23:14:28   |   18 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5987-V від 13.07.2010р.

№5987-V від 13.07.2010р.

Про розгляд протесту заступника прокурора Одеської області на рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V

Рішення
Одеської міської ради
№5987-V від 13.07.2010р.
 
Про розгляд протесту заступника прокурора Одеської області

на рішення Одеської міської ради

від 22.01.2010 року №4943-V

 
Заступником прокурора Одеської області внесено протест на рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», яким були затвердженні положення про районні адміністрації Одеської міської ради, про Приморську, Малиновську, Київську та Суворовську відповідно (додатки до рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V 1, 2, 3 та 4).
У ході проведеної прокуратурою Одеської області перевірки було встановлено, що частинами 4 та 5 пунктів 3.2.7 додатків до рішення районні адміністрації Одеської міської ради наділено повноваженнями щодо утворення та організації роботи державних та технічних комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, незалежно від форми власності об'єктів будівництва, затвердження актів приймання завершених будівництвом об'єктів, прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів індивідуальної житлової забудови (крім самовільно збудованих).
Заступник прокурора Одеської області вважає, що вказане рішення не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства і має бути приведено у відповідність до вимог законодавства з наступних підстав.
Згідно змін, що були внесенні до Закону України «Про планування і забудову територій», стосовно прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, і набрали чинності з 15.10.2009 року, вступив в силу новий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів відповідно до якого прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, який видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. Порядок видачі сертифікатів відповідності, порядок ведення їх реєстру, розмір та порядок внесення плати за їх видачу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
До того ж, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 923 затверджено Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, названий порядок установлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами.
Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за письмовим зверненням замовника погодженню протягом 10 робочих днів виконавчим комітетом міської ради, або місцевою державною адміністрацією та органами, до повноважень яких згідно із законом належить участь у прийнятті закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію.
Однак, зазначені норми не наділяють місцеві ради та її виконавчі органи повноваженнями щодо створення та організації роботи комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та затвердження актів прийняття в експлуатацію таких об'єктів.
Згідно вищенаведених норм виконавчий орган місцевої ради наділений повноваженням щодо погодження акту готовності об'єкта до експлуатації.
Таким чином, частини 4 та 5 у пунктах 3.2.7 додатків №№ 1,2,3,4 до рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» не відповідають вимогам чинного законодавства, а тому вказане рішення підлягає приведенню у відповідність із законом шляхом внесення відповідних змін.
Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України прийнятими у межах їхньої компетенції.
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Протест заступника прокурора Одеської області на рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» задовольнити.
 

2. Виключити частини 4 та 5 у пунктах 3.2.7 додатків №№ 1,2,3,4 до рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».
 

3. Про результати розгляду протесту повідомити прокурора Одеської області.
 

Міський голова                        Е. ГурвіцСтраница создана: 18.08.2010 14:33
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 марта 9:00
Аппаратное совещание

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 17  марта 12:00
Фестиваль Святого Патрика

Далее 17 марта 14:00
лекция об истории
реставрации
художественного 
музея

Далее 18 марта 12:00
фестиваль «Наш Утесов»

Далее 19 марта 11:00
отчет об исполнении
бюджета-2017 

Далее 21 марта  10:00
С Е С С И Я

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее 18 марта
марафон «Самопревосхождение»

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее