15:10:24   |   16 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4105-V від 09.04.2009р.

№4105-V від 09.04.2009р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 20.01.2009 року №4078-V «Про бюджет міста Одеси на 2009 рік»

Рішення
Одеської міської ради
№4105-V від 09.04.2009р.

Про внесення змін та доповнень
до рішення Одеської міської ради
від 20.01.2009 року №4078-V
«Про бюджет міста Одеси на 2009 рік»Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Одеської обласної ради від 28.01.2009 року №742-V «Про обласний бюджет Одеської області на 2009 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради від 20.01.2009 року №4078-V “Про бюджет міста Одеси на 2009 рік”:
1.1. Пункти 1,2 розділу І викласти в редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2009 рік у сумі 2 759 854,191 тис. грн. (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 117 122,291 тис.грн., у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 1 043 147,5 тис. грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 736 832,4 тис.грн.;
• міжбюджетні трансферти – 337 142,391 тис.грн.
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 642 731,9 тис. грн., з них бюджет розвитку – 477 797,0 тис. грн.

Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2009 рік у сумі 2 791 958,391 тис.грн. (у тому числі загальний фонд 2 129 358,291 тис. грн.; спеціальний фонд – 662 600,1 тис. грн. (додатки 3-5)».
2. Установити:
- профіцит спеціального фонду бюджету м. Одеси у сумі 431,8 тис.грн з метою погашення основної суми боргу;
- дефіцит загального фонду бюджету м. Одеси у сумі 12 236,0 тис.грн за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток 15).
- дефіцит спеціального фонду бюджету м. Одеси у сумі 20 300,0 тис.грн за рахунок залишку коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси ».
1.2. Абзац 25 пункту 5 розділу ІI викласти в редакції:
«- надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі».
1.3. У абзаці 27 пункту 5 розділу ІІ цифри «85» змінити на цифри «80».
1.4. Пункт 5 розділу ІІ доповнити абзацом:
« - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот».
1.5. Абзац 7 пункту 6 розділу ІI виключити.
1.6. У пункті 14 розділу ІV цифри «3000,0» змінити на цифри «557,0».
1.7. Пункт 22 розділу ІV доповнити абзацом:
«- надання фінансової підтримки КП «Міські дороги» на сплату фінансових зобов’язань за користуванням кредитом, отриманим згідно з рішенням Одеської міської ради від 09.10.2008 р. №3417-V у сумі 5933,0 тис.грн за КТКВМТ «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник бюджетних коштів – управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради)».
Підпункт 1.7. цього рішення набирає чинності з 01 лютого 2009 року.
1.8. Пункт 35 розділу VІ викласти в редакції:
«Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами, кошти в розмірі 80 відсотків, без ПДВ, та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження ”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 20 відсотків з суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, направляються на покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі, підготовкою, реєстрацією та обліком договорів про тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, забезпеченням контролю за дотриманням підприємствами умов договорів про розміщення зовнішньої реклами та пов’язані з цим судові витрати, забезпеченням витрат по монтажу та демонтажу рекламо носіїв передбачених Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі, виготовленням та розміщенням соціальної реклами та святкового оформлення при проведенні міських заходів; видачею дозволів на використання місцевої символіки м. Одеси, організацію виставки конкурсних матеріалів, інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради».
1.9. Абзац 3 пункту 46 розділу VІ викласти в редакції:
« - за наявності тимчасово вільних коштів на рахунках спеціального фонду бюджету розміщувати їх на вклад (депозит) у комерційних банках, за погодженням з постійними комісіями Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів; з економічної, інвестиційної політики та банківської діяльності».
2. Додатки №1, №2, №7, №8, №10, №11, №12, №14 до рішення Одеської міської ради від 20.01.2009 року №4078-V “Про бюджет міста Одеси на 2009 рік” викласти у новій редакції згідно з додатками №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 до цього рішення.
3. Внести зміни до додатків №3, №4, №5, №9 до рішення Одеської міської ради від 20.01.2009 року №4078-V “Про бюджет міста Одеси на 2009 рік” відповідно до додатків №9, №10, №11, №12 до цього рішення.
4. Доповнити рішення Одеської міської ради від 20.01.2009 року №4078-V “Про бюджет міста Одеси на 2009 рік” додатком №15 «Розподіл вільного залишку коштів загального фонду бюджету м. Одеси на 2009 рік» (додаток №13 до цього рішення).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                   Е. Гурвіц

----------------

ДОДАТКИ 1, 2, 3, 7 - Д О Х О Д И
Додаток 1. Бюджет м. Одеса на 2009 рік за доходами в розрізі міського та районних бюджетів. 
Додаток 2. Доходи бюджету м. Одеса на 2009 рік
Додаток 3. Нормативи відрахувань доходів бюджету м. Одеса, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2009 рік.
Додаток 7. Показники міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста Одеси та іншими бюджетами на 2009 рік.


ДОДАТКИ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - В И Д А Т К И
Додаток 4. Джерела фінансування бюджету міста Одеси на 2009 рік.
Додаток 5. Перелік витрат, фінансування яких у 2009 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку.
Додаток 6. Видатки бюджету м. Одеси на реалізацію цільових програм Одеської міської ради на 2009 рік.
Додаток 8. Перелік видатків на виконання природоохоронних заходів на 2009 рік.
Додаток 9. Зміни до розподілу видатків бюджету м.Одеси на 2009 рік за функціональною структурою (РАЗОМ).
Додаток 10. Зміни до розподілу видатків бюджету м.Одеси на 2009 рік за функціональною структурою (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД).
Додаток 11. Зміни до розподілу видатків бюджету м.Одеси на 2009 рік за функціональною структурою (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД).
Додаток 12. Зміни до розподілу видатків бюджету м. Одеси на 2009 рік за головними розпорядниками бюджетних коштів.
Додаток 13. Розподіл вільного залишку коштів загального фонду бюджету м.Одеси на 2009 рік

 Страница создана: 07.05.2009 10:05
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее