17:39:09   |   18 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Додаток № 21
до рішення

Одеської міської ради
від 28.02.2011 р.
№ 384-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(Нова редакція)
м. Одеса

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі "Управління") є виконавчим органом Одеської міської ради (далі "Ради"), та створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Управління є правонаступником Управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради.
1.2. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", чинним законодавством України, актами міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.
1.3. Управління є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, гербову і круглу печатку, штамп, бланки, рахунок в органах державного казначейства, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної виконавчої влади, Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням (далі "Положення").
1.4. На Управління може бути покладено Радою, виконавчим комітетом, міським головою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади та власних повноважень.
1.5. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7. Місцезнаходження Управління: 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 60, Електронна адреса: upr_torgovli@ukr.net .
1.8. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ УПРАВЛIННЯ
2.1. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.2. Організація місцевих ринків, ярмарок, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.
2.3. Забезпечення контролю за дотриманням порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства.
2.4. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.5. Розробка та організація виконання спільно з іншими виконавчими органами Ради програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення.
2.6. Залучення в порядку, визначеному законодавством, суб’єктів господарювання всіх форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.
2.7. Участь в управлінні об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг комунальної власності територіальної громади, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
2.8. Контроль за якістю і безпекою продукції, додержанням норм і правил, установлених для закладів (підприємств) ресторанного господарства, правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.
2.9. Узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства.
2.10. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
2.11. Розгляд звернень споживачів, надання консультацій з питань захисту прав споживачів.
2.12. Аналіз договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.
2.13. Повідомлення відповідного територіального органу у справах захисту прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції, у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища.
2.14. Тимчасове зупинення реалізації продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припинення її реалізації у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності.
2.15. Подання до суду позовів щодо захисту прав споживачів.
2.16. Вжиття заходів щодо зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я відповідно до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення".
2.17. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, що належать до комунальної власності, встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи (у тому числі цілодобового) підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг незалежно від форм власності.
2.18. Облік відповідно до законодавства об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.19. Оформлення та видача відповідно до чинного законодавства та порядку, встановленому Радою, дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки у закритих приміщеннях.
2.20. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про анулювання дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки у закритих приміщеннях у випадках передбачених чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами.
2.21. Організація та контроль за роботою торговельних підприємств з обслуговування громадян, що віднесені до пільгових категорій.
2.22. Контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках відповідно до чинного законодавства.
2.23. Обстеження ринків з метою контролю за відповідністю фактично займаної ринком території плану території ринків, затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.24. Надання на розгляд постійній комісії Ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі пропозицій про доцільність займання ринками земельних ділянок.
2.25. Вжиття заходів щодо впорядкування стихійної торгівлі спільно з органами внутрішніх справ.
2.26. Складання протоколів про адміністративні порушення, в порядку, передбаченому Кодексом України "Про адміністративні правопорушення".
2.27. Надання методичної консультаційної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг всіх форм власності та відділам торгівлі районних адміністрацій з питань дотримання порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення і з інших питань, що належать до компетенції Управління.
2.28. Укладання договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна у вигляді твердого покриття, що є власністю територіальної громади та використовується для установки торговельних майданчиків, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, об’єктів паркування, ринків, у випадку відсутності документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України.
2.29. Надання інформації районним адміністраціям Одеської міської ради у випадку зміни власників некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.30. Демонтаж некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, встановлених без облаштування фундаментів, заглиблених у землі.
2.31. Організація благоустрою міста Одеси, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та громадян.
2.32. Здійснення самоврядного контролю за станом території об’єктів благоустрою на яких розміщені будівлі та споруди соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки .
2.33. Розгляд звернень громадян, юридичних осіб всіх форм власності.
2.34. Надання звітів, інформації та інших необхідних документів міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеській міській раді.
2.35. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

 
3. ПРАВА УПРАВЛIННЯ
3.1. Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
3.2. Отримання у встановленому порядку від інших виконавчих

органів міської ради, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.3. Скликання у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.4. Внесення постійній комісії Ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, для подальшого внесення проекту рішення на розгляд міській раді.

4. КЕРIВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛIННЯ
4.1.
Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Управління, за згодою заступника міського голови.
4.2.3. Надає міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розпису.
4.2.5. Організовує виконання локальних нормативних актів Одеської міської ради та рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
4.2.6. В межах своїх повноважень видає накази і доручення.
4.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
4.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, за згодою заступника міського голови.
4.2.11. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів Управління, відкриває банківські рахунки.

  
4.3. Структура Управління:
До складу Управління входять разом з начальником, заступники начальника та структурні підрозділи.
4.4. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до положень про них. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління особисто.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління особисто.

 

 

 

Секретар ради                                                    О.Б. БриндакСтраница создана: 25.03.2011 18:43
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 19 декабря
закрытие
«Зеленой волны»

Далее 19 декабря 13:00
Встреча кают-компании
«Морская библиотека»

Далее 18 декабря
семинар для
работодателей

Далее до 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 21 - 26 декабря
Европейское 
Рождество в Кирхе

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее