19:27:00   |   22 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Додаток № 22
до рішення
Одеської міської ради
від 28.02.2011 р.
№384-VI
 

    ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)


м. Одеса
2011 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови, цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Департамент підпорядкований виконавчому комітету міської ради та Одеському міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, бюджетів інших рівнів (в тій частині, що стосується фінансування реалізації делегованих повноважень), а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства України, має гербову печатку, штампи та бланки з власною назвою.
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65023, місто Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7.
1.7. Електронна адреса департаменту: info@DPSP-OMR.odessa.ua  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Розробка та реалізація єдиної міської політики у сфері праці та соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади міста.
2.1.2. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.1.3. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва міської ради та її виконавчого комітету з профспілками та організаціями роботодавців, громадськими організаціями інвалідів.
2.1.4. Призначення та виплата за рахунок джерел, передбачених законодавством, соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
2.1.5. Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, всебічне сприяння в соціальному обслуговуванні та отриманні соціальних послуг за місцем проживання.
2.1.6. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єкту соціальної інфраструктури, направлення інвалідів, дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.
2.1.7. Забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.1.8. Виконання функцій головного розпорядника коштів бюджету міста, розпорядника коштів відповідного рівня на здійснення заходів з виконання державних та регіональних програм соціального захисту населення за рахунок коштів бюджетів інших рівнів.
2.1.9. Сприяння виконавчому комітету міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку м. Одеси.
2.1.10. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо створення центрів реабілітації, пансіонатів для інвалідів тощо.

 
2.2. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент:
1) вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям;
2) спільно з виконавчими органами міської ради розробляє та реалізує загальноміські цільові програми, спрямовані на виконання Конституції України, законів України та інших нормативних актів, що стосуються соціального захисту різних верств населення, у тому числі інвалідів;
3) організовує за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів у пансіонатах, центрах (відповідних закладах), будинках-інтернатах побутове обслуговування, а також безоплатне харчування;
4) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; вносить пропозиції про створення територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, організовує їх роботу, забезпечує доступ громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;
5) здійснює відбір та направлення осіб з обмеженою працездатністю на професійне навчання в реабілітаційних установах і навчальних закладах системи соціального захисту населення відповідно до рекомендацій міського центру зайнятості за результатами наданих профорієнтаційних послуг;
6) вживає заходів з соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів, установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, вносить пропозиції;
7) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність виконавчих органів міської ради, пов'язану з розробленням та виконанням міської програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності та підпорядкування, в організації професійного навчання кадрів на виробництві;
8) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері, стан укладання колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;
9) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
10) забезпечує надання, відповідно до законодавства, державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;
11) організовує роботу служб (відділів) соціальних інспекторів;
12) видає ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян відповідні посвідчення, які підписуються директором департаменту або заступниками директора департаменту, начальниками управлінь соціального захисту населення в районах міста та засвідчуються печаткою;
13) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;
14) обчислює та сплачує відповідно до законодавства страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;
15) призначає, здійснює виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам, відповідно до законодавства;
16) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;
17) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;
18) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів), інших закладів соціальної сфери громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;
19) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам, організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги, соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
20) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, єдиного комп'ютерного інформаційного і телекомунікаційного середовища;
21) формує в установленому порядку базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, веде їх персоніфікований облік;
22) вносить пропозиції про встановлення за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, додаткових до встановлених чинним законодавством гарантій соціального захисту населення;
23) здійснює виплату відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно - курортного лікування деяким категоріям громадян;
24) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснює заходи соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надає встановлені законодавством пільги соціально незахищеним громадянам, вносить пропозиції;
25) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує, контролює діяльність зазначених суб'єктів;
26) вносить пропозиції відповідному органу під час формування бюджету міста про передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту, соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
27) здійснює контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
28) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
29) надає ветеранам війни, іншим категоріям громадян, пільги за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, інших джерел відповідно до законодавства;
30) вносить пропозиції до проектів регіональних програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
31) формує банк даних інвалідів;
32) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;
33) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;
34) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
35) роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, за його компетенцією;
36) інформує населення за його компетенцією, через засоби масової інформації;
37) надає фізичним та юридичним особам допомогу у їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою у сфері праці та соціального захисту населення;
38) розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, у тому числі на особистому прийомі громадян, з питань праці та соціального захисту населення, надає відповіді на них;
39) вносить пропозиції зі сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері праці та соціального захисту населення;
40) вирішує відповідно до законодавства питання про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;
41) організує проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
42) бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; здійснює реєстрацію колективних договорів і угод, контроль за їх виконанням;
43) здійснює контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організує інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
44) готує, подає на розгляд виконавчого комітету міської ради місцеві програми в рамках компетенції, та забезпечує, організовує їх виконання.
45) надає відповідно до законодавства, одноразову допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
46) здійснює спільно з іншими виконавчими органами ради передбачені законодавством заходи щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування їх в будинки інвалідів, і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;
47) встановлює відповідно до законодавства розміри і порядок виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
48) вирішує відповідно до законодавства питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
49) здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
50) спрямовує до відповідних виконавчих органів ради інформацію, необхідну для надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
51) здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням законодавства з питань створення умов для безперешкодного доступу інвалідів при плануванні та забудові відповідних територій, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до управління архітектури та містобудування; вносить управлінню архітектури та містобудування пропозиції щодо зупинення у випадках, передбачених законом будівництва, яке проводиться з порушенням проектів окремих об’єктів;
52) забезпечує відповідно до законодавства пільгові категорії населення виробами медичного призначення, спрямовує відповідну інформацію до управління охорони здоров’я;
53) спільно з іншими виконавчими органами ради вирішує відповідно до законодавства питання про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
54) здійснює бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішення про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погоджує проведення ліквідації таких робочих місць;
55) сприяє організації призову громадян на альтернативну (невійськову) службу, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до департаменту оборонної роботи;
56) здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень Одеського міського голови.
2.2.3. Здійснює такі функції через структурні підрозділи прямого підпорядкування та територіальні структурні підрозділи (управління соціального захисту населення в районах міста):
1) вносить пропозиції про встановлення за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, додаткових до встановлених законодав-ством гарантій соціального захисту населення;
2) здійснює виплату відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
3) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснює заходи соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надає встановлені законодавством пільги соціально незахищеним громадянам, вносить пропозиції;
4) встановлює відповідно до законодавства розміри і порядок виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
5) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує, контролює діяльність зазначених суб'єктів;
6) надає відповідно до законодавства компенсації і пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством;
7) здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
8) здійснює контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
9) здійснює спільно з іншими виконавчими органами міської ради, згідно із законодавством, заходи соціального патронажу осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
10) надає ветеранам війни, іншим категоріям громадян, пільги за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, інших джерел відповідно до законодавства;
11) вносить пропозиції до проектів регіональних програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
12) формує банк даних інвалідів;
13) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;
14) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;
15) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
16) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, за його компетенцією;
17) інформує населення за його компетенцією, через засоби масової інформації;
18) надає фізичним та юридичним особам допомогу у їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою у сфері праці та соціального захисту населення;
19) розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, у тому числі на особистому прийомі громадян, з питань праці та соціального захисту населення, надає відповіді на них;
20) вносить пропозиції зі сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері праці та соціального захисту населення;
21) вносить пропозиції відповідному органу виконавчої влади;
22) здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів, посадових осіб місцевого самоврядування Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
3.2.3. Подає після погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради на затвердження міському голові або його заступнику, згідно з розподілом обов'язків, штатний розпис Департаменту.
3.2.4. Визначає ступінь відповідальності заступників директора департаменту та керівників структурних підрозділів, функціональні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту; затверджує посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
3.2.5. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.2.6. У межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання і можуть бути скасовані виконавчим комітетом.
3.2.7. У межах своїх повноважень представляє Департамент, як виконавчий орган міської ради, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організа-ціями й громадянами.
3.2.8. Веде особистий прийом громадян.
3.2.9. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
3.2.10. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради та органами виконавчої влади.
3.3. До структури Департаменту, разом з директором, входять:
3.3.1. Заступники директора Департаменту, начальники управлінь соціального захисту населення в районах міста, начальники відділів.
3.3.2. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, відділи, в тому числі відділ у справах інвалідів, сектори).
3.3.3. Територіальні структурні підрозділи Департаменту (управління соціального захисту населення в районах міста).
3.4. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.5. Територіальні структурні підрозділи Департаменту (управління соціального захисту населення в районах міста) мають печатки, штампи і бланки з власною назвою.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту прямого підпорядкування директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов'язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.7. За відсутності директора Департаменту, за розпорядженням міського голови його службові обов'язки тимчасово виконує заступник директора Департаменту.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради за його компетенцією.
4.1.4. Здійснювати в межах компетенції контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям та іншим громадянам пільг, встановлених законодавством, а також допомог наданих вказаним категоріям громадян на підставі пропозицій, поданих на розгляд виконавчого комітету міської ради;
4.1.5. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги.
4.1.6. Подавати виконавчому комітету міської ради та відповідним органам виконавчої влади пропозиції за компетенцією Департаменту.
4.1.7. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.
4.1.8. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.
4.1.9. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.
4.1.10. Укладати угоди, договори, контракти з установами, підприємствами, організаціями різних форм власності, з окремими юридичними та фізичними особами. Брати участь у торгах, конкурсах та приймати зобов’язання в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законодавством порядку. 

Секретар ради                                                                           О.Б. Бриндак Страница создана: 25.03.2011 19:07
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее