04:10:33   |   11 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Чинне Положення затверджено рішенням міськради №3287-VI від 16.04.2013р.

 

Внесено зміни та доповнення рішенням міськради №2425-VI від 21.12.2012р.

 

Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
                                                             
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
 м. Одеса 2011
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Департамент підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради, підконтрольний міській раді.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Департамент є самостійною юридичною особою, може відкривати рахунки у встановленому законодавством порядку, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
1.9. Електронна адреса Департаменту: media1@omr.gov.ua
 
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
 
2.1. Основними завданнями Департаменту є: 
   
2.1.1. У питаннях внутрішньої політики:
- Проведення на території міста державної та місцевої політики щодо взаємодії з політичними партіями, громадськими об’єднаннями та іншими об’єднаннями громадян.
- Прогнозування суспільно-політичних процесів на місцевому рівні.
- Забезпечення дотримання законодавства стосовно національних меншин.
- Організація і проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики із залученням науковців та фахівців.
- Вжиття заходів щодо забезпечення гарантованого громадянам конституційного права на мирні зібрання та свободу віросповідання.
- Сприяння проведенню громадських обговорень щодо діяльності органів місцевого самоврядування, оцінки рівня взаємодії цих органів з громадянами та їх об’єднаннями.
- Сприяння задоволенню національно-культурних, мовних та освітніх потреб національних громад.
- Сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань.
- Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та об’єднань співвласників гуртожитків.

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міської ради №2425-VI від 21.12.2012р.

 

    
2.1.2. У питаннях роботи зі зверненнями громадян:
- Спрощення адміністративних процедур для громадян за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій та функціонування Єдиного центру звернень громадян.
- Організація роботи з розгляду та контролю проходження та виконання звернень громадян одержаних телефоном, поштою та на особистому прийомі Одеського міського голови, першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами; організація прийому громадян, інформування керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради про характер звернень громадян.
- Забезпечення попереднього запису громадян на особистий прийом керівним складом Одеської міської ради й виконкому та контроль підготовки до здійснення прийому.
- Ведення прийому громадян із внесенням порушених ними питань до електронної бази даних, за необхідності – надання роз'яснень, відповідей стосовно можливих шляхів вирішення питань, направлення звернень до відповідних установ для вирішення порушених питань.
- Реєстрація та облік звернень громадян, ведення комп'ютерної бази даних системи обліку, оперативної та підсумкової статистики звернень.
- Здійснення в межах повноважень контролю за виконанням іншими виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями вимог Закону України "Про звернення громадян", доручень про вирішення питань, порушених у зверненнях громадян. Якщо порушені у зверненнях питання не входять до компетенції органу місцевого   самоврядування – направлення за належністю, здійснення контролю за своєчасним та правильним їх розглядом до повного вирішення.
- Здійснення моніторингу роботи виконавчих органів Одеської міської ради із забезпечення належного розгляду звернень громадян; одержання статистичних даних про надходження на розгляд заяв і скарг для аналізу та складання звітів; вивчення причин, що породжують скарги; реагування на порушення законодавства, тяганину та бюрократизм.
- Контроль за збереженням архівних матеріалів, пов'язаних з розглядом
звернень громадян.
- Узгодження призначення на посади  у районних адміністраціях та структурних підрозділах фахівців по роботі зі зверненнями громадян.
  
2.1.3. У питаннях інформаційної сфери:
- Оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації міста, налагодження ефективної системи інформування територіальної громади міста щодо діяльності міського голови, міської ради, виконавчого комітету та його структурних підрозділів; забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.
- Здійснення заходів, спрямованих на створення та підтримку позитивного іміджу міста як унікального історичного, культурного і туристичного центру, привабливого для інвестиційної діяльності.
- Здійснення збору, накопичення, аналізу даних і надання необхідної інформації у межах своєї діяльності згідно з чинним законодавством України.
- Розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій, спрощення адміністративних процедур для громадян шляхом впровадження електронних послуг.
- Забезпечення функціонування, постійного розвитку та інформаційного наповнення офіційного сайту Одеської міської ради omr.gov.ua. Надання всебічної інформації про Одесу в мережі Інтернет, розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію.
- Проведення соціологічних досліджень, моніторингу та аналізу інформаційного простору міста; визначення пріоритетів суспільного, соціального та економічного розвитку міста; підготовка стратегічних пропозицій міському голові, його заступникам та відповідним підрозділам Одеської міської ради з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки.
- Організація та участь в експертизі інформаційних, телекомунікаційних, соціально-комунікативних і громадських проектів та іншої документації до них.
- Постійна підтримка офіційного серверу Одеської міської ради в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет.
- Організація роботи центральних інформаційно-телекомунікаційних серверів міста та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів місцевого самоврядування.
- Забезпечення реалізації суспільно значущих міських інформаційних проектів та функціонування інформаційної системи електронного документообігу, телекомунікаційної мережі структурних підрозділів Одеської міської ради.
- Створення й коригування банків і баз даних офіційної та службової інформації міської ради, виконкому, структурних підрозділів, а також комунальних підприємств, установ та організацій; забезпечення діяльності довідково-інформаційних та пошукових систем.
- Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, у тому числі міських цільових програм розвитку інформаційної сфери та з питань інформаційно-телекомунікаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.
- Створення та супровід інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури в райадміністраціях міста та інших виконавчих органах Одеської міської ради, підготовка пропозицій щодо ефективного використання інформаційних і телекомунікаційних ресурсів.
    
2.2. Функції Департаменту:
- Організовує підготовку проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту.
- Розглядає за дорученням міського голови або заступників міського голови, інших посадових осіб питання, що належать до компетенції Департаменту.
- Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
- Розглядає звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.
- Надає експертно-аналітичну, методичну, інформаційну та іншу допомогу виконавчим органам ради та органам самоорганізації населення у вирішенні питань, що належать до компетенції Департаменту.
- Доводить до відома громадськості через засоби масової інформації та шляхом участі в конференціях, семінарах, нарадах зміст державної політики з питань внутрішніх, міжнаціональних та релігійних відносин. 
- Забезпечує запрошення представників засобів масової інформації на брифінги, конференції, прес-конференції, засідання виконавчого комітету та засідання Одеської міської ради.
- Організовує проведення благодійних акцій і бере участь у створенні та реалізації програм, скерованих на вирішення міських соціально-економічних проблем.
- Веде облік політичних, національних, релігійних та громадських організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників гуртожитків на території міста. Здійснює підготовку документів для легалізації об'єднань громадян, місцевих осередків об'єднань громадян, ОСББ, спрямовує їх до виконавчого комітету Одеської міської ради.
- Проводить роботу з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту. 
- Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
 - Погоджує програми і проекти стосовно сфери діяльності Департаменту.
 
 
3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, які на нього покладено, діє від його імені без довіреності.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Департаменту.
3.2.3. Представляє міському голові розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
3.2.5. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.2.6. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.2.7. У межах своїх повноважень видає накази, які набувають чинності з моменту їх підписання і можуть бути скасовані ним самим або виконавчим комітетом.
3.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган Ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
3.2.9. Веде особистий прийом громадян.
3.2.10. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту.
3.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради,
комунальними підприємствами, установами та організаціями.
3.2.12. Затверджує Положення про структурні підрозділи Департаменту.
3.2.13. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення керівникам підпорядкованих комунальних підприємств з питань, які належать до компетенції Департаменту.
3.2.14. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту.
3.3. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору та його заступникам та розподіл обов’язків між директором та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.4. У разі неможливості виконання директором своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник директора Департаменту або інша посадова особа.
 
  
4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. На безоплатній основі одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.4. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.
 
 
 
Секретар ради                                                                             О.Б. Бриндак


Страница создана: 24.03.2011 12:13
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее 16 декабря 11:00
VIII Благотворительная 
дипломатическая ярмарка

Далее 11 декабря 14:00
выставка художника 
Игоря Марковского

Далее 10 декабря 19:00
Молодёжный чемпионат 
Одессы по юмору

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее 29 ноября - 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 12 декабря 17:00
презентация трехтомника А. Рыбака
«Хорошо ли там, где нас нет?»

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 14 декабря 15:00
Лига смеха 
на «Кубок мэра»

Далее 11 декабря 9:00
конференция «Новая индустриализация:
совместные действия правительства и бизнеса»

Далее 14 декабря 15:00
выставка Кирилла Бондаренко
«Уходящая эпоха»

Далее до 11  декабря 
Фотовыставка «Тайны подземной Одессы»

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 11 декабря 
Всеукраинская акция  
«16 дней против насилия»

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее