/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4957-V від 22.01.2010р.

№4957-V від 22.01.2010р.

Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2010-2011 роки

Рішення
Одеської міської ради
№4957-V від 22.01.2010р.

Про затвердження Програми підтримки
малого підприємництва у м. Одесі
на 2010-2011 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законів України «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» і «Про державну підтримку малого підприємництва», з метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку та подальший розвиток малого підприємництва, створення в місті нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету міста від діяльності суб'єктів підприємництва, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:
 

1. Затвердити Програму підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2010-2011 роки (додається).
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з підприємництва та торгівлі; з промислової та інноваційної політики.

Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2010р. №4957-V

 

ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У М. ОДЕСІ

НА 2010-2011 РОКИ

 

1. Паспорт бюджетної Програми підтримки малого підприємництва на 2010-2011 роки

 

1. 180404  Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності 
    (КФКВ)  Одеської міської ради                          
                   (найменування головного розпорядника)

2. 180404  Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності 
    (КФКВ)  Одеської міської ради  
                   (найменування відповідального виконавця)

3. 180404  Програма підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2010-2011 роки 
    (КФКВ)    (найменування бюджетної програми)
 

4. Обсяг бюджетного призначення – 400,0 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 400,0 тис. грн (2010 рік – 200,0 тис. грн; 2011 рік – 200,0 тис. грн) та із спеціального фонду - тис. грн.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.
 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні; 
-  Закон України від 21.12.2000р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України»; 
-  Закон України від 19.10.2000р. №2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва»; 
-  Закон України від 06.09.2005р. №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; 
-  Указ Президента України від 12.05.1998р. №456/98 «Про державну підтримку малого підприємництва»; 
-  Указ Президента України від 28.04.2007р. №363/2007 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності».
 

6. Мета бюджетної програми:
Метою програми є підтримка малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.

 
7. Напрями діяльності:
 
на 2010 рік
№ з/п
Найменування
(тис. грн)
1.
Напрями діяльності, що здійснюються в межах загального фонду бюджету м. Одеси
200,0
1.1.
Надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності. Проведення методичних семінарів з питань здійснення регуляторної політики та іншим питанням
6,5
1.2.
Проведення громадських слухань, семінарів, «круглих столів» при розгляді та аналізі регуляторних актів щодо створення сприятливих умов у фінансово-господарській діяльності для суб’єктів малого підприємництва
6,0
1.3.
Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності
15,0
1.4.
Сприяння функціонуванню Інформаційно-аналітичного центру підприємництва з надання консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо
20,0
1.5.
Проведення телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань
35,0
1.6.
Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця. Продовження практики проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року»
12,0
1.7.
Сприяння розробленю та виготовленню інформаційно-презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста (CD, інвестиційний довідник)
22,0
1.8.
Сприяння проведенню занять з розробки бізнес-проектів суб’єктами малого підприємництва
6,5
1.9.
Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва м. Одеси в конкурсі бізнес-планів, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 05.07.2007 року №438/А-2007 «Про проведення конкурсу бізнес-планів серед суб’єктів малого підприємництва»
10,0
1.10.
Видання брошур, методичної літератури та інших друкованих матеріалів для суб’єктів малого підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру, бухгалтерського обліку та інших актуальних питань
30,0
1.11.
Сприяння проведенню занять з перепідготовки підприємців– початківців та соціально незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) та організація їх навчання із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
32,0
1.12.
Проведення зустрічей, засідань «круглих столів» представників органів влади і громадських об’єднань підприємців з актуальних для підприємництва питань
5,0
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
-

 

на 2011 рік

№ з/п
Найменування
(тис. грн.)
1.
Напрями діяльності, що здійснюються в межах загального фонду бюджету м. Одеси
200,0
1.1.
Надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності. Проведення методичних семінарів з питань здійснення регуляторної політики та іншим питанням
6,5
1.2.
Проведення громадських слухань, семінарів, «круглих столів» при розгляді та аналізі регуляторних актів щодо створення сприятливих умов у фінансово-господарській діяльності для суб’єктів малого підприємництва
6,0
1.3.
Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності
15,0
1.4.
Сприяння функціонуванню Інформаційно-аналітичного центру підприємництва з надання консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо           
20,0
1.5.
Проведення телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань                                                                  
35,0
1.6.
Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця. Продовжити практику проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року»
12,0
1.7.
Сприяння розробленю та виготовленню інформаційно–презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста (CD, інвестиційний довідник)          
22,0
1.8.
Сприяння проведенню занять з розробки бізнес-проектів суб’єктами малого підприємництва
6,5
1.9.
Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва м. Одеси в конкурсі бізнес-планів, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 05.07.2007 року № 438/А-2007 «Про проведення конкурсу бізнес-планів серед суб’єктів малого підприємництва»
10,0
1.10.
Видання брошур, методичної літератури та інших друкованих матеріалів для суб’єктів малого підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру, бухгалтерського обліку та інших актуальних питань                          
30,0
1.11.
Сприяння проведенню занять з перепідготовки підприємців-початківців та соціально незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) та організація їх навчання із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
32,0
1.12.
Проведення зустрічей, засідань «круглих столів» представників органів влади і громадських об’єднань підприємців з актуальних для підприємництва питань
5,0
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
-
 

8. Категорія економічної класифікації:
 

КЕКВ
Найменування
1134
Оплата послуг (крім комунальних)

  

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2010 рік
2011 рік
Загаль
ний фонд
Спеці
альний
фонд
Разом
Загаль
ний фонд
Спеці
альний
фонд
Разом
1.
Затрат
 
 
 
-
 
 
-
 
 
Обсяг видатків
на виконання Програми
тис. грн.
 
200,0
 
200,0
200,0
 
200,0
2.
Продукту
 
 
 
-
 
 
-
 
 
Кількість безкоштовних консультацій наданих суб’єктам господарювання
од.
Виконавчі органи  Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості
2350
 
2350
2350
 
2350
 
Кількість проведених тренінгів, тематичних семінарів, бізнес-форумів та інших представницьких заходів
од.
150
 
150
150
 
150
 
Кількість розроблених та виданих інформаційних довідників, брошур та інших матеріалів для суб’єктів малого підприємництва
од.
2500
 
2500
2500
 
2500
 
Кількість учасників 
тренінгів, семінарів, бізнес-форумів та інших заходів
од.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості
250
 
250
250
 
250
 
Кількість безробітних, жінок та інших слухачів, які пройдуть підготовку/ перепідготовку для зайняття підприємницькою діяльністю
од.
550
 
550
700
 
700
 
3.
Ефективності
 
 
 
-
 
 
-
 
 
Витрати на одного слухача на організцію занять з перепідготовки підприємців– початківців та соціально незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) та їх навчання із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
грн./чол.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості
58,18
 
58,18
45,71
 
45,71
4.
Якості
 
 
 
-
 
 
-
 
 
Збільшення частки малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг
%
Головне управління статистики в Одеській області

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 
Збільшення 
надходження до бюджету міста від суб’єктів малого підприємництва
%
Державна податкова Адміністрація в Одеській області
8,0
 
8,0
8,0
 
8,0

 

2. Визначення проблем

 

Малий бізнес, як невід’ємний сектор ринкової економіки, має явну місцеву орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада, в межах своїх повноважень, формує підприємницький клімат.
Загальний стан розвитку малих підприємств в м. Одесі характеризувався такими показниками, як кількість функціонуючих малих підприємств, кількість малих підриємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, кількість фізичних осіб-підприємців, середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах та у фізичних осіб-підприємців, поповнення бюджету міста:
 

Показники
Станом на 01.01.2008р.
Станом на
01.01.2009р.
Станом на 01.10.2009р.
1. Кількість зареєстрованих юридичних осіб (од.), у тому числі:
35877
37595
39067
- малих підприємств (од.)
11569
16015
17422
2. Кількість діючих малих підприємств (од.)
9672
14745
15002
3. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (од.)
119
136
136
4. Середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (осіб)
64070
63944
103545
5. Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб)
87939
95164
93723
6. Кількість зайнятих працівників у фізичних осіб-підприємців (осіб)
17834
17502
14266
7. Сума надходжень до бюджету (тис. грн)
97288,1
177852,56
197513,27

 

Аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті Одесі свідчить, що головними причинами гальмування цього сектору економіки є:
- неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва;
- нестабільність та важкий тягар оподаткування, регуляторний тиск, відсутність стартового капіталу, що примушує багатьох суб`єктів підприємницької діяльності відійти в тіньову економіку;
- високі відсотки за кредитами комерційних банків та відсутність державної фінансової підтримки стримує розвиток низько прибуткових, але необхідних соціальних проектів;
- велика кількість дозволів та погоджень, високі платежі за висновки та різного роду дозволи вимагають значних коштів для започаткування власної справи.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та

необхідності їх розв’язання програмним методом

 

Діяльність суб’єктів малого підприємництва регіону переважно зорієнтована в місті Одесі, проте лише незначна їх кількість здійснює свою діяльність за межами міста. Тому мале підприємництво життєво пов’язано з умовами, що створюються для його існування на місцевому рівні, тобто певною мірою знаходиться у залежності від місцевої влади.
Таким чином розвиток підприємництва саме на місцевому рівні є ключовим напрямком державної політики сприяння розвитку малого підприємництва.
Програму підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2010-2011 роки розроблено з урахуванням вимог Закону України від 21.12.2000р. №2157-ІІІ «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та рішення Одеської обласної ради від 29.05.2009р. №851-V «Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2009-2010 роки».
Одним з пріоритетних напрямків роботи виконавчих органів Одеської міської ради є підтримка розвитку малого підприємництва, а саме: усунення адміністративних бар’єрів шляхом удосконалення процедур одержання документів дозвільного характеру для започаткування господарської діяльності, оприлюднення інформації про комунальне майно, що може здаватися в оренду та передаватися у власність, пошук нових форм фінансової та матеріально-технічної підтримки, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створення нових робочих місць.
Розвиток та підтримка малого підприємництва передбачені Національною програмою сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та Програмою підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2009-2010 роки. Проте, споріднені за метою програми не передбачають у повному обсязі розв’язання проблем з підтримки підприємництва на місцевому рівні. Тому для вирішення питань щодо підтримки малого підприємництва на місцевому рівні необхідно розробити Програму підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2010-2011 роки та передбачити фінансування відповідних заходів програми за рахунок коштів бюджету міста.

 

4. Визначення мети Програми

 

Метою програми є підтримка малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.

 

5. Строки та етапи виконання Програми

 

Строки реалізації Програми – 2010-2011 роки:
1 етап – 2010 рік; 2 етап – 2011 рік.

 

6. Перелік завдань Програми

 

Для забезпечення виконання напрямків Програми необхідно виконати наступні завдання:
- здійснення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;
- формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та впровадження підприємницької діяльності на основі реалізації регуляторної політики;
- впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
- інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
- забезпечення конструктивного діалогу між органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємництва.
- сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед соціальнонезахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів);
- сприяння розвитку самозайнятості населення, залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності.
- сприяння співпраці суб’єктів малого підприємництва з регіональними, національними та закордонними інвесторами;
- формування позитивного іміджу підприємця.

 

7. Перелік заходів Програми

 

Заходи Програми спрямовані на підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого підприємництва.

1. Проведення аналізу впливу регуляторних актів, у тому числі у сфері продажу й оренди комунального майна міста та відстеження їх впливу на розвиток підприємництва у м. Одесі
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради

2. Оприлюднення проектів регуляторних актів, своєчасне доведення затверджених регуляторних актів до суб’єктів господарювання шляхом опублікування в засобах масової інформації та на офіційному сайті міста
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради, об’єднання підприємців

3. Надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності. Проведення методичних семінарів з питань здійснення регуляторної політики та іншим питанням
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради, Державна податкова адміністрація в Одеській області (за згодою)
Джерела фінансування: Бюджет міста всього – 13,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 6,5 тис. грн; 2011р. – 6,5 тис. грн.

4. Продовження практики створення «інформаційних куточків підприємців»
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради

5. Проведення громадських слухань, семінарів, «круглих столів» при розгляді та аналізі регуляторних актів щодо створення сприятливих умов у фінансово-господарській діяльності для суб’єктів малого підприємництва
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою)
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 12,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 6,0 тис. грн; 2011р. – 6,0 тис. грн.

6. Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 30,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 15,0 тис. грн; 2011р. – 15,0 тис. грн.

7. Продовження роботи з поновлення бази даних: нежилого фонду, незавершеного будівництва; вільних виробничих площ; виробничих потужностей; вільних земельних ділянок, які не використовуються промисловими підприємствами міста
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, комунальне підприємство редакція газети «Одесский вестник»

8. Сприяння функціонуванню Інформаційно-аналітичного центру підприємництва з надання консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 40,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 20,0 тис. грн; 2011р. – 20,0 тис. грн.

9. Проведення телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань
Термін виконання: щоквартально протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, об’єднання підприємців
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 70,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 35,0 тис. грн; 2011р. – 35,0 тис. грн.

10. Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця. Продовження практики проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року»
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 24,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 12,0 тис. грн; 2011р. – 12,0 тис. грн.

11. Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у конкурсах на право укладання договорів оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради
 
12. Сприяння розробленню та виготовленню інформаційно–презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста (CD, інвестиційний довідник)
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, об’єднання підприємців
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 44,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 22,0 тис. грн; 2011р. – 22,0 тис. грн.

13. Сприяння проведенню занять з розробки бізнес-проектів суб’єктами малого підприємництва
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління молодіжної та семейної політики Одеської міської ради, об’єднання підприємців
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 13,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 6,5 тис. грн; 2011р. – 6,5 тис. грн.

14. Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва м. Одеси в конкурсі бізнес-планів, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 05.07.2007 року №438/А-2007 «Про проведення конкурсу бізнес-планів серед суб'єктів малого підприємництва»
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління молодіжної та семейної політики Одеської міської ради, об’єднання підприємців
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 20,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 10,0 тис. грн; 2011р. – 10,0 тис. грн.

15. Видання брошур, методичної літератури та інших друкованих матеріалів для суб'єктів малого підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, роз'яснення порядку видачі документів дозвільного характеру, бухгалтерського обліку та інших актуальних питань
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 60,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 30,0 тис. грн; 2011р. – 30,0 тис. грн.

16. Сприяння проведенню занять з перепідготовки підприємців– початківців та соціально незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) та організація їх навчання із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, депарамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеській міський центр зайнятості (за згодою), Рада ректорів вищих навчальних закладів
Джерела фінансування: Бюджет міста всього – 64,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 32,0 тис. грн; 2011р. – 32,0 тис. грн.
 
17. Проведення зустрічей керівників міста з керівниками підприємств за напрямками: промисловість, будівництво, торгівля та сфера послуг, нерухомість, туризм
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою)

18. Проведення зустрічей, засідань «круглих столів» представників органів влади і громадських об’єднань підприємців з актуальних для підприємництва питань
Термін виконання: двічі на рік протягом 2010-2011 Виконавці: - виконавчі органи Одеської міської ради; Одеська міська організація роботодавців (за згодою), об’єднання підприємців
Джерела фінансування: Бюджет міста всього - 10,0 тис. грн, у т.ч: 2010р. – 5,0 тис. грн; 2011р. – 5,0 тис. грн.

19. Активізація та підвищення ефективності молодіжної підприємницької діяльності в місті, популяризація ідей підприємництва. Висвітлення у засобах масової інформації позитивного досвіду, пов'язаного з підприємницькою діяльністю в місті
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради

20. Сприяння організації та проведенню в м. Одесі всеукраїнських та міжнародних виставок, ярмарків, семінарів, конференцій, зустрічей представників бізнесу з іноземними партнерами, діловими колами підприємців тощо
Термін виконання: протягом 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою)

21. Сприяння участі суб’єктів господарювання міста Одеси у виставках та ярмарках за кордоном
Термін виконання: на протязі 2010-2011р.р. Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, підприємства-організатори виставкових заходів.

 

8. Ресурсне забезпечення Програми

 

На реалізацію Програми з бюджету міста заплановано 400,0 тис. грн, у т. ч:
- на 2010 рік – 200,0 тис.грн;
- на 2011 рік – 200,0 тис.грн.
Заходи Програми, які заплановано здійснити у 2010-2011 роках у межах фінансування із загального фонду бюджету міста надані у таблиці №1.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.
 

Таблиця № 1

№ з/п
Заходи Програми
Бюджет міста,
тис. грн.
2010р.
2011р.
Разом 2010-2011 рр.
1
2
3
4
5
1.
Надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності. Проведення методичних семінарів з питань здійснення регуляторної політики та іншим питанням
6,5
6,5
13,0
2.
Проведення громадських слухань, семінарів, «круглих столів» при розгляді та аналізі регуляторних актів щодо створення сприятливих умов у фінансово-господарській діяльності для суб’єктів малого підприємництва
6,0
6,0
12,0
3.
Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності
15,0
15,0
30,0
4.
Сприяння функціонуванню Інформаційно-аналітичного центру підприємництва з надання консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо
20,0
20,0
40,0
5.
Проведення телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань
35,0
35,0
 
70,0
6.
Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця. Продовження практики проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року»
12,0
12,0
24,0
7.
Сприяння розробленю та виготовленню інформаційно–презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста (CD, інвестиційний довідник)
22,0
22,0
44,0
8.
Сприяння проведенню занять з розробки бізнес-проектів суб’єктами малого підприємництва
6,5
6,5
13,0
9.
Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва м. Одеси в конкурсі бізнес-планів, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 05.07.2007 року № 438/А-2007 «Про проведення конкурсу бізнес-планів серед суб'єктів малого підприємництва»
10,0
10,0
20,0
10.
Видання брошур, методичної літератури та інших друкованих матеріалів для суб'єктів малого підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, роз'яснення порядку видачі документів дозвільного характеру, бухгалтерського обліку та інших актуальних питань
30,0
30,0
60,0
11.
Сприяння проведенню занять з перепідготовки підприємців– початківців та соціально незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) та організація їх навчання із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
32,0
32,0
64,0
12.
Проведення зустрічей, засідань «круглих столів» представників органів влади і громадських об’єднань підприємців з актуальних для підприємництва питань
5,0
5,0
10,0
 
Всього:
200,0
200,0
400,0

 

9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

 

Головним виконавцем Програми є управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради; виконавці Програми - юридичний департамент Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради з залученням Одеського міського центру зайнятості, Одеської міської організації роботодавців в частині, що стосується.
Управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради щоквартально до 20 числа наступного за звітним періодом місяця повинні направлятися звіти про виконання Програми до Одеської міської ради та оприлюднювати їх на Офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua.
Контоль за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснюється постійною комісією з підприємництва та торгівлі Одеської міської ради.

 

10. Очікувані результати виконання Програми

 

Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови стосовно сталого розвитку малого бізнесу, збільшення його внеску у зайнятість населення, а також зростання конкурентоспроможності економіки на основі активізації інноваційних процесів.
Зросте кількість суб’єктів малого підприємництва та показники їх діяльності.
За результатами виконання Програми передбачається, що на кінець 2011 року чисельність суб’єктів малого підприємництва зросте та за прогнозом становитиме 123,5 тисяч одиниць, у т.ч:
- фізичних осіб-підприємців – 104,5 тисяч одиниць;
- юридичних осіб – 19,0 тисяч одиниць.
За два роки планується збереження існуючих робочих місць. Створення нових робочих місць відбуватиметься переважно за рахунок розвитку торгівлі та надання послуг населенню. За прогнозними даними за період дії Програми буде створено майже 11,0 тисяч нових робочих місць (2010 рік – 4,5 тис. осіб; 2011 рік – 6,5 тис. осіб).
Очікується, що частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг збільшиться на 4% .
Надходження до бюджету міста від суб’єктів малого підприємництва зростатимуть щорічно не менш ніж на 10%.
Навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, пройдуть 1250 безробітних громадян (2010 рік – 550 осіб; 2011 рік – 700 осіб).
 
Секретар ради                      О.А. Прокопенко

----------------------------------------------------

Рішення Одеської міської ради №4957-V від 22.01.2010р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №19-20 від 06.02.2010р.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
11.02.2010 17:12

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/25775/