02:59:10   |   19 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4831-IV от 09.11.2005г.

№4831-IV от 09.11.2005г.

Об утверждении Концепции развития участия молодежи и несовершеннолетних детей в решении проблем территориальной громады города на 2005-2015 года «Молодая громада»

Рішення Одеської міської ради №4831-IV від 09.11.2005р.

Про затвердження Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки «МОЛОДА ГРОМАДА»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Концепцію розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки «МОЛОДА ГРОМАДА» (додається).

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з культури, просвіти, науки, у справах молоді та спорту.


Міський голова

Е. Гурвіц


Додаток
до рішення Одеської міської ради
№4831-IV від 09.11.2005р.Концепція розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки «МОЛОДА ГРОМАДА»


Структура

Концепція розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади на 2005-2015 роки «Молода громада» (надалі – Концепція) складається із шести розділів.

1.Загальні положення
2.Передумови створення
3.Мета, завдання
4.Реалізація концепції
5.Фінансування
6.Моніторинг та оцінка ефективності

1. Загальні положення.

1.1. Концепція базується на Декларації ”Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, Законах України ”Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, ”Про молодіжні та дитячі громадські організації”. Розробка Концепції здійснювалась на підставі аналітичної доповіді Президента України «Цілі розвитку тисячоліття: Україна (для виконання до 2015 року)» під час 58-ої Генеральної Асамблеї ООН. Концепція створена у відповідності із Концепцією соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, Програмою соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року, є самостійним компонентом Основних напрямків соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2005-2015 роки, та враховує показники річних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси і передбачає нові методи та напрями роботи з молоддю, співпраці з органами влади та органами місцевого самоврядування.

Концепція розроблена у відповідності із Європейською Хартією участі молоді у муніципальному та регіональному житті, зокрема пунктами 34-42 означеної Хартії.

Концепція створена також у відповідності із пріоритетними напрямками «Світової програми дій щодо молоді з 2000 року», затвердженої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (А/RES/50/81, пленарне засідання від 14.12.95). У відповідності із Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/58/133, яка відбулася у листопаді 2003року.

Категорії жителів територіальної громади, в інтересах яких має реалізовуватися Концепція: неповнолітні діти та молодь віком від 14 до 28 років, які мешкають у місті Одесі.

Концепція керується принципами Конвенції ООН «Про права дитини» і Загальною декларацією прав людини.

Концепція приділяє увагу просуванню прав молоді, зокрема рівних прав молодих чоловіків та жінок на освіту, зайнятість, здоров’я, участь у прийнятті рішень щодо питань, які належать до їх інтересів, а також різних груп молоді як-то міської молоді, молоді із сільській місцевості, що мешкає у місті, учнів та студентів, молодих працівників та молоді із обмеженими можливостями.

1.2. Одеська міська рада визначає щодо участі молоді та зросту її громадських повноважень:

1. Участь молоді (надалі – Участь) є процес, коли молоді люди впливають та розділяють контроль і відповідальність за рішеннями, планами та ресурсами, що їх торкаються. Визначаються дві форми участі: соціальна участь, яка відноситься до соціального закладу, здійснюючого вплив на молоду людину, як-то учбовий заклад, спортивний клуб, або місце роботи; громадсько-політична участь стосується впливу на молоду людину місцевої, регіональної, національної та міжнародної політики.

2. Участь – це засіб розвитку. Молоді люди не можуть розвиватися, якщо тільки спостерігають, якщо дізнаються щодо головних життєвих цінностей та принципів від когось. Тільки у процесі участі вони набувають досвід, навички, упевненість у своїх силах, необхідні знання.

3. Участь – це розвиток. Розвинутим є те суспільство, де усім людям доступна участь у формуванні життя, заснованого на достоїнстві.

4. Участь є невід’ємна частка принципів демократії. Участь молоді у суміснім із дорослими прийнятті рішень, формування поваги до різних поглядів, оцінки альтернатив та наслідків буде сприяти процесу демократизації суспільства. Такі навички здобуваються лише у процесі участі; людина не може сприяти життя протягом перших 18 років із автократичних засад, а раптом перетворитися у демократичну особистість.

5. Участь сприяє ефективності місцевих проектів і програм та стабілізації соціальних процесів.

6. Участь молоді – шлях до розвитку громадянського суспільства.

7. Молодь може внести значний вклад у життя територіальної громади.

8. Зріст громадських повноважень молоді означає нарощування її можливостей щодо участі у житті громади. Це участь у процесі прийняття рішень, але одночасно – участь молодих хлопців та дівчат у житті громади через доступ до освіти, зайнятості, здоров’я та ресурсів. Зріст громадських повноважень означає також надання можливості щодо створення рішень, котрі впливають на їх життя.

9. Досвід та результати діяльності молодіжного виконавчого комітету та створеної у 2004 році молодіжної ради при виконавчому комітеті Одеської міської ради свідчить щодо ефективності використання участі молоді та зросту її громадських повноважень на потребу територіальної громади.

2. Передумови створення Концепції.

Зі становленням в Україні правової, демократичної держави та громадянського суспільства змінюється і молодіжний рух як за формами, так і за змістом діяльності. За місцевим, національним та міжнародним досвідом позитивний вплив на молодіжне становище у сучасних умовах не може бути ефективно здійснений органами державної чи місцевої влади без участі самої молоді. Її участь є також важливою частиною міжнародної концепції в освіті щодо розвитку життєвих навичок у дітей та молоді. За роки незалежності розвивається діяльність студентських профспілок, студентського та учнівського самоврядування, збільшилась кількість молодіжних та дитячих громадських організацій їх спілок та об’єднань. Однак, кількісне збільшення не забезпечило якісні зміни та належний рівень участі молоді. Саме показник безпосередньої участі молоді у формуванні та реалізації міської молодіжної політики Концепція визнає як ключовий щодо перспектив розвитку молоді у місті. Із розвитком місцевого самоврядування, ролі та місця окремого члена територіальної громади, поглиблюється невідповідність рівня молодіжної участі сучасним потребам та вимогам.

1-й Форум молоді міста (червень 2003), проаналізувавши стан участі молоді, визначив як негативний рівень представництва інтересів молоді міста, оснований на діяльності молодіжних громадських організацій. Із 97 зареєстрованих організацій, чия діяльність спрямована на молодь, фактично діяло 15, їхній загальний представницький рівень не перевищував 300 осіб. За даними обласного управління статистики кількість осіб віком від 14 до 29 років в м. Одесі станом на 01 січня 2004 року становить 266900 осіб. У Одесі зосереджена велика кількість молоді, що навчається у 131 загальноосвітніх закладах, 14 професіональних училищах, 19 ВНЗ 1-2 рівня акредитації та 20 ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Однак розвиток молодіжної участі здійснюється тільки у найбільш прогресивних учбових закладах. Зрозуміло, що такі форми можуть бути досить ефективними у рамках закладу, але є проблематичним у разі виникнення питання, яке не відноситься до його компетенції. Відсутність визначення пріоритетів молодіжної політики для міста та її координації безпосередньо з боку представників різноманітних молодіжних груп, гальмує розвиток молоді. З іншого боку Форум зосередив увагу на можливостях місцевого самоврядування та механізмах прямої участі громади щодо визначення своїх представників. Саме Одеську міську раду та принципи її створення неповнолітні діти та молодь визнали як найбільш демократичну форму щодо представлення інтересів громади.

Перший Форум молоді Одеси визначив єдине рішення: створити представницький орган міської молоді. Міська влада, адміністрації учбових закладів міста підтримали цю ініціативу: у березні 2004 року у Одесі відбулися «молодіжні вибори» як рейтингове опитування молоді. Біля 100 тисяч молодих людей віком 14-24 років із 900 зареєстрованих кандидатів визначили шляхом прямого таємного голосування бюлетенями на 240 виборчих дільницях 235 своїх представників у міську та районні молодіжні ради. 30 серпня 2004 року міський голова затвердив своїм розпорядженням створення молодіжної ради (МР) на базі молодіжного виконкому при виконавчому комітеті Одеської міської ради та її Положення. Згідно із Положенням МР визначені прозорі та демократичні принципи її створення. До складу МР входять крім обраних молодіжних представників від кожного ВНЗ та загальноосвітньої установи також представники найбільш дієвих громадських організацій міста, які визначаються окремим рейтингом. Молодіжна рада створена та діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», має статус консультативно-дорадчого органу виконавчого комітету Одеської міської ради, а голова МР був затверджений, як член виконавчого комітету Одеської міської ради на 1-й сесії міської ради IV скликання. Таким чином, міський голова, депутати міської ради та її виконавчий комітет роблять наступний крок щодо залучення молоді у місцеве самоврядування. Створення замість моделі «впливу» моделі безпосередньої партнерської участі молоді у процесах прийняття рішень на місцевому рівні стало інноваційним кроком у розбудові молодіжного та громадського руху не тільки в Одесі, але і в Україні, та у міжнародній спільноті.

Успішність виконання попередніх завдань дозволило вже на 2-му Форумі молоді Одеси, який відбувся у липні 2004р за підтримкою місцевої влади, проекту ЮКЕН та екологічного університету, визначити наступне завдання – розробку міської перспективної програми розвитку молоді у м. Одесі безпосередньо її представниками. 125 молодіжних представників, які перемогли у конкурсному відборі, розробляли свої рекомендації разом із експертами Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України, спеціалістами ПРООН та місцевих структурних підрозділів. Розробка рекомендацій на підставі Цілей Розвитку тисячоліття України, міжнародного документу, представленого Президентом України, стало першою спробою його імплементації на місцевому рівні. Саме молодь Одеси визначила своє прогресивне ставлення щодо виконання міжнародних зобов`язань України як найбільш відповідних власним інтересам.

Але найбільш важливим є порозуміння того, що в Україні не має підстав для демократичного розвитку молоді, поки існує фактично єдиний вектор від «центру» – державна політика щодо молоді. Це – анахронізм пострадянської системи централізованого виховання молоді, який у сучасних умовах приводить до розвитку утриманства, відсутності необхідних навичок та неспроможності вирішення проблем своїх громад, небажання брати на себе відповідальність та інших негативних явищ у молодіжному середовищі. У сучасних умовах ця система має бути збалансованою розвинутою системою політики самої молоді – від маленьких груп до національного рівня, яка має бути законодавчо закріплена як на національному, так і на місцевих рівнях. Саме створення двох зустрічних систем має надати необхідний баланс для демократичних перетворень та розвитку молоді. Усе, що в сфері молодіжної політики може бути реалізовано силами самої молоді та її громадськими об’єднаннями, має передаватися в їхнє відання і підтримуватися органами місцевого самоврядування. Участь молоді має стати ефективною у наразі створення компетентного та конкурентного середовища. Місто має досвід втілення таких ініціатив, наприклад, створення та розвиток соціального замовлення. Розвиток механізму реалізації молодіжних програм шляхом надання міні-грантів на конкурсній основі проектів різноманітних груп неповнолітніх дітей та молоді щодо вирішення пріоритетних завдань, передбачених цією концепцією та прийнятих у відповідності до неї місцевих програм, має досягнути найбільш ефективного співвідношення затрат та результатів, а з другого боку створить умови для залучення широких верств молоді щодо безпосередньої участі у вирішенні своїх проблем.

Під час роботи 2-го Форуму молодь визначила 48 проблем у своєму середовищі. Із них 22 проблеми визначено на 4-й сесії молодіжної ради як пріоритетні щодо вирішення на 2005-2015 роки. А саме:

недостатня якість освіти;

відсутність громадянського контролю якості освіти;

відсутність практичної складової освіти та не спрямованість її на потреби ринку праці; невідповідність методів викладання законодавчо закріпленим принципам освіти; недостатня правова освіченість щодо прав дитини та людини;

трансформація мотивації дітей та молоді із отримання освіти на отримання формального документу про освіту;

корупція та недостатня демократичність в системі освіти;

невідповідність попиту та пропозиції кадрів на ринку праці;

невідповідність умов ринкової пропозиції житла можливостям молодих сімей та одиноких молодих громадян;

низька соціально-економічна та правова інформованість;

складні умови для створення та розвитку малого та середнього бізнесу;

велика кількість малозабезпечених людей;

нераціональне використання рекреаційних ресурсів та не пріоритетність рекреаційної функції міста;

низький рівень екологічної культури суспільства;

обмежені можливості щодо впровадження здорового способу життя;

недостатня освіченість з питань статевих відношень та безпечного материнства, шкідливий вплив алкоголю, тютюнопаління та наркотичних речовин;

недостатня інформованість про захворювання, що передається переважно статевим шляхом; недостатня ефективність роботи щодо вирішення проблем, пов’язаних із ВІЛ/СНІД;

недостатність довіри молоді та влади;

недостатня прозорість процесу прийняття рішень;

низький рівень участі молоді у процесі прийняття рішень;

недостатнє фінансування заходів, спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив.

На підставі розроблених на 2-му Форумі рекомендацій та пропозицій молодіжна рада на власній черговій сесії обговорила та затвердила проект перспективної Програми із винесенням на громадське обговорення. Але найбільш важливим кроком до прийняття перспективної Програми є усвідомлення та закріплення рішенням місцевої ради нових концептуальних засад молодіжної політики, які базуються на компетентній участі молоді та неповнолітніх дітей у формуванні міської політики відносно питань, які впливають на їх життя, так і у реалізації сумісно прийнятих рішень.

3. Мета та завдання.

Мета: покращення становища та розвиток неповнолітніх дітей і молоді міста Одеси шляхом їх безпосередньої участі як у формуванні міської політики відносно питань, які впливають на їх життя, так і у реалізації сумісно прийнятих рішень.

Завдання:

1. Залучення молоді та неповнолітніх дітей до реального місцевого самоврядування та створення системи політики самої молоді та неповнолітніх дітей міста щодо збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики.

2. Розвиток компетентності громадської участі неповнолітніх дітей та молоді у вирішенні проблем територіальної громади шляхом надання у рамках системи середньої освіти інформації та знань щодо можливостей та механізмів місцевого самоврядування та основ молодіжної і дитячої участі.

3. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до формування політики міста відносно молоді, а також до процесу прийняття рішень на місцевому рівні на умовах партнерської участі.

4. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до вирішення проблем територіальної громади, у тому числі проблем молоді та неповнолітніх дітей.

4. Реалізація завдань Концепції.

4.1. Система політики самої молоді та неповнолітніх дітей у місті Одесі (надалі – система політики молоді)

4.1.1. Система політики молоді має забезпечити можливість урахування думки усієї молоді та неповнолітніх дітей міста та базуватися на принципах місцевого самоврядування, що має також забезпечити розвиток реального самоврядування у місті. Таким чином структурою системи молодіжної політики має бути молодіжна міська рада (ММР) та районні молодіжні ради (РМР).

4.1.2. Особистий склад ММР та РМР визнається шляхом загального, рівного, прямого та таємного голосування молоддю та неповнолітніми дітьми міста, а також рейтингом громадських організацій міста згідно Положення про рейтингове опитування молоді, яке розробляється у відповідності із Положенням ММР, затвердженим розпорядженням міського голови №1161-р від 30.08.04 р.

4.1.3. Створення РМР відбувається шляхом затвердження Положень РМР головами районних адміністрацій, де вони ще не були затверджені (Малиновський та Суворовський райони). Таким чином, РМР має стати консультативно-дорадчим органом районної адміністрації з питань молоді та неповнолітніх дітей та забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань пов’язаних із життям молоді та неповнолітніх дітей та їхньої участі в усіх сферах життя жителів районів міста.

4.1.4. ММР та РМРи згідно із відповідними положеннями мають діяти на громадських засадах та у відповідності із демократичними принципами, по-перш за все: вищий рівень прийняття рішень має бути колегіальне рішення членів рад (обраних представників молоді та громадських організацій); ММР та РМРи не мають відноситися до будь-якої політичної партії, а розвивати партнерську взаємодію із ними щодо вирішення питань неповнолітніх дітей та молоді міста.

4.1.5. Створення такої структури молодіжної політики має забезпечити урахування громадської думки усієї молоді та неповнолітніх дітей міста відносно будь яких місцевих рішень щодо питань, які стосуються інтересів неповнолітніх дітей та молоді міста.

4.1.6. Разом із виконанням наступних завдань у м. Одесі буде створена життєздатна система політики молоді, яка відповідає потребам міста та має сприяти найбільш ефективному виконанню державної молодіжної політики.

4.2. Розвиток компетентності громадської участі неповнолітніх дітей та молоді у вирішенні проблем територіальної громади міста.

4.2.1. Створити за участю фахівців та ММР, та забезпечити викладання спеціального учбового курсу із основ молодіжної участі та місцевого самоврядування у загальноосвітніх установах міста у встановленому порядку.

4.2.2. Затвердити вищезгаданий учбовий курс у відповідному порядку та забезпечити його викладання із 01.09.05 року для учнів 10-х класів у всіх загальноосвітніх установах міста. Виконавець – управління освіти Одеської міської ради.

4.2.3. Забезпечити викладання вищезгаданого учбового курсу із 01.09.05 шляхом проведення тренінгів для студентів ВНЗ міста на підставі укладених угод із усіма ВНЗ за графіком, який передбачає щорічний охват не менш ніж 15% студентів 1-3 курсів ВНЗ міста. Виконавець – міський центр соціальних служб для молоді разом із ММР.

4.3. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до формування політики міста відносно молоді та неповнолітніх дітей, а також до процесу прийняття рішень на місцевому рівні на умовах партнерської участі.

4.3.1. Згідно з пунктом 37 Європейської хартії участі молоді у муніципальному та регіональному житті рекомендувати міському голові винести питання про затвердження Голови ММР у складі виконавчого комітету Одеської міської ради. Безпосередня участь голови громадського органу молоді у складі виконавчого комітету має сприяти як розвитку компетентної та відповідальної участі молоді у обговоренні та вирішенні проблем громади міста, так і урахування думки громадськості при прийнятті рішень, які впливають на життя неповнолітніх дітей та молоді міста.

4.3.2. У положенні ММР передбачити необхідні доповнення та зміни щодо забезпечення залучення молоді та неповнолітніх дітей до формування політики міста відносно молоді та неповнолітніх дітей, а також до прийняття рішень на місцевому рівні на умовах партнерської участі, та затвердити їх у діючому порядку.

4.3.3. ММР виконує громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя неповнолітніх дітей та молоді міста, як міської ради, так і її виконавчих підрозділів і виконавчого комітету. Виконавчі органи мають сприяти представникам ММР у здійсненні громадського контролю. У наразі невідповідності дій прийнятим рішенням, або браку виконання, ММР надає відповідні рекомендації як керівнику органу-виконавця, так і посадовим особам, які мають здійснювати контроль за виконанням. У наразі відсутності вирішення питань у робочому порядку ММР має звертатись із відповідними поясненнями та рекомендаціями до міського голови, депутатів міської ради, а також до громадськості міста.

4.3.4. Одним із найважливіших показників розвитку цього напрямку є ініціювання та розробка самою ММР, як громадського органу, у діючому порядку проектів необхідних рішень відносно питань, які виникають у молодіжному середовищі, їх підготовка у співпраці із відповідними структурними підрозділами та затвердження у порядку, передбаченому діючим законодавством.

4.3.5. Разом із створенням структури згідно із п.4.1 та розвитком компетентності згідно із п.4.2. у місті буде створена сучасна система залучення молоді та неповнолітніх дітей до компетентної участі у формуванні політики міста відносно молоді, а також до процесу прийняття рішень на місцевому рівні на умовах партнерської участі.

4.4. Створення сучасної системи залучення молоді та неповнолітніх дітей до вирішення проблем територіальної громади міста, у тому числі проблем молоді та неповнолітніх дітей.

4.4.1. Міські програми, які мають бути розробленими та затвердженими у відповідності із цією Концепцією, мають передбачати, по-перш за все, заходи за участю безпосередньо неповнолітніх дітей та молоді, щодо вирішення проблем.

4.4.2. Система залучення молоді та неповнолітніх дітей до вирішення проблем територіальної громади передбачає наступні рівні: 

Перший досвід громадської діяльності, набуття навичок участі у вирішенні проблем територіальної громади має відбуватися за умовами міської волонтерської програми, проект якої має розробити ММР та надати за підтримки постійної комісії міської ради на затвердження сесії міської ради. У цій програмі передбачити реалізацію співпраці із структурними підрозділами Одеської міської ради із залученням підтримки місцевого бізнесу.

«Набуття навичок вирішення проблем неповнолітніх дітей та молоді міста». Має відбуватися за умовами реалізації проектів неповнолітніх дітей та молоді, обраних на конкурсній основі та підтриманих коштами (міні-грантами) із бюджету міста та залучених ресурсів. Проекти мають бути спрямовані на вирішення пріоритетних завдань, передбачених цією концепцією та прийнятих у відповідності до неї місцевих програм. Цей рівень має досягнути найбільш ефективного співвідношення затрат та результатів, а з другого боку створить умови для залучення широких верств молоді щодо безпосередньої участі у вирішенні своїх проблем. Фінансування із місцевого бюджету в обсягах, затверджених у щорічних бюджетах міста на заходи та програми, затверджених міською радою у відповідністю із Концепцією та прийнятих у відповідності до неї місцевих програм. Механізм реалізації – цільове фінансування благодійного фонду через управління внутрішньої політики Одеської міської ради на підставі двосторонньої угоди. Благодійний фонд визначається за поданням рішення сесії ММР на підставі розгляду заявок від зацікавлених фондів. Благодійний фонд має забезпечити проведення конкурсів проектів та їх адміністрування.
«Набуття навичок та вирішення проблем місцевої громади». Відбувається на умовах вже існуючого у місті соціального замовлення для громадських організацій.
4.4.3. Усі міські програми відносно неповнолітніх дітей та молоді на термін реалізації Концепції мають сприяти її реалізації. Проекти таких програм мають бути обговоренні із громадськістю шляхом їх розгляду та затвердження представниками молоді та неповнолітніх дітей на сесії ММР до винесення на розгляд міської ради та/або її виконавчого комітету.

4.5. На підставі Концепції передбачається створення відповідних міських програм:

4.5.1. Міська щорічна програма розвитку участі молоді у вирішення проблем територіальної громади «Молода громада».

4.5.2. Міська волонтерська програма.

4.5.3. Міська програма “Розвиток компетентності громадської участі неповнолітніх дітей та молоді у вирішенні проблем територіальної громади”.

4.5.4. Міська програма «Підтримки молодих підприємців», або внесення відповідного розділу до міської програми розвитку та підтримки підприємництва в м. Одесі, який би передбачав як експрес-бізнес навчання для молодих підприємців, так і систему їх пільгового кредитування, а також інших механізмів розвитку підприємницької діяльності серед молоді.

4.5.5. Міська програма сприяння зайнятості молоді, або внесення відповідного розділу до загальноміської програми сприяння зайнятості, яка б передбачала як постійне, так і тимчасове або разове працевлаштування молоді, а також стратегічне планування попиту спеціалістів на місцевому ринку праці.

4.5.6. Міська програма забезпечення будівництва житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян за допомогою довгострокового кредитування, у тому числі у порядку, передбаченому Постановою КМУ від 29.05.01 №584.

4.5.7. Міська програма залучення молоді та підготовки кадрів до служби в органах місцевого самоврядування.

5. Фінансування

Фінансування програм та заходів, які будуть створені та затверджені на підставі цієї Концепції, здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом міста, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Щорічний обсяг коштів на реалізацію програм та заходів у відповідності із цією концепцією визначається рішенням Одеської міської ради про бюджет м. Одеси на відповідний рік та у межах цих програм та заходів.

6. Моніторинг і оцінка.

Для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів усі програми, які будуть створені та затверджені на підставі цієї Концепції, мають визначати основні індикатори, за якими здійснюватиметься моніторинг і оцінка їх реалізації, а також оцінка ефективності роботи міських управлінь, молодіжних, дитячих, громадських організацій та груп неповнолітніх дітей і молоді у рамках цих програм.

Параметрами для моніторингу і оцінки реалізації самої Концепції є:

- досягнення результатів щодо реалізації завдань Концепції, передбачених у п. 4.

- розмір щорічного фінансування на реалізацію програм, створених у відповідності із Концепцією;

- кількість неповнолітніх дітей та молоді міста, які є учасниками програм, створених у відповідності із Концепцією;

- кількісні та якісні зміни у вирішенні проблем місцевої громади за результатами програм, створених у відповідності із Концепцією.

Щорічну оцінку реалізації Концепції та міських програм, прийнятих у відповідності із Концепцією, здійснює Одеська міська рада, або за її дорученням – виконавчий комітет Одеської міської ради. Моніторинг заходів кожної міської програми, створеної у відповідності із Концепцією, здійснює як безпосередній виконавець, так і виконавчий орган Одеської міської ради, який є розпорядником бюджетних коштів та/або головним управлінням у виконанні конкретної програми.

Громадський моніторинг та щорічну оцінку реалізації Концепції та міських програм, прийнятих у відповідності із Концепцією має здійснювати ММР, яка щорічно, починаючи із березня 2006 року, надає громадській звіт міській раді про виконання Концепції. Одеська міська рада виносить відповідне рішення про оцінку Концепції із урахуванням громадського звіту.

Бюджет кожної міської програми, прийнятої у відповідністю із цією Концепцією повинен передбачати кошти на моніторинг і оцінку.

Альтернативна оцінка виконання Концепції має відбуватися згідно за критеріями та механізмом «Оцінка досягнень та проблем національної та місцевої молодіжної політики», розробленим Департаментом Соціальних та Економічних Справ Секретаріату ООН для використання молоддю.


Секретар міської ради

О.А.Прокопенко
Страница создана: 28.01.2006 11:17
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 18-19 августа
фестиваль «Пороховая башня»

Далее 19 августа 
Odessa Gospel Music Fest

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 18 августа в 15:00
«Игры героев»

Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее