10:40:25   |   18 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 637-V от 30.11.2006

№ 637-V от 30.11.2006

Об утверждении городской целевой программы "Капитальный ремонт, замена и установка лифтов в лечебно-профилактических учреждениях города Одессы на 2007-2008 года"

Рішення
Одеської міської ради
№ 637-V від 30.11.2006

Про затвердження міської цільової програми
«Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів
у лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2008 роки»


Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з необхідністю заміни ліфтів у лікувально-профілактичних установах міста Одеси, з метою покращання якості надання медичної допомоги населенню, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2008 роки» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.

Міський голова Е. Гурвіц


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 637-V від 30.11.2006


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів
у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007-2008 роки»


Зміст:
I. Паспорт програми.
II. Стан проблеми й обґрунтування програми.
III. Мета й стратегічні завдання програми.
IV. Механізм реалізації програми.
V. Співробітництво з райадміністраціями, громадськими організаціями.
VI. Фінансове забезпечення програми.
VII. Очікувані результати програми.

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Назва:
Міська цільова програма "Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007- 2008 роки" (далі - Програма).

Правова основа Програми:
1. Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні ", "Про охорону здоров'я".
2. "Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні" затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 14.04.2000 року № 73 термін експлуатації ліфтів встановлений 25 років.
3. Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови. ГОСТ 220-11-95.
4. Правила устрою безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99.
5. Порядок проведення огляду, випробування і експертного обстеження (технічної діагностики) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-8.18-04.
6. Правила проведення ЕО ліфтів ДНАОП 0.00-8.16-98.
7. Методика проведення ЕО ліфтів, наказ Держнаглядохоронпраці від 19.07.1999 року № 135.

Мета і стратегічні завдання Програми:
Кращий варіант - заміна застарілих ліфтів, що відпрацювали строк експлуатації.
Регіональна база
1. Виконавчі органи Одеської міської ради.
2. Районні адміністрації Одеської міської ради.
3. Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
4. Лікувально-профілактичні установи.

Виконавці:
1. Виконавчий комітет Одеської міської ради.
2. Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
3. Управління фінансів Одеської міської ради.

Очікувані результати:
Здійснення заходів програми дозволить:
Привести у відповідність з нормативами експлуатацію ліфтів і ліфтового господарства в лікувально-профілактичних установах ( далі - ЛПУ) міста.
Виключити травмування пацієнтів, не здатних самостійно пересуватися з поверху на поверх ЛПУ, при проходженні медичних процедур. Вчасно й максимально надавати медичні послуги і зручності пацієнтам і хворим у ЛПУ міста.

Система організації контролю за виконанням Програми:
Звіт про реалізацію заходів Програми щоквартально.

II. СТАН ПРОБЛЕМИ і ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ
У ЛПУ експлуатуються ліфти вантажні й пасажирські, що відпрацювали строк експлуатації, вимагають заміни, модернізації та капітального ремонту.
Недостатнє фінансування не дає можливості регулярно ремонтувати, модернізувати і технічно обслуговувати ліфти.
На цей час у ЛПУ вимагають заміни 8 вантажних ліфтів, призначених для транспортування пацієнтів:
пологовий будинок № 7 - 2 ліфти;
ДМЛ № З - 2 ліфти;
МКЛ № 10 - 4 ліфти.

Потрібно встановити 2 ліфти:
МКЛ № 9 - 1 ліфт
і МКЛ № 4 - 1 ліфт.

Усього потрібно встановити 10 ліфтів.
Вимагають ремонту 15 пасажирських ліфтів: МКЛ № 3 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 3 ліфти; МКЛ № 2 -1 ліфт; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 10 - 1 ліфт; поліклініка № 14 - 1 ліфт; поліклініка № 20 - 2 ліфти; поліклініка № 29 - 1 ліфт; дитяча поліклініка № 3 - 2 ліфти й дитяча поліклініка № 4 - 1 ліфт.

Вимагають ремонту 15 вантажних ліфтів, призначених для транспортування хворих: пологовий будинок № 5 - 3 ліфти; пологовий будинок № 1 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 1 ліфт; МКЛ № 2 - 2 ліфти; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 8 - 2 ліфти; поліклініка № 20 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт і ДМЛ № 5 - 2 ліфти.

Усього підлягає ремонту 30 ліфтів.
Проблема, на яку орієнтована Програма, транспортування хворих, не здатних самостійно переміщатися з поверху на поверх ЛПУ, що зменшить імовірність травмування пацієнтів і обслуговуючого персоналу. Зменшення витрат часу на транспортування пацієнтів, переміщення обслуговуючого персоналу.

III. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
Забезпечення транспортування пацієнтів, не здатних самостійно пересуватися поверхами ЛПУ. Забезпечення зручності переміщення обслуговуючого персоналу і пацієнтів при проходженні процедурних кабінетів, які знаходяться на різних поверхах ЛПУ.
Завдання Програми:
Одержання бюджетних коштів на заміну ліфтів, що відпрацювали свій строк експлуатації, на нові, ремонт діючих ліфтів:
У 2007 році:
Замінити 4 ліфти: пологовий будинок № 7 - 2 вантажних ліфти; дитяча міська лікарня № 3 - 2 вантажних ліфти.
Встановити 1 ліфт у МКЛ № 9.
Відремонтувати 10 ліфтів: МКЛ № 3 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 3 ліфти; МКЛ № 2 - 1 ліфт; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 10 - І ліфт; поліклініка № 14 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт.
У 2008 році:
Замінити 4 вантажних ліфти в МКЛ № 10. Встановити 1 ліфт у МКЛ № 4.
Відремонтувати 20 ліфтів: поліклініка № 20 - 2 ліфти; поліклініка № 29 - 1 ліфт; ДМП № 3 - 2 ліфти; пологовий будинок № 5 - 3 ліфти; пологовий будинок № 1 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ J4e 1-1 ліфт; МКЛ № 2 - 2 ліфти; МЛ № 5 - 1 ліфт; МЛ № 8 - 2 ліфти; поліклініка № 20 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт; ДМП № 5 - 2 ліфти.

IV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Ефективність реалізації Програми визначається її фінансуванням та налагодженою роботою виконавців.
В ході виконання Програми до неї можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих наказів, постанов, нормативних актів тощо. ;
Програма повинна забезпечити безпечне транспортування пацієнтів, не здатних самостійно пересуватися в ЛПУ.

V. СПІВРОБІТНИЦТВО З УПРАВЛІННЯМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, РАЙАДМІНІСТРАЦІЯМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Співробітництво з управліннями Одеської міської ради, районними адміністраціями й громадськими організаціями дозволить поліпшити якість реалізації програми.

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення програми здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на зазначені цілі головному розпоряднику -управлінню охорони здоров'я Одеської міської ради на відповідний рік.
В межах Програми здійснюється фінансування заміни, установки та ремонту ліфтів у 15 ЛПУ: ПБ № 7, ПБ № 5, ПБ № 1, ДМБ № З, МКЛ № 1, МКЛ № 2, МЛ № 5, МЛ № 8, МКЛ № 10, МКЛ № 3, поліклініка № 14, поліклініка № 20, поліклініка № 29, ДП № З, ДП № 4, ДП № 5.

Термін виконання Програми 2007-2008 роки.
Загальний обсяг фінансування - 2801,4 тис. грн.

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
Поліпшення транспортування хворих.

 

Додаток 2
ПЛАН ДІЙ за цільовою програмою

 "Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007 - 2008 роки."Страница создана: 14.12.2006 11:42
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее