14:27:31   |   24 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Втратив чинність рішенням Одеської міської ради №3295-VI від 16.04.2013р.

Додаток № 15
до рішення

Одеської міської ради
від 28.02.2011 р. № 384-VI 

   


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(Нова редакція)

 м. Одеса

2011

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 УПРАВЛІННЯ АРХИТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ далі - (управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Управління є правонаступником управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради.
Управління є спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури Одеської міської ради.
1.2 Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки; відкриває рахунки у встановленому законодавством порядку в управлінні Державного казначейства м. Одеси головного управління Державного казначейства Одеської області.
1.3 Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами, актами органів місцевого самоврядування, міського голови та цим Положенням.
1.4 Компетенцію Управління складають повноваження виконавчих органів Одеської міської ради у сфері архітектури та містобудування.
1.5 Управління підзвітне і підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.
1.6 Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7 Місцезнаходження Управління: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10, електронна адреса:
uag_@mail.ru .

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
2.1 Основними завданнями Управління є :
2.1.1 Реалізація державної і місцевої політики у сфері містобудування на території міста;
2.1.2 Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження у встановленому законодавством порядку містобудівних програм, генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови.

2.1.3 Координація діяльності суб'єктів містобудування з комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення архітектурного вигляду міста;
2.1.4 Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, охорони об'єктів культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердження містобудівної документації і проектів будівництва конкретних об'єктів.
2.2 Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1 Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проектів бюджету міста і подає їх на розгляд в установленому порядку;
2.2.2 Сприяє органам державного управління, місцевого самоврядування в розв'язанні питань соціально-економічного розвитку міста;
2.2.3 Організовує розробку, погодження, експертизу і затвердження містобудівних програм, генерального плану та іншої містобудівної документації
2.2.4 Розглядає заяви і клопотання, вносить в установленому порядку пропозиції щодо добору земельних ділянок для будівництва, їх вилучення, передачі у власність і надання в користування земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства; спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів забезпечує контроль за їх використанням і забудовою;
2.2.5 Бере участь в розв'язанні питань розміщення об'єктів, пов'язаних з життєзабезпеченням міста за його межами;
2.2.6 Бере участь у розробці інвестиційних програм і проектів у сфері містобудування;
2.2.7 Звертатися до суду в порядку, встановленому законодавством, згідно з компетенцією Управління.
2.2.8 Бере участь в межах повноважень у організації охорони, реставрації та використання об'єктів культурної спадщини, об'єктів архітектури та містобудування, палацово-паркових і садибних комплексів, природних заповідників, та спрямовує відповідну інформацію до управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
2.2.9 Вносить пропозиції управлінню екологічної безпеки щодо визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства.

 
2.3 Погоджує в установленому порядку містобудівні обґрунтування, іншу містобудівну документацію, документацію із землеустрою;
2.4 Розробляє і подає на затвердження у встановленому законом порядку місцеві правила забудови;
2.5 Надає суб'єктам містобудівної діяльності у встановленому порядку містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, забезпечує отримання інших вихідних даних на проектування об'єктів відповідно до законодавства;
2.6 Узгоджує розміщення вивісок на фасадах будинків, споруд, будівель, схеми розміщення елементів міського дизайну та реклами на усіх типах реламоносіїв;
2.7 Розглядає і погоджує проекти будівництва, реконструкції, капітального ремонту і реставрації житлово-цивільних, виробничих, інженерно -транспортних і інших об'єктів, готує і видає замовникам відповідні висновки;
2.8 Розглядає та погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, готує та видає відповідні висновки, приймає участь у роботі комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;
2.9 Погоджує проекти забудови території і проекти благоустрою.
2.10 Координує виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, які виконуються на території міста.
2.11 Здійснює моніторинг забудови та іншого використання території
2.12 Здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупиняє у випадках передбачених законом, будівництво, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.
2.13 Проводить перевірки дотримання фізичними та юридичними особами законодавства у сфері містобудування.
2.14 Складає обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства під час проведення будівельних робіт
2.15 Здійснює контроль за виконанням заходів по приписах щодо усунення порушень законодавства під час проведення будівельних робіт.
2.16 Приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розробки ескізних проектів, використання індивідуальних і типових проектів будівель і споруд, їх поверховості, необхідності внесення до них змін.
2.17 Сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
2.18 Видає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів досліджень, організовує роботи з охорони, ремонту, оновлення геодезичних знаків, реєстрацію, збереження і систематизацію топографо-геодезичних і інженерно-геологічних матеріалів.
2.19 Організовує та здійснює спільно з відповідними виконавчими органами міської ради роботу, пов'язану зі створенням і веденням містобудівного кадастру та чергового плану міста.
2.20 Забезпечує проведення громадського обговорення містобудівної документації, місцевих правил забудови.
2.21 Надає районним адміністраціям Одеської міської ради інформацію про заходи у сфері містобудування, які проводяться на території району.
2.22 Бере у встановленому законодавством порядку участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
2.23 Вирішує відповідно до законодавства спори з питань містобудування.

 
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1
Управління має право:
3.1.1 Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
3.1.2 Безкоштовно одержувати, у встановленому законодавством порядку, від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.1.3 Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції;
3.1.4 Вносити в установленому порядку пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності
3.1.5 Звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством, з позовами про знесення самовільно збудованих (реконструйованих) об'єктів нерухомого майна або зобов'язання осіб, які здійснюють будівництво (реконструкцію), привести його у відповідність з проектом чи усунути істотні порушення будівельних норм і правил

4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ
4.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2 Начальник управління:
4.2.1 Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
4.2.2 Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, їх заступників, працівників управління та про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування;
4.2.3 Представляє на розгляд міському голові розроблений управлінням проект штатного розпису управління з розрахунком видатків на його утримання;
4.2.4 Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розкладу;
4.2.5 Організовує виконання актів органів місцевого самоврядування, міського голови;
4.2.6 В межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії управління, що набирають чинності з моменту їх підписання начальником управління;
4.2.7 Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів управління;
4.2.8 Діє без доручення від імені управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє управління перед державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
4.2.9 Веде особистий прийом громадян;
4.2.10 Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень;
4.2.11 Вносить подання міському голові про призначення та звільнення керівників відповідних підприємств, установ, організацій міської ради
4.2.12 В межах своїх повноважень видає доручення.

 
4.3 Разом з начальником управління його апарат складають структурні підрозділи.
4.4 Колегія (дорадчий орган) управління, до роботи в якій залучаються фахівці відповідних спеціальностей.
4.5 Структурні підрозділи управління діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником управління.
4.6 Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам встановлюється начальником управління.
4.7 Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій за компетенцією Управління, в Управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Управління.
 

 

 
Секретар ради                                                      О.Б. Бриндак

 Страница создана: 25.03.2011 18:54
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее