00:12:58   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МНС ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МНС ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Втратив чинність рішенням Одеської міської ради №3891-VI від 09.10.2013р.

Додаток № 9
до рішення
Одеської міської ради
№384-VI від 28.02.2011 
  
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ,

ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МНС

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МНС ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – Рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про цивільну оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», чинним законодавством України, актами міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та цим Положенням (далі - Положення).
1.3. Компетенцію Департаменту складають делеговані повноваження у сфері цивільної оборони, оборонної та мобілізаційної роботи.
1.4. Департамент підзвітний та підконтрольний Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради та міському голові.
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Департамент має печатку, штампи та бланки.
1.7. Місцезнаходження Департаменту (юридична адреса): 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська 1/1. Електронна адреса Департаменту: odunscz@ukr.net.

2. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Директор Департаменту в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
2.2. Компетенція директора Департаменту:
2.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
2.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Департаменту та спеціалістів Департаменту.
2.2.3. Надає на затвердження міському голові проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
2.2.4. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету.
2.2.5. В межах своїх повноважень видає накази.
2.2.6. В межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах із державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
2.2.7. Веде особистий прийом громадян.
2.2.8. Укладає відповідно до чинного законодавства договори.
2.2.9 Надає пропозиції про присвоєння рангів посадовим особам Департаменту.
2.3. Разом з директором Департаменту до його структури входять:
2.3.1 Заступники директора Департаменту, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
2.3.2. Структурні підрозділи Департаменту, які діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються директором Департаменту.
2.4. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам встановлюється директором Департаменту.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Основними завданнями Департаменту є:
3.1.1. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
3.1.2. Забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління, виконавчих органів Одеської міської ради у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них;
3.1.3. Координація діяльності районних адміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, оборонної та мобілізаційної роботи;
3.1.4. Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, оборонної та мобілізаційної роботи;
3.1.5. Захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження.
3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3.2.1 Бере участь у забезпеченні реалізації політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, оборонної та мобілізаційної роботи;
3.2.2. Здійснює управління через відповідні територіальні підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру;
3.2.3. Забезпечує проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного природного та воєнного характеру;
3.2.4. Здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру відповідно до своїх повноважень;
3.2.5. Збирає інформацію та здійснює обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечує своєчасне оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
3.2.6. Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних, інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;
3.2.7. Сприяє сталому функціонуванню об’єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
3.2.8. Готує документи про включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів;
3.2.9. Визначає, в межах своєї компетенції, рівень надзвичайних ситуацій, забезпечує оперативне і повне інформування органів управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, щодо загрози їх виникнення або про їх виникнення та хід ліквідації;
3.2.10. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайних ситуацій або брали участь у ліквідації їх наслідків;
3.2.11. Координує діяльність районних адміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з приводу пошуку і рятуванню людей, ліквідації наслідків виливу нафтопродуктів, викиду шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля;
3.2.12. Організовує у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;
3.2.13. Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку, встановленому законодавством;
3.2.14. Організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
3.2.15. Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
3.2.16. Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
3.2.17. Здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
3.2.18. Вживає спільно з іншими виконавчими органами ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
3.2.19. Бере участь у створенні місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
3.2.20. Організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних з цивільною обороною, на території міста Одеси;
3.2.21. Вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
3.2.22. Здійснює підготовку і надання до управління економіки, промисловості та інвестицій висновків щодо планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки;
3.2.23. Планує, організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території міста;
3.2.24. Бере участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану;
3.2.25. Розробляє мобілізаційний план, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;
3.2.26. Забезпечує на території міста виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);
3.2.27. Здійснює під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста, на роботу в умовах особливого періоду;
3.2.28. Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності, які знаходяться на території міста, та укладання з ними договорів (контрактів);
3.2.29. Керує мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
3.2.30. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
3.2.31. У разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснює заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території міста, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
3.2.32. Організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів;
3.2.33. Забезпечує на території міста ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
3.2.34. Забезпечує надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством;
3.2.35. Сприяє військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
3.2.36. Одержує від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території міста, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;
3.2.37. Вирішує разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час;
3.2.38. Забезпечує на території міста виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 
4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати фахівців інших підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції;
4.1.2. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від інших підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції;
4.1.4. Здійснювати або ініціювати проведення перевірок з питань, що відносяться до його компетенції.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Це положення набирає чинності з часу його затвердження Радою.


Секретар ради                            О.Б. БриндакСтраница создана: 24.03.2011 19:38
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 16 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 14 июля 21:30
кинопоказ «Safety Last!»

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее