17:25:51   |   22 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2946-V от 10.07.2008

№2946-V от 10.07.2008

Об утверждении устава КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№2946-V від 10.07.2008

Про затвердження статуту комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» у новій редакції


Згідно з пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» в новій редакції (додається).


2. Статутний фонд комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» становить 1929200 (один мільйон дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті) гривень.


3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» в новій редакції, відповідно до чинного законодавства.


4. Рішення Одеської міської ради від 29.09.2005 року №4428-IV «Про затвердження статуту комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» вважати таким, що втратило чинність.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства і розвитку паливно-енергетичного комплексу.

 

 


Міський голова                                                               Е. Гурвіц 

 

 

 

Дополнение

к решению

Одесского городского совета

№2946-V від 10.07.2008


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ»

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», іменоване надалі «Підприємство», створено
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.


1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «Спецпідприємство КПО».
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: КП «Спецпредприятие КБО».


1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.


1.4. Підприємство по способі створення є унітарним та комунальним комерційним.


1.5. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського ведення щодо комунального майна, має відособлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банку, печатку з повним найменуванням й ідентифікаційним кодом, штампи.


1.6. Підприємство виконує функції ритуальної служби міста Одеса відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», іншого законодавства України, що регламентує порядок діяльності ритуальної служби та порядок надання ритуальних послуг суб'єктами господарювання.

 
1.7. Підприємство, як суб'єкт господарювання, підлягає державній реєстрації, має право на елементи графічного фірмового стилю, товарний знак.


1.8. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до даного Статуту, законодавства України, нормативно - правових актів органів місцевого
самоврядування.


1.9. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 40.

 


2. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Підприємство створене з метою задоволення потреб суспільства, у т. ч. територіальної громади міста, у комунально-побутових послугах і товарах ритуального призначення, а також з метою задоволення соціально -економічних інтересів трудового колективу, одержання прибутку в передбаченому законодавством порядку.

2.2. Предмет господарської діяльності Підприємства становить: забезпечення оформлення реєстрації й здіснення поховань на міських кладовищах, реалізація ритуальних послуг та товарів, забезпечення організації роботи інших суб'єктів господарювання, які реалізують ритуальні послуги й товари в м. Одеса, на договірній основі з Підприємством.

Виходячи із цього, предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Надання послуг з організації похорон, облік поховань, видача довідок, здійснення поховань і кремації;
2.2.2. Виготовлення й реалізація товарів ритуального призначення;
2.2.3. Виготовлення й реалізація мозаїчних та інших пам'ятників, огорож;
2.2.4. Виробництво, доробка та реалізація гранітної продукції;
2.2.5. Виготовлення, реалізація та установка намогильних споруд, огорож;
2.2.6. Поховання та кремація самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, виявлення трупів, якщо відсутні родичі або особи, які бажають
взяти на себе організацію поховання за рахунок цільового фінансування з бюджету міста;
2.2.7. Проектування, організація, будівництво та експлуатація необхідних для ритуального обслуговування будинків, споруджень, транспортних засобів та устаткування;
2.2.8. Організація експлуатації кладовищ, догляду за могилами на договорній основі за дорученням родичів та близьких покійних, а також юридичних осіб, в т. ч. тих, що знаходяться в іншій державі;
2.2.9. Експлуатація крематорію;
2.2.10. Будівництво й зміст колумбаріїв;
2.2.11. Транспортування трупів з місць знаходження;
2.2.12. Здійснення перевезень автотранспортом Підприємства вантажів з метою матеріально-технічного забезпечення та збуту виготовлених товарів, а також пасажирів, з метою виконання обов'язків з організації поховання, надання інших автотранспортних послуг, у тому числі за замовленням інших
юридичних осіб та громадян;
2.2.13. Консультативні послуги;
2.2.14. Організація паркування автотранспорту громадян, які відвідують кладовища;
2.2.15. Укладання договорів із суб'єктами господарювання про види та порядок реалізації ритуальних послуг й товарів у м. Одеса; організація співробітництва зі сторонами за договором з метою забезпечення дотримання антимонопольного законодавства всіма суб'єктами господарювання, які реалізують ритуальні послуги й товари; забезпечення виконання цих договорів;
2.2.16. Посередницька діяльність, що випливає з статутних обов'язків;
2.2.17. Інші види господарської діяльності, пов'язані з реалізацією послуг і товарів ритуального призначення, які не суперечать законодавству й даному
Статуту, у т. ч. зовнішньоекономічна діяльність.

3. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА  
3.1. Для здійснення господарської діяльності Засновником створюється статутний фонд (статутний капітал) Підприємства у розмірі 1929200 (Один мільйон дев'ятьсот двадцять дев'ять тисяч двісті) гривень.


3.2. Статутним фондом Підприємства є активи Підприємства: будинки, спорудження, устаткування, інші матеріальні цінності, а також матеріальні права.


3.3. Розмір статутного фонду Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника, виходячи з фактичної вартості активів Підприємства.


4. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ Й СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА  
4.1. До виняткової компетенції Засновника в сфері керування Підприємством відносяться:
4.1.1. Затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;
4.1.3. Установлення або погодження цін та тарифів на послуги, товари у випадках, передбачених законодавством;
4.1.4. Прийняття рішення про вступ Підприємства до господарчих товариств в якості засновника або учасника, відповідно до законодавства України;
4.1.5. Прийняття рішення про відкриття нових виробничих структурних підрозділів Підприємства – міських кладовищ, а також про закриття діючих;
4.1.6. Прийняття рішення про порядок надання та умови бюджетного фінансування пільгових, у т. ч. безкоштовних, ритуальних послуг окремим категоріям померлих осіб – жителів м. Одеса;
4.1.7. Інші повноваження про керування Підприємством передбачені цим Статутом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначається: директор Підприємства; Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективністю господарської діяльності Підприємства та Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю.


4.3. Керування Підприємством здійснюється на основі сполучення прав Засновника щодо господарського використання комунального майна й участі
в керуванні Підприємством трудового колективу.


4.4. Директор Підприємства:
4.4.1. Організує та використовує найману працю, є стороною в колективному договорі з трудовим колективом;
4.4.2. Діє від імені Підприємства без доручення, представляє його інтереси в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у судах, в
установах банку й інших організаціях, у відносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами, громадянами України та іноземцями;
4.4.3. Формує адміністрацію Підприємства, трудовий колектив. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за узгодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх працівників;
4.4.4. Вирішує відповідно до Статуту питання діяльності Підприємства в межах своїх повноважень, відкриває рахунки Підприємства в установах банків, укладає договори, контракти для забезпечення господарської діяльності, має право підпису на всіх документах юридичного характеру, видає накази, видає доручення;
4.4.5. Розпоряджається відповідно до Статуту майном Підприємства, розподіляє прибуток у порядку, передбаченому цим Статутом, колективним договором, законодавством;
4.4.6. Здійснює інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності, передбачені цим Статутом та законодавством.


4.5. Заступники директора, головні фахівці, керівники виробничих, структурних та функціональних підрозділів, фахівці, майстри призначаються на посаду й звільняються з посади директором Підприємства.


4.6. Підприємство у своєму складі має виробничі підрозділи:
• міські кладовища: «Ново-міське», «Друге християнське», «Третє єврейське», «Північне», «Російсько-Слобідське», «Троїцьке», «Дмитра Донського»,
«Латовське», «Західне», крематорій;
• бюро і його філії з оформлення замовлень на поховання, інші ритуальні послуги та товари;
• пункти з реалізації товарів ритуального призначення;
• агентську службу ритуальних послуг;
• виробничі майстерні з виготовлення товарів ритуального призначення;
• ділянки з виготовлення мозаїчної продукції;
• ділянки з виготовлення й доробки гранітної продукції;
• службу з цілодобового транспортування трупів з місць знаходження;
• транспортну ділянку.


4.7. Виробничі структурні підрозділи не є юридичними особами, не мають своїх рахунків в установах банку та функціонують відповідно до положень про
виробничі структурні підрозділи, затверджені директором Підприємства, або відповідно до функціональних обов'язків працівників підрозділів.


4.8. Підприємство також має у своєму складі, згідно з штатним розписом, функціональний підрозділ (відділи, служби).


4.9. Підприємство, в особі директора, може ліквідувати існуючі структурні підрозділи або створити нові на основі техніко-економічної діяльності, за
винятком міських кладовищ, що створюються або ліквідуються рішенням Засновника.


4.10. Підприємство, в особі директора, вправі створювати відособлені підрозділи (представництва, філії, відділення, агентства) із правом відкриття поточних (розрахункових) рахунків, що діють на підставі Положень, затверджених директором Підприємства. Місце їхнього розміщення погоджується з
Засновником або уповноваженим ним виконавчим органом у передбаченому законодовством порядку.


5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА  
5.1. Майно Підприємства є об'єктом права комунальної власності територіальної громади м. Одеса та знаходиться на балансі Підприємства як основні фонди.

5.2. Підприємство користується правом повного господарського ведення майна у межах, визначених цим Статутом і законодавством.


5.3. Майно Підприємства становлять: основні виробничі фонди, невиробничі фонди, цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.


5.4. Джерелами утворення майна Підприємства є:
• грошові та майнові внески Засновника;
• прибуток, доход від господарської діяльності Підприємства;
• кредити банків та інших кредиторів;
• грошові та майнові благодійні внески та пожертвування юридичних і фізичних осіб;
• майно, придбане Підприємством за рахунок прибутку у встановленому законодавством порядку;
• інші джерела, не заборонені законодавством.


5.5. Підприємству належить право власності на виготовлені, реалізовані товари, а також на майно, придбане за рахунок прибутку й на сам прибуток.


5.6. Підприємство може використовувати частину прибутку, доходу на утворення спеціальних (цільових) фондів, призначених для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, а саме:
• амортизаційний фонд, фонд споживання (оплати й заохочення праці) працівників – із доходу;
• фонд розвитку виробництва, резервний фонд – із прибутку;
• інші фонди – із прибутку, доходу.

Порядок використання зазначених фондів визначається відповідно до затвердженого плану.


5.7. Основні фонди Підприємства (будинки, спорудження, передані пристрої й механізми, інше устаткування) Підприємство не має права вносити в Статутні фонди інших юридичних осіб, відчужувати, віддавати в заставу, здавати в оренду без попередньої згоди Засновника.


5.8. Підприємство немає права безоплатно передавати юридичним або фізичним особам основні фонди, окрім випадків, передбачених законодавством.


5.9. Списання Підприємством основних фондів здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.


5.10. Підприємство не несе відповідальності своїм майном за зобов'язаннями Засновника.


5.11. Майно Підприємства може бути вилучено державою лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством.


5.12. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичними й фізичними особами, відшкодовуються в порядку, передбаченому законодавством.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. ЗВІТНІСТЬ. КОНТРОЛЬ  
6.1. Підприємство самостійно встановлює свої відносини на договірній основі з юридичними та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності
відповідно до цього Статуту й законодавства.
6.2. Підприємство виконує державні замовлення та завдання, доведені до нього у встановленому законодавством порядку, ураховує їх при формуванні
виробничої програми, самостійно становить і виконує фінансовий план, затверджений Уповноваженим органом у порядку й випадках, передбачених
законодавством.
6.3. Підприємство організує свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку й має право самостійно реалізовувати послуги й
товари, що не увійшли до державного замовлення (завдання).
6.4. Формування виробничої програми Підприємства здійснюється, виходячи з попиту населення на ритуальні послуги й товари, з необхідності забезпечення
виробничої й соціальної сфер діяльності Підприємства, поліпшень умов праці працівників, забезпечення договірних зобов'язань.
6.5. Підприємство, як ритуальна служба м. Одеса, встановлює договірні стосунки з іншими суб'єктами господарювання, що реалізують ритуальні послуги, у строгій відповідності із законодавством, у тому числі антимонопольним, а також забезпечує право вибору замовником виконавця ритуальних послуг і його відповідальність перед замовником.
6.6. Підприємство реалізує послуги й товари за самостійно встановленими й обґрунтованими цінами, за винятком випадків, коли перелік послуг та товарів необхідно узгоджувати (затверджувати) із Засновником або Уповноваженим органом відповідно до законодавства.
6.7. Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Після сплати обов'язкових платежів, що
залишились після відшкодування затрат, частина прибутку надходить у повне розпорядження Підприємства.
6.8. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність і надає її у встановленому законодавством порядку й обсязі органам державної статистики.
6.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язанями Підприємства, за винятком відповідальності Засновника у випадках, передбачених законодавством.
6.10. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
6.11. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює призначена Одеським міським головою Ревізійна комісія, якій Підприємство зобов'язане надавати під час перевірки необхідну документацію й пояснення посадових осіб Підприємства.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі типового договору (контракту).


7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на підставі трудового законодавства України.


7.3. Діяльність кожного члена трудового колективу регламентована його функціональними обов'язками, затвердженими Директором Підприємства, а
також контрактом – у передбачених законодавством випадках.


8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА  
8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу і перетворення) або ліквідації.


8.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника в встановленому законодавством порядку.


8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється:
• за рішенням Засновника;
• за рішенням суду (господарського суду).


8.4. Ліквідація Підприємства здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи стосовно сплати боргів перед Підприємством третіми особами, складає ліквідаційний баланс, передає його Засновнику або суду.


8.5. Засоби якими володіє Підприємство, включають виручку від розпродажу його майна під час ліквідації. Після розрахунків з бюджетом та кредиторами, оплати праці робітникам Підприємства, передає кошти ліквідаційній комісії Засновника Підприємства.


8.6. Підприємство призупиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.


8.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, причинені Засновнику, а також третім особам, у випадках порушення законодавства під час ліквідації
Підприємства.


8.8. Проекти доповнень, змін до цього Статуту, затверджуються Засновником.


8.9. Екземпляри цього Статуту зберігаються у Засновника та в Підприємстві.

 

 


Секретар ради                                                                               О. А. ПрокопенкоСтраница создана: 19.07.2008 12:46
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее