05:41:39   |   20 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №791-VІ від 08.07.2011р.

№791-VІ від 08.07.2011р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”

Рішення
Одеської міської ради
№791-VІ від 08.07.2011р.Про внесення змін та доповнень
до рішення Одеської міської ради
від 04.01.2011 року №269-VІ
“Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 14.06.2011 р. №3491-VІ, рішення Одеської обласної ради від 20.05.2011 р. №146-VІ «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року №53-VІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2011 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” :
1.1. Пункт 1 розділу І викласти в редакції:
«Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2011 рік у сумі 2 964 990,213 тис. грн (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 594 332,213 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 1 169 471,5 тис. грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 597 258,1 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 827 602,613 тис.грн.
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 370 658,0 тис.грн, з них бюджет розвитку – 263 104,1 тис.грн.
1.2. Пункт 2 розділу І викласти в редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2011 рік у сумі 2 983 609,633 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 515 172,213 тис.грн та видатків спеціального фонду – 468 437,420 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів (додаток 4)».
1.3. Пункт 4 розділу І викласти в редакції:
«Установити профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 94 870,0 тис.грн (додаток 6), напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
1.4. Пункт 5 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
5.1. дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 16 000,0 тис.грн, (додаток 6), джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів. Встановити, що кошти вільного залишку бюджетних коштів передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
5.2. дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 97 779,42 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 94 870,0 тис.грн;
- залишки коштів спеціального фонду - 2 909,42 тис.грн (в т.ч. залишки коштів дорожнього фонду Одеської міської ради – 1 353,7 тис.грн; залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - 262,720 тис.грн; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 1 293,0 тис.грн)».
1.5. Пункт 7 розділу ІІ доповнити абзацами:
«- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю;
- додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та суб'єктам літакобудування» .
1.6. Пункт 11 розділу ІІІ викласти в редакції:
«11. Установити на 31 грудня 2011 року:
- граничний обсяг місцевого боргу – 40 000 000,0 швейцарських франків. Обсяг місцевого боргу у гривневому еквіваленті визначається відповідно до встановленого курсу швейцарського франку на кожну звітну дату;
- граничний обсяг надання місцевих гарантій – 290,0 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»)».
1.7. У пункті 12 розділу ІІІ цифри «30 000,0» замінити на цифри «31 025,0».
1.8. Пункт 24 розділу ІV доповнити абзацами:
«- фінансову підтримку по утриманню об’єкту культурної спадщини, пам’ятки історії Одеського Кафедрального Спасо-Преображенського Собору м.Одеси в загальній сумі 1 030,0 тис.грн за КТКВ 250404 «Інші видатки» та КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (головний розпорядник - управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради);
- співфінансування організації оплачувальних громадських робіт для безробітних у сфері будівництва і реконструкції об’єктів соціально-культурної інфраструктури м.Одеси в сумі 42 000,0 тис.грн за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (головний розпорядник - управління капітального будівництва Одеської міської ради)».
1.9. Розділ ІV доповнити пунктом 26-1:
«26-1. Встановити, що кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 2 264,9 тис.грн спрямовуються КУ «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги» на оплату послуг, які надаються КП «Автобаза санітарного автотранспорту». КП «Автобаза санітарного автотранспорту» використовує отримані кошти на придбання пального для санітарного автотранспорту.».
1.10. Абзац 2 пункту 30 розділу VI викласти в редакції:
«50 % коштів орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунальних підприємств, перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.».
1.11. В абзаці 2 пункту 32 розділу VI словосполучення «але не більше 4 500,0 тис.грн» виключити.
1.12. Пункт 36 розділу VI доповнити абзацом:
«Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування замовниками коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно з договорами пайової участі до бюджету міста Одеси здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради.».
2. Додатки №1, №2, №6, №7, №8, №9 до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” викласти у новій редакції згідно з додатком №1, №2, №3, №4, №5, №6 до цього рішення.
3. Внести зміни до додатків №3, №4 до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” відповідно до додатків №7, №8 до цього рішення.
4. Доповнити рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” додатком №12 «Перелік об’єктів, фінансування яких у 2011 році здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (додаток №9 до цього рішення).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
Міський голова                           О.КостусєвДОДАТКИ до рішення:

ДОХОДИ - додатки 1, 2, 6

 

ВИДАТКИ - додатки 3, 4, 5, 7, 8, 9
Страница создана: 25.07.2011 10:37
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее