеної   програми   дозволить   значно поліпшити соціально-побутові умови проживання двірників, зацікавить їх до більш ефективної праці. Дозволить уникнути значної нестачі даної категорії робітників в житлово-комунальному господарстві.
Результатом реалізації Програми має стати значене покращання санітарно-екологічного стану м. Одеси.
 
 Секретар ради                                                  О.А. Прокопенко


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
27.12.2007 12:16

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/11877/