21:59:50   |   23 октября 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №19-VI від 06.12.2010р.

№19-VI від 06.12.2010р.

Про здійснення у 2010 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Одеси

Рішення
Одеської міської ради
№19-VI від 06.12.2010р.

Про здійснення у 2010 році
внутрішнього запозичення
до бюджету міста Одеси


Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України, пунктів 26 і 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №207 від 24.02.2003р., Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №414 від 07.10.2003р., враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист №31-23030-19-21/23580 від 07.09.2010р.), з метою додаткової мобілізації коштів для погашення зобов’язань за строковим кредитним договором від 20 грудня 2007 року між Одеською міською радою та фінансовою установою БНП ПАРІБА ФАЙНЕНС ПЛС (BNP PARIBAS FINANCE PLC), Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2010 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Одеси у формі випуску облігацій Одеської міської позики на умовах, визначених у додатку, який є невід’ємною частиною цього рішення.
2. Визначити департамент фінансів Одеської міської ради та департамент стратегічних інфраструктурних проектів Одеської міської ради уповноваженими органами Одеської міської ради та надати їм повноваження: виконувати всі організаційно-правові дії, пов’язані зі здійсненням запозичення на умовах, викладених у додатку, в тому числі формувати проспект емісії облігацій; підписувати документи що пов’язані із здійсненням запозичення; укладати договір з андерайтером (-ами); укладати з депозитарієм договір про обслуговування випуску облігацій; затверджувати результати розміщення облігацій тощо, а також іншу інформацію.
3. Визначити Одеського міського голову Костусєва О.О. уповноваженою особою Одеської міської ради та доручити йому підписувати всі документи, пов'язані із здійсненням запозичення на умовах, визначених у додатку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету і фінансів.


Міський голова                   О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 06.12.2010р. №19-VI

 

УМОВИ
здійснення у 2010 році внутрішнього запозичення
до бюджету міста Одеси

1. Емітент облігацій внутрішньої місцевої позики - Одеська міська рада.
2. Істотні умови запозичення:
2.1. Запозичення до бюджету міста Одеси здійснюється у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики.
2.2. Загальний розмір запозичення (основна сума боргу) - 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.
2.3. Відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу - не вище 17,75 % річних.
Період на який здійснюється запозичення - 3 роки.
Строк погашення основної суми боргу за облігаціями - не пізніше 31 грудня 2013 року.
2.4. Сплата відсотків користування залученими коштами здійснюється піврічними або квартальними платежами у строки та згідно з умовами що встановлені відповідними договорами.
3. Мета запозичення - залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси, з метою погашення зобов’язань по зовнішньому запозиченню до бюджету міста Одеси у 2007 року.

Секретар ради                   О. Бриндак

 Страница создана: 10.12.2010 10:37
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

23, 24, 25 октября 
депутатские комиссии
дополнено

Далее 26-29 октября
конкурс вокалистов 
«Співуча Україна»

Далее 23 октября-
6 ноября
общественные
слушания ДПТ 

Далее 26 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 22 октября 13:00
выставка «Пляжные ракетки.
Сделано в Израиле»

Далее с 9 октября 
прием проектов 
Общественный бюджет

Далее с 9 октября 
заявки на Лучший инновационный проект

Далее 22-24 ноября 
выставка «АГРО-СФЕРА»

Далее 26 октября 16:00
Презентация книги
Анны Костенко

Далее Конкурс стартапов, инноваций, развития бизнеса
Далее 8 ноября 10:00
СЕССИЯ

Далее 31 октября 18.00
концерт к 500-летию
Реформации

Далее 27 октября 17:00 
Всемирный клуб одесситов
фотовыставка «More More»

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее 6-29 октября 
Выставка живописи
глухих художников

Далее Конкурс: льготное кредитование малого и среднего бизнеса
Далее до 28 декабря
конкурс по благоустройству парка Шевченко

Далее Финпомощь предпринимателям
срок подачи заявок
продлен до 1 ноября

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее 27 октября 
«Дни Польского Бизнеса»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее