02:53:47   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4398-IV от 29.09.2005г.

№ 4398-IV от 29.09.2005г.

О Приоритетных направлениях бюджетной политики г. Одессы на 2006 год

Рішення Одеської міської ради від 29.09 2005 р. № 4398-IV

Про Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2006 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статей 62, 63 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення планування доходів і видатків бюджету м. Одеси на 2006 рік, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2006 рік (додаються).
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова

 Е. Гурвіц

Додаток
до рішення одеської міської ради
від 29.09 2005 р. № 4398-IV

Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2006 рік

Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2006 рік розроблені відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Постанови Верховної ради України від 21.06.2005 року №2678- IV “Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік” та інших нормативних актів України.

Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2006 рік є невід‘ємною частиною економічної та соціальної політики, що її проводить Одеська міська рада згідно із Концепцією соціально-економічного розвитку міста до 2012 року та Планом конкретних заходів виконавчого комітету Одеської міської ради на 2002-2006 роки, затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.07.2002 року №200- IV.

Метою бюджетної політики на 2006 рік є фінансове забезпечення реалізації стратегічних цілей, намічених Одеською міською радою та виконавчим комітетом Одеської міської ради.

І. Умови формування бюджетної політики

Пріоритетні напрями бюджетної політики на 2006 рік визначаються в
умовах:

- вдосконалення податкового законодавства;

- законодавчого врегулювання питання передачі закладів комунальної власності відповідно до розмежування видатків, здійсненого у Бюджетному кодексі України;

- створення європейських умов кредитування певних секторів економіки;

- реформування системи охорони здоров‘я з дотриманням принципів надання безоплатної медичної допомоги у гарантованому державою мінімальному обсязі, створення умов щодо запровадження ефективного механізму фінансування через обов‘язкове державне медичне страхування та запровадження системи надання медичних послуг з урахуванням добровільного медичного страхування;

- створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та інвестиційного клімату.

ІІ. Напрями бюджетної політики

Виходячи з умов формування бюджетної політики, визначити пріоритетними напрямками бюджетної політики на 2006 рік:

1) забезпечення соціального спрямування бюджету;

2) спрямування фінансових ресурсів, насамперед на заходи, що забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади;

3) забезпечення збалансованості бюджету;

4) стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку м. Одеси;

5) проведення політики залучення фінансових ресурсів від суб‘єктів господарювання до цільового фонду Одеської міської ради для проведення фінансування заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток
міста;

6) продовження практики заборони будь-яких форм взаємозаліків та розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, реструктуризації та списання податкової заборгованості суб‘єктів господарювання по платежах до бюджету;

7) запровадження комплексу заходів щодо врегулювання погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ, у тому числі шляхом врахування погашення бюджетної заборгованості у планових показниках проекту бюджету м. Одеси на 2006 рік;

8) запровадження дійових механізмів управління об‘єктами комунальної власності міста з метою ефективного використання комунального майна та збільшення надходжень до бюджету міста Одеси;

9) підвищення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за дотриманням фінансової дисципліни в тій частині, що стосується взяття ними бюджетних зобов‘язань і проведення платежів та посилення відповідного контролю;

10) забезпечення виконання зобов‘язань з погашення боргу бюджету м. Одеси;

11) рішення Одеської міської ради про бюджет міста на 2006 рік не повинно містити статей, які обмежують надходження доходів до бюджету міста.

ІІІ. Основні параметри бюджетної політики

1. Прийняття профіциту бюджету м. Одеси в тій частині, що стосується, 6юджету розвитку, з метою погашення основної суми боргу бюджету.

2. Прийняття дефіциту загального фонду бюджету на суму вільного залишку бюджетних коштів.

3. Обсяг резервного фонду бюджету м. Одеси не повинен перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету.

4. Проект бюджету міста Одеси на 2006 рік складається із загального і спеціального фондів. Складові частини фондів визначатимуться Законом України ,,Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

5. Прогноз доходної частини бюджету міста на 2006 рік повинен враховувати обсяг податкового боргу (недоїмки) по платі за землю та місцевим податкам та зборам, який планується погасити за рахунок заходів з підвищення платіжної дисципліни платників податків.

6. 3 метою наповнення бюджету розвитку передбачити, що загальний обсяг надходжень коштів від приватизації, відчуження комунального майна, земельних ділянок у 2006 році повинен становити не менше обсягу 2005 року.

7. При формуванні проекту бюджету на 2006 рік не визначати доходи від штрафів та фінансових санкцій. Облік таких доходів здійснювати по факту надходжень в розділі "Інші доходи".

8. Перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м.Одеси на 2006 рік передбачається згідно із переліком, визначеним у Законі України ,,Про Державний бюджет України на 2006 рік".

9. Прийняти до відома, що розрахункова потреба бюджету на 2006 рік у фінансовому забезпечені по видатках загального фонду, що враховуються при визначені обсягу між бюджетних трансфертів, становить
757 734,7 тис.грн., з них:

Освіта - 365 403,0 тис.грн,
Охорона здоров‘я -314 637,6 тис.грн,
Соціальний захист та соцзабезпечення - 16 514,2 тис.грн.,
у т.ч, молодіжні програми - 1 401,8 тис.грн.
тер.центри - 12 023,7 тис.грн.
притулки - 3 088,7 тис.грн. Культура та мистецтво - 27 101,3 тис.грн.
Фізична культура і спорт - 4 770,8 тис.грн.
Державне управління - 29 307,8 тис.грн.

10. Взяти до уваги, що Верховною Радою України доручено Кабінету Міністрів України при підготовці проекту державного бюджету на 2006 рік врахувати:
- встановлення у 2006 році мінімальної заробітної плати у розмірі 400 гривень на місяць. Забезпечити міжпосадові співвідношення в оплаті праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки;

- субвенцію з державного бюджету на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування від надання державою пільг із плати за землю, а також на компенсацію витрат місцевих бюджетів, пов‘язаних з передачею у комунальну власність закладів соціально-культурної сфери державних підприємств;

- субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, інвестиційну діяльність, газифікацію населених пунктів, реформування житлово-комунального господарства; на оновлення рухомого складу комунального транспорту;

- підвищення питомої ваги загального фонду місцевих бюджетів до 45 відсотків у загальному, фонді зведеного бюджету (без врахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій);

- запровадження окремої звітності про використання бюджетних коштів на забезпечення пільг населенню згідно з Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги;

- передбачення введення в дію з 1 січня 2006 року у повному обсязі норм Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) при виконанні робіт на будівництві об‘єктів";

- відображення видатків на заходи з оздоровлення дітей у бюджеті окремим рядком;

- чітке розмежування поняття "капітальні вкладення", "капітальні видатки" та "видатки розвитку" з метою співставлення відповідних показників;

- передбачення механізму погашення залишку неповернутих середньострокових позичок, наданих з єдиного казначейського рахунку у 2004 році місцевим бюджетам, що недовиконали розрахункові показники
доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

- передбачення коштів на виконання програм, пов‘язаних з історико-культурною спадщиною міста Одеса (центральна частина, об‘єкти архітектурної та історичної спадщини);

- врегулювання порядку використання коштів на пільговий проїзд усіма видами пасажирського транспорту;

- розроблення та затвердження державних соціальних стандартів з реалізації державних соціальних гарантій.


Секретар ради

О.А. Прокопенко
Страница создана: 28.01.2006 12:14
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее