05:22:41   |   11 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Внесено зміни рішенням міської ради № 248-VIІ від 03.02.2016

 

Внесено зміни та доповнення рішенням міської ради № 513-VI від 08.04.2011

 

Додаток № 20
до рішення

Одеської міської ради
від 28.02.2011 р. №384-VI

 


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)м. Одеса
2011рік

 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Департамент підпорядкований міському голові та підконтрольний міській раді.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства України, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.6. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Юридичний департамент Одеської міської ради є правонаступником юридичного управління Одеської міської ради.
1.7. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: місто Одеса, Думська площа, 1, електронна адреса:
legal_department@inbox.ru  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Правове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з реалізації їх повноважень.
2.1.2. Аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правових питань.
2.1.3. Захист інтересів територіальної громади, міської ради, міського голови та виконавчого комітету в судах.
2.1.4. Забезпечення взаємодії міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правоохоронними органами.
2.1.5. Сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради.
2.2. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент:
2.2.1. у питаннях роботи з актами міської ради, міського голови та виконавчого комітету:
1) за дорученнями міського голови готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
2) проводить правову експертизу та готує висновки про відповідність проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови Конституції України, чинному законодавству України, інтересам територіальної громади міста та правилам юридичної техніки;
3) вносить міському голові пропозиції про проведення наукової експертизи проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
4) за дорученнями міського голови надає роз’яснення окремих положень рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
5) спільно з іншими виконавчими органами міської ради здійснює аналіз регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету;
6) веде реєстр регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету;
7) координує планування діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів;
8) бере участь у проведенні громадських слухань та інших формах публічних обговорень регуляторних актів;
9) взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань державної регуляторної політики;
10) бере участь у контролі виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
11) вносить міському голові пропозиції про вдосконалення правотворчої та правозастосувальної практики;
12) вносить міському голові пропозиції про визнання такими, що втратили чинність, або скасування рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які не відповідають чинному законодавству України та інтересам територіальної громади міста;

 
2.2.2. у питаннях аналітичної та інформаційно-довідкової роботи із законодавством:
1) інформує міського голову, членів виконавчого комітету про зміни у чинному законодавстві України;
2) за дорученнями міського голови готує звернення до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо офіційного роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів;
3) за дорученнями міського голови готує аналітичні матеріали з питань законодавчого регулювання, правотворчої та правозастосувальної практики в окремих сферах;
4) за дорученнями міського голови бере участь у підготовці висновків щодо проектів законів та інших нормативних актів, надісланих до міської ради та виконавчого комітету;
6) за дорученнями міського голови бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативних актів, що зачіпають інтереси територіальної громади міста;
7) взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування при підготовці проектів законів та інших нормативних актів, що зачіпають інтереси територіальної громади міста;

 
2.2.3. у питаннях договірної роботи:
1) за дорученнями міського голови готує проекти договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови;
2) проводить правову експертизу та готує висновки про відповідність проектів договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, Конституції України, чинному законодавству України, інтересам територіальної громади міста та правилам юридичної техніки;
3) бере участь у контролі виконання договорів та угод, укладених від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови;
4) вносить міському голові пропозиції про розірвання договорів та угод, укладених від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, які не виконуються або неналежно виконуються іншими сторонами та завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;

 
2.2.4. у питаннях претензійної та судової роботи:
1) за дорученнями міського голови готує претензії від імені міської ради та виконавчого комітету;
2) розглядає претензії, пред’явлені до міської ради та виконавчого комітету, готує проекти відповідей на них;
3) за дорученнями міського голови готує позови від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови до судів;
4) розглядає позови, пред’явлені до міської ради, виконавчого комітету та міського голови, готує проекти відзивів на них;
5) здійснює представництво від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови в судах;
6) вносить пропозиції про доручення представництва або залучення до представництва від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови в судах інших виконавчих органів міської ради у справах з питань, віднесених до їх компетенції;
7) забезпечує належну реалізацію процесуальних прав та обов’язків міської ради, виконавчого комітету, міського голови в судах в інтересах територіальної громади міста;
8) здійснює апеляційне, касаційне оскарження постанов, ухвал, рішень судів; звернення щодо перегляду постанов та рішень судів за нововиявленими та винятковими обставинами в інтересах територіальної громади міста;
9) сприяє належному виконанню постанов, ухвал та рішень судів;
10) складає звіти, аналізує результати претензійної та судової роботи;

 
2.2.5. у питаннях взаємодії з правоохоронними органами:
1) за дорученнями міського голови готує звернення до прокуратури, інших правоохоронних та контрольних органів про здійснення перевірок дотримання чинного законодавства України фізичними та юридичними особами;
2) розглядає окремі ухвали судів, акти прокурорського реагування, подання правоохоронних та контрольних органів, готує пропозиції про їх виконання;
3) вносить пропозиції про сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, органів внутрішніх справ та адвокатури на території міста;
4) за дорученнями міського голови готує звернення до правоохоронних органів про притягнення до відповідальності посадових та службових осіб, які порушують чинне законодавство України, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови і завдають шкоду інтересам територіальної громади міста.

 
2.2.6. у питаннях методичної роботи та взаємодії з фізичними і юридичними особами:
1) за зверненнями виконавчих органів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування надає їм консультації з правових питань, що відносяться до їх компетенції;
2) здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями, у тому числі шляхом проведення перевірок;
3) здійснює методичне керівництво діяльністю юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
4) отримує та аналізує інформацію про діяльність юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
5) вносить міському голові пропозиції про проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;
6) вносить міському голові пропозиції про скасування наказів виконавчих органів міської ради, які не відповідають чинному законодавству України, компетенції відповідних органів та завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;
7) за зверненнями виконавчих органів міської ради роз’яснює їм правозастосувальну практику в окремих питаннях;
8) надає фізичним та юридичним особам юридичну допомогу у питаннях їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою;
9) розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з правових питань їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою, дає відповіді на них;
10) вносить пропозиції про сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у їх взаємовідносинах з міською радою, міським головою та виконавчим комітетом;
11) проводить правову експертизу проектів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна;
12) взаємодіє з вищими навчальними закладами, науковими установами та іншими спеціалізованими організаціями з правових питань;
13) розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Адресного реєстру міста Одеси та забезпечує його функціонування, взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями з питань ведення Адресного реєстру міста Одеси;
15) за дорученням міського голови бере участь у роботі колегіальних органів та нарадах в межах компетенції Департаменту;
16) здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів та інших службовців Департаменту.
3.2.3. Представляє міському голові розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції службовців Департаменту.
3.2.5. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та службовців (працівників) юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
3.2.6. Погоджує положення про юридичні служби виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та установ;
3.2.7. Погоджує посадові інструкції працівників юридичних відділів та юрисконсультів виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та установ.
3.2.8. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.2.9. У межах своїх повноважень видає накази.
3.2.10. У межах своїх повноважень представляє Департамент, як виконавчий орган Одеської міської ради, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями й громадянами.
3.2.11. Веде особистий прийом громадян.
3.2.12. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності службовців Департаменту.
3.2.13. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.

 
3.3. Директору Департаменту функціонально підпорядковані керівники юридичних служб та юрисконсульти виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
3.4. До структури Департаменту, разом із його директором, входять:
3.4.1. Заступники директора Департаменту.
3.4.2. Головний бухгалтер Департаменту.
3.4.3. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, відділи, сектори).

 
3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.7. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків, за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник директору Департаменту.
3.8. Директор департаменту, заступники директора Департаменту на підставі довіреностей, виданих міським головою, підписують позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви про відкликання апеляціної та касаційної скарги, скарги, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, скарги про перегляд судових рішень за винятковими обставинами, заяви про перегляд заочних рішень, заяви про відмову від позову, заяви про визнання позову, мирові угоди, заяви про примирення сторін від імені міської ради, міського голови та виконавчого комітету.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту.
4.1.4. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.

Секретар ради                                                        О.Б. БриндакСтраница создана: 25.03.2011 17:44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее 16 декабря 11:00
VIII Благотворительная 
дипломатическая ярмарка

Далее 11 декабря 14:00
выставка художника 
Игоря Марковского

Далее 10 декабря 19:00
Молодёжный чемпионат 
Одессы по юмору

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее 29 ноября - 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 12 декабря 17:00
презентация трехтомника А. Рыбака
«Хорошо ли там, где нас нет?»

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 14 декабря 15:00
Лига смеха 
на «Кубок мэра»

Далее 11 декабря 9:00
конференция «Новая индустриализация:
совместные действия правительства и бизнеса»

Далее 14 декабря 15:00
выставка Кирилла Бондаренко
«Уходящая эпоха»

Далее до 11  декабря 
Фотовыставка «Тайны подземной Одессы»

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 11 декабря 
Всеукраинская акция  
«16 дней против насилия»

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее