14:18:45   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4696-V від 07.10.2009р.

№4696-V від 07.10.2009р.

Про Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2010 рік

Рішення
Одеської міської ради
№4696-V від 07.10.2009р.

Про Пріоритетні напрями бюджетної політики

м. Одеси на 2010 рік

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статей 62, 63 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення планування доходів і видатків бюджету м. Одеси на 2010 рік, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити "Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2010 рік (додаються).

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                      Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 07.10.2009р. №4696-V

 

Пріоритетні напрями бюджетної політики
м. Одеси на 2010 рік

 

Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2010 рік розроблені відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 року №151 „Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації)" та інших нормативних актів України.
Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2010 рік є невід'ємною частиною економічної та соціальної політики, яку проводить Одеська міська рада згідно із Концепцією соціально-економічного розвитку міста до 2012 року. Метою бюджетної політики на 2010 рік є фінансове забезпечення реалізації цілей та завдань, визначених Одеською міською радою та її виконавчим комітетом в умовах фінансове - економічної кризи.

 

I. Умови формування бюджетної політики

 

Напрями бюджетної політики на 2010 рік визначаються в умовах подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та жорсткої обмеженості ресурсів бюджету, а також прийнятого Верховною Радою України Закону України від 23.06.2009р. №1540-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Бюджетна політика на 2010 рік має бути спрямована, насамперед, на забезпечення стабілізації економіки, відновлення зростання фінансових ресурсів міста, розвиток підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату.

 

II. Основні завдання бюджету м. Одеси на 2010 рік та напрями

бюджетної політики в умовах виходу

з фінансово-економічної кризи

 

Виходячи з умов формування бюджетної політики, основними завданнями бюджетної політики на 2010 рік визначити:
- забезпечення збалансованості бюджету в умовах фінансово-економічної кризи;
- забезпечення оптимальності витрачання бюджетних коштів шляхом проведення інвентаризації та визначення головними розпорядниками пріоритетних програм та заходів;
- концентрація ресурсів бюджету м. Одеси на виконанні пріоритетних програм та заходів, що забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади міста Одеси;
- забезпечення цільової спрямованості соціальних програм шляхом реформування системи надання адресної допомоги;
- підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом визначення результативних показників бюджетних програм та проведення моніторингу їх оцінки;
- планування капітальних видатків, в першу чергу, на заходи невідкладного характеру та на роботи, пов'язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації;
- надання фінансової бюджетної підтримки комунальним підприємствам житлово-комунальної галузі з метою запобігання виникнення можливої збитковості унаслідок фінансової кризи;
- структуризація житлово-комунального господарства з метою забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства та надання високоякісних послуг;
- здійснення заходів щодо створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- залучення додаткових коштів до бюджету м. Одеси шляхом розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету на депозитних рахунках;
- продовження проведення у наступному році політики із залучення фінансових ресурсів від суб'єктів підприємницької діяльності до цільового фонду Одеської міської ради для проведення фінансування заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;
- забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;
- передбачення передачі земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди;
- опрацювання та здійснення заходів, що мають забезпечити збільшення доходів бюджету розвитку за рахунок прямого продажу земельних ділянок безпосередньо землекористувачам;
- підвищення прозорості використання коштів комунальними підприємствами та посилення відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання показників фінансових планів;
- здійснення контролю за отриманням, використанням і поверненням кредитних ресурсів комунальними підприємствами;
- додаткове залучення коштів до бюджету м. Одеси для впровадження інвестиційних проектів шляхом здійснення муніципальних запозичень;
- забезпечення комплексного раціонального використання , постійного розвитку зони узбережжя і морського середовища, а також вирішення екологічних проблем м. Одеси;
- продовження практики створення за рахунок бюджету розвитку Депутатського фонду Одеської міської ради;
- вжиття заходів щодо забезпечення рівня кредитних рейтингів, отриманих Одеською міською радою від національних та міжнародних рейтингових агентств.

 

III. Основні параметри бюджетної політики

 

- бюджет міста Одеси на 2010 рік складається із загального і спеціального фондів. Складові частини фондів визначатимуться Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік ";
- резервний фонд бюджету м. Одеси не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету;
- прийняття профіциту бюджету м. Одеси в тій частині, що стосується бюджету розвитку, з метою погашення основної суми боргу бюджету;
- прийняття дефіциту загального фонду бюджету на суму вільного залишку бюджетних коштів та спеціального фонду бюджету, який покривається за рахунок запозичень (в частині бюджету розвитку) або залишку бюджетних коштів на початок планового бюджетного періоду.

 

IV. Місцевий борг

 

Невід'ємною умовою забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи міста у середньостроковій перспективі є дотримання безпечного рівня дефіциту бюджету, який досягатиметься шляхом:
- прийняття бюджету м. Одеси з дефіцитом у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту бюджету м. Одеси;
- затвердження видатків на обслуговування місцевого боргу в обсязі, що не перевищує 10 відсотків видатків від загального фонду бюджету м. Одеси на 2010 рік;
- своєчасного та у повному обсязі виконання зобов'язань за боргом та гарантіями місцевого самоврядування;
- проведення в процесі управління місцевим боргом операцій з дострокового погашення зобов'язань.
 

Секретар ради                      О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 13.10.2009 09:45
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее